mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Ny Højesteret dom præciserer gavebegrebet inden for insolvensretten

Kan man give en gave uden at foretage sig noget?

Ja, inden for insolvensretten er det afgørende, om den begunstigede har opnået en økonomisk fordel, hvis parterne har en nær relation. Derfor behøver en gave i konkurslovens forstand ikke at være en aktiv handling, men kan også være en undladelse.

Højesteret nåede også frem til i en dom afsagt den 2. februar 2017, at en gave i konkurslovens forstand kan være en undladelse. Sagen omhandlede spørgsmålet, om det var en omstødelig gave, at fallenten havde ladet 2 fakturakrav forælde over for en nærstående person. Højesteret fandt, at det må sidestilles med eftergivelse af gæld, at fallenten lader et krav forælde, og dette udgør en gave i konkurslovens forstand. Det kan for mange virke underligt, at man kan give en gave ved ikke at foretage sig noget, idet en gave traditionelt forbindes med en aktiv handling, hvor der gives en genstand til modtageren for at glæde denne. Der er dog nogle helt specielle hensyn inden for insolvensretten som gør sig gældende over for kreditorerne, hvorfor der er behov for et bredere gavebegreb, og derfor en afvigelse fra den traditionelle forståelse af ordet gave. 

Omstødelsesreglerne

Når der af Skifteretten afsiges konkursdekret, har den efterfølgende konkursbehandling blandt andet til formål at opfylde princippet om ligelig fyldestgørelse af fallentens kreditorer, dog med respekt for konkursorden. Der er derfor fastsat regler i konkursloven, der skal sikre muligheden for at få tilsidesat en disposition, som er foretaget af fallenten, og har været til skade for kreditorerne. Disse regler kaldes for omstødelsesregler og bevirker, at gaver der er givet op til konkursen vil kunne omstødes.

Det konkursretlig gavebegreb

Det kan for nogle personer, der er bevidste om, at de ikke er i stand til at betale deres forpligtelser efterhånden som de forfalder, være fristende at give formuer væk til familiemedlemmer eller andre ejede selskaber og på den måde sikre, at aktiverne ikke tilfalder kreditorerne. I praksis ses det, at fallenten unddrager sine aktiver og kamuflerer den økonomiske fordel gennem en transaktion, hvor aktiverne sælges for billigt til et andet ejet selskab eller et nært familiemedlem. For at undgå, at fallenten kan foretage dispositioner, der begunstiger en person eller et selskab fremfor kreditorerne, er anvendelsen af konkurslovens gavebegreb i § 64 bredere, end hvad der traditionelt forstås ved en gave, idet konkurslovens gavebegreb ikke kræver gavmildhed ved dispositioner foretaget mellem nærstående personer. Det afgørende er i stedet for om den begunstigede har opnået en økonomisk fordel.

Undladelser kan også være gaver, hvis det giver den begunstigede en økonomisk fordel

Højesterets dom viser, at en gave i konkurslovens forstand ikke behøver at være en aktiv handling, men derimod kan være en undladelse. Det kan derfor være en gave, hvis fallenten op til konkursen undlader at foretage en disposition, som begunstiger én fremfor ens kreditorer. Afgørelsen er i tråd med tidligere afgørelser, herunder tidligere afsagte Højesteret afgørelser, der konkluderer, at der foreligger en gave i konkurslovens forstand, hvis den begunstigede opnår en økonomisk fordel, selvom der ikke er en gavehensigt, når der ikke er en forretningsmæssig begrundelse for dispositionen, og fallenten og den begunstigede er nærstående. Det er derfor ikke overraskende, at Højesteret i dommen kom frem til, at en undladelse også kan være en gave i konkurslovens forstand, da den begunstigede opnåede en økonomisk fordel ved ikke at skulle betale det skyldige beløb.

Anbefaling

Er man kommet i økonomiske vanskeligheder,  er det vigtigt, at man nøje er bevidst om de dispositioner man foretager sig, og ikke medvirker til, at der sker en skævdeling af kreditorerne gennem dispositioner eller undladelser, der begunstiger en person eller et selskab fremfor ens kreditorer.

En omstødelig gave indgår i vurdering af en evt. konkurskarantæne, og handlingen kan også være strafbart som skyldnersvig. Foretages sådanne dispositioner af selskabets ledelse, vil ledelsen også kunne ifalde et ledelsesansvar og blive personligt erstatningsansvarlig over for konkursboet.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier