mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

udskiftning brændeovn

Nye regler for udskiftning af brændeovn (næsten) på plads

Reglerne for udskiftning af brændeovn i forbindelse med køb af bolig, er blevet forsinket, men ventes nu at have effekt fra 1. august 2021.

Som beskrevet i artiklen Nu skal boligkøbere skifte eller skrotte gamle brændeovne vedtog Folketinget i december 2020 en ny lov, som medfører, at det bliver obligatorisk for boligkøbere at udskifte eller sløjfe brændeovnen i en bolig, hvis den er fra før 2003.

Det var oprindeligt meningen, at de nye regler skulle træde i kraft den 1. april 2021. Arbejdet med vedtagelse af den bekendtgørelse, der skal klarlægge de nærmere regler for håndtering af den nye lov i praksis, trak imidlertid ud.

Den nye bekendtgørelse er udarbejdet, og er nu sendt i høring. Selvom bekendtgørelsen ikke er endeligt vedtaget, er det nu muligt at danne sig et endnu bedre overblik over hvilke konsekvenser den nye lov har for boligkøbere.

Ordningens omfang

Det følger af den nye lov, og af det udkast til bekendtgørelse, der er sendt i høring, at fremtidige boligkøbere skal indberette i forbindelse med tinglysning af skødet, hvorvidt der er en eller flere brændeovne, pejseindsatser, m.v. på ejendommen, og hvornår disse er produceret. Hvis brændeovn, pejseindsats, m.v. er produceret før 1. januar 2003, er køber forpligtet til at udskifte eller nedlægge disse.

Udskiftningen skal ske senest 12 måneder efter adkomsten er blevet tinglyst, og det skal meddeles til Miljøstyrelsen via styrelsens hjemmeside, når udskiftning eller sløjfning er sket.

Som bekendtgørelsen ser ud lige nu, lægges der op til, at køber man en bolig med en brændeovn, pejseindsats eller lignende, der er produceret efter 1. januar 2003, så skal det også oplyses i forbindelse med anmeldelse af skødet. Herefter har man som køber 6 måneder til at fremsende dokumentation for produktionsåret til Miljøstyrelsen.

Vær opmærksom allerede nu

Selvom den nye ordning efter planen først træder i kraft den 1. august 2021, er det vigtigt som kommende boligkøber, at være opmærksom allerede nu. I udkastet til den nye bekendtgørelse er det anført, at det er på tidspunktet for anmeldelse af skøde til tinglysning, at det skal oplyses, hvorvidt der er en eller flere brændeovne eller pejseindsatser på ejendommen.

Det betyder derfor, at hvis I underskriver en købsaftale nu, men først overtager og får anmeldt skødet til tinglysning efter den 1. august 2021, så vil I blive omfattet af de nye regler, såfremt bekendtgørelsen vedtages som forventet.

Det er altså vigtigt, at I i forbindelse med køb af ny bolig er opmærksomme på de nye regler, allerede i forbindelse med forhandlingerne og indgåelse af aftalen, således I sikrer, at I kan nå at få eventuel nødvendig dokumentation fra sælger til brug for overholdelse af reglerne, eller nå at tage højde herfor i forbindelse med forhandlingerne af handlens vilkår.

Søg rådgivning

Er I i gang med boligkøb, så anbefaler vi altid at I søger rådgivning hos en specialiseret boligadvokat, både for rådgivning vedrørende de nye regler om brændeovne, men også om de mange andre forhold, I som boligkøbere skal være opmærksomme på.