mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Ny afgørelse fra Landsskatteretten gør flere boer skattefrie

Ny afgørelse fra Landsskatteretten gør flere boer skattefrie

Gamle boer fra 2009 kan måske genoptages.

SKAT har i en længere årrække foretaget fejlagtige opkrævninger af skat i dødsboer og en stor gruppe arvinger, som har fået behandlet et dødsbo gennem de senere år, kan måske få penge tilbage fra SKAT.

Det drejer sig om dødsboer efter den førstafdøde ægtefælle og hvor ægteparret havde fælleseje, hvis formuen i dødsboet ved boets afslutning var mindre end 2.595.100 kroner, men hvor boets formue sammenlagt med en længstlevende ægtefælles fællesejeformue var større end 2.595.100 kroner. Er dødsboet blevet skiftet, og har boet betalt skat af indkomst i boet, har boet (arvingerne og den efterlevende ægtefælle) ret til at søge skatten betalt tilbage. Det er resultatet af en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Afgørelsen har medført, at SKAT nu ændrer sin praksis på dette område, hvilket også betyder, at mange arvinger kan kræve behandlingen af boet genoptaget og kræve en for meget skat betalt tilbage.

Skat har ifølge Landsskatteretten fortaget en forkert fortolkning af, hvornår et bo med en efterlevende ægtefælle er skattepligtigt eller skattefritaget. Hvis et bo skiftes (ikke uskiftet bo), vil boets formue afgøre, om der skal betales skat af indtægter, der opstår under behandlingen af boet. Disse indtægter kan være renteindtægter, ejendomsavancer, aktieavancer m.v.

Fortolkningen fra SKAT har været, at hvis den samlede formue oversteg kr. 2.595.100, da var boet skattepligtigt og skulle betale skat af disse indtægter. Landsskatteretten har nu afgjort, at beløbsgrænsen alene skal vurderes ud fra førstafdødes formueforhold og ikke den samlede formue i boet. Derved undtages den efterlevendes formueforhold i beregningen af, hvorvidt boet er skattepligtigt.

Idet en arvingen ikke juridisk er part i en skattesag mellem SKAT og boet, skal arvingerne selv henvende sig til SKAT med anmodning om genoptagelse. Dette kan være relevant for boer fra 2009 og frem.

Fristen for genoptagelse af boer fra 2009 er fastsat til den 11. juni 2013.

Hvis du har interesse i at få vurderet om et dødsbo kan genoptages, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Jens Axel Kruchov.

[contact-form-7 id="14831" title="2 - Ring mig op"]
<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f14831-o2" lang="da-DK" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div> <form action="/ny-afgorelse-fra-landsskatteretten-gor-flere-boer-skattefrie/#wpcf7-f14831-o2" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="14831" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.5.4" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="da_DK" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f14831-o2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_group_fields" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_visible_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_repeaters" value="[]" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_steps" value="{}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_options" value="{&quot;form_id&quot;:14831,&quot;conditions&quot;:[],&quot;settings&quot;:{&quot;animation&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;animation_intime&quot;:200,&quot;animation_outtime&quot;:200,&quot;conditions_ui&quot;:&quot;normal&quot;,&quot;notice_dismissed&quot;:false,&quot;notice_dismissed_rollback-cf7-5.4&quot;:true}}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_recaptcha_response" value="" /> </div> <div class="uk-form-row uk-margin-top"> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"><span class="wpcf7-form-control-wrap klient-telefon"><input type="tel" name="klient-telefon" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Dit telefonnr." /></span></div> <div class="cta-submit"> <p><input type="submit" value="Ring mig op" class="wpcf7-form-control has-spinner wpcf7-submit uk-button uk-button-primary om-trigger-conversion uk-width-1-1" /></p></div> </div> <div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div></form></div>