mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Ny skilsmisselov: Barnet i centrum

Ny skilsmisselov: Barnet i centrum

En ny skilsmisselov, der har barnet i centrum, er nu trådt i kraft. Statsforvaltningen er fortid og Familieretshuset er nu stedet hvor skilsmisser bliver behandlet.

Folketinget vedtog i december 2018 det nye familieretlige system, som trådte i kraft i den 1. april 2019. Her får du et overblik over de nye familieretlige tiltag, hvor vi gennemgår de vigtigste ændringer.

Barnet i centrum

Omdrejningspunktet for det nye familieretlige systemet er barnet og dets trivsel. Da en skilsmisse ofte er meget belastende for både barn og familie, skal det sikres, at hensynet til barnet vægtes over alt andet.

Barnet skal fra sagens start mødes i øjenhøjde og lyttes til. Der er derfor oprettet en særlig børneenhed, som udelukkende har fokus på barnet fra første dag i sagsbehandlingen. Børneenheden skal sikre, at barnets kontakt med systemet bliver begrænset til færrest mulige kontaktpersoner, så der skabes tryghed for barnet, og herudover sikre at barnets perspektiv altid bliver inddraget.

Grønt, gult og rødt spor

Det nye familieretlige system skal sikre en forenklet tilgang til løsning af familiens problemer. Den enkelte familie skal mødes med en tilgang baseret på familiens uenigheder og udfordringer. Systemet består nu dels af en ny administrativ enhed i form af et Familieretshus og dels af Familieretten, som er en ny afdeling i byretten, der udelukkende behandler familieretlige sager, og hvor det er en dommer, der træffer afgørelse.

Hvor skilsmissesagerne før startede i Statsforvaltningen, sker det nu i Familieretshuset. Familieretshuset skal sikre, at samarbejdet mellem familie og kommune styrkes, således at familierne får et tilpasset og fokuseret forløb.

For at sikre, at den enkelte families behov mødes bedst muligt, er der oprettet tre forskellige sagsbehandlingsspor i Familieretshuset. Et grønt, et gult og et rødt spor. Den enkelte sags kompleksitet har herefter betydning for, hvilket forløb sagen visiteres til.

De enkle sager, hvor forældrene grundlæggende er enige om sagens forløb, henvises til grønt forløb, mens de mindre enkle sager med behov for hjælp til at nedtrappe konflikter, visiteres til gult forløb. Fælles for grønt og gult sagsforløb er, at de begge starter og så vidt muligt afgøres og afsluttes i Familieretshuset.

Hvor der ikke kan findes en løsning i Familieretshuset, videresendes sagen til Familieretten i byretten. Familieretten behandler også de røde meget komplekse sagsforløb med behov for omfattende involvering fra myndighedernes side. Her mødes familierne med en grundig børne- og familiefaglig tilgang og et tæt samarbejde med kommunen.

Tænkepause ved skilsmisse

Hensynet til barnet afspejler sig også i skilsmisseadgangen, der nu begrænses af en reflektionsperiode på tre måneder for ægtefæller med børn under 18 år, som grundlæggende er enige om vilkårene for skilsmissen. Par med børn under 18 år skal derfor vente tre måneder på at kunne gennemføre en skilsmisse, uanset om parret er enige.

Perioden skal sikre, at forældre får tid til eftertanke, at der skabes ro om barnet, og at barnet inddrages på bedst mulig måde i skilsmisseforløbet. Både forældre og barn tilbydes derfor rådgivning med henblik på at give forældrene forståelse for bruddets betydning for barnet, og forældrene får redskaber til at støtte barnet bedst muligt i forløbet.

Ligeværdigt forældreskab

Det nye familieretlige system indebærer også, at forældre har ret til at være ligeværdige forældre. Hvor forældrene er enige i skilsmisseforløbet, får de også mulighed for at aftale at dele barnets bopæl, så barnet kan have bopæl hos begge forældre.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med skilsmisse eller separation, eller vil du gerne vide mere om det nye familieretlige system, kan du kontakte os allerede i dag for en gratis og uforpligtende samtale på telefon 72 30 12 05.