mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Ny Højesteret dom præciserer gavebegrebet inden for insolvensretten

Kan man give en gave uden at foretage sig noget?

Ja, inden for insolvensretten er det afgørende, om den begunstigede har opnået en økonomisk fordel, hvis parterne har en nær relation. Derfor behøver en gave i konkurslovens forstand ikke at være en aktiv handling, men kan også være en undladelse. 

Højesteret nåede også frem til i en dom afsagt den 2. februar 2017, at en gave i konkurslovens forstand kan være en undladelse. Sagen omhandlede spørgsmålet, om det var en omstødelig gave, at fallenten havde ladet 2 fakturakrav forælde over for en nærstående person.

Højesteret fandt, at det må sidestilles med eftergivelse af gæld, at fallenten lader et krav forælde, og dette udgør en gave i konkurslovens forstand. Det kan for mange virke underligt, at man kan give en gave ved ikke at foretage sig noget, idet en gave traditionelt forbindes med en aktiv handling, hvor der gives en genstand til modtageren for at glæde denne. Der er dog nogle helt specielle hensyn inden for insolvensretten som gør sig gældende over for kreditorerne, hvorfor der er behov for et bredere gavebegreb, og derfor en afvigelse fra den traditionelle forståelse af ordet gave. 

Omstødelsesreglerne

Når der af Skifteretten afsiges konkursdekret, har den efterfølgende konkursbehandling blandt andet til formål at opfylde princippet om ligelig fyldestgørelse af fallentens kreditorer, dog med respekt for konkursorden. Der er derfor fastsat regler i konkursloven, der skal sikre muligheden for at få tilsidesat en disposition, som er foretaget af fallenten, og har været til skade for kreditorerne. Disse regler kaldes for omstødelsesregler og bevirker, at gaver der er givet op til konkursen vil kunne omstødes.

Det konkursretlig gavebegreb

Det kan for nogle personer, der er bevidste om, at de ikke er i stand til at betale deres forpligtelser efterhånden som de forfalder, være fristende at give formuer væk til familiemedlemmer eller andre ejede selskaber og på den måde sikre, at aktiverne ikke tilfalder kreditorerne. I praksis ses det, at fallenten unddrager sine aktiver og kamuflerer den økonomiske fordel gennem en transaktion, hvor aktiverne sælges for billigt til et andet ejet selskab eller et nært familiemedlem. For at undgå, at fallenten kan foretage dispositioner, der begunstiger en person eller et selskab fremfor kreditorerne, er anvendelsen af konkurslovens gavebegreb i § 64 bredere, end hvad der traditionelt forstås ved en gave, idet konkurslovens gavebegreb ikke kræver gavmildhed ved dispositioner foretaget mellem nærstående personer. Det afgørende er i stedet for om den begunstigede har opnået en økonomisk fordel.

Undladelser kan også være gaver, hvis det giver den begunstigede en økonomisk fordel

Højesterets dom viser, at en gave i konkurslovens forstand ikke behøver at være en aktiv handling, men derimod kan være en undladelse. Det kan derfor være en gave, hvis fallenten op til konkursen undlader at foretage en disposition, som begunstiger én fremfor ens kreditorer. Afgørelsen er i tråd med tidligere afgørelser, herunder tidligere afsagte Højesteret afgørelser, der konkluderer, at der foreligger en gave i konkurslovens forstand, hvis den begunstigede opnår en økonomisk fordel, selvom der ikke er en gavehensigt, når der ikke er en forretningsmæssig begrundelse for dispositionen, og fallenten og den begunstigede er nærstående. Det er derfor ikke overraskende, at Højesteret i dommen kom frem til, at en undladelse også kan være en gave i konkurslovens forstand, da den begunstigede opnåede en økonomisk fordel ved ikke at skulle betale det skyldige beløb.

Anbefaling

Er man kommet i økonomiske vanskeligheder,  er det vigtigt, at man nøje er bevidst om de dispositioner man foretager sig, og ikke medvirker til, at der sker en skævdeling af kreditorerne gennem dispositioner eller undladelser, der begunstiger en person eller et selskab fremfor ens kreditorer.

En omstødelig gave indgår i vurdering af en evt. konkurskarantæne, og handlingen kan også være strafbart som skyldnersvig. Foretages sådanne dispositioner af selskabets ledelse, vil ledelsen også kunne ifalde et ledelsesansvar og blive personligt erstatningsansvarlig over for konkursboet.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.