mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

fritstilling af medarbejder ifm virksomhedsoverdragelse

Nye regler om forsinket betaling

Pr. 1. marts 2013 træder der nye regler i kraft vedrørende forsinket betaling, idet der sker en ændring af renteloven.

De nye regler kan opsummeres således:

– Nye regler om længden af betalingsfrister.
– Ved handel med erhvervsdrivende får kreditor ret til et fast kompensationsbeløb ved forsinket betaling.
– Kreditor får en bedre ret til at kræve rente ved forsinket betaling og forhøjelse af rentesatsen.

Nye regler om længden af betalingsfrister
Den nugældende regel om, at parter i et aftaleforhold selv kan aftale, hvor lang betalingsfristen skal være, afskaffes. De nye frister afhænger af, hvilke parter, der er tale om:

Ved en aftale mellem erhvervsdrivende:
– Det klare udgangspunkt er, at betalingsfristen ikke må være længere end 30 dage.
– Undtagelsen består i, at det er muligt at aftale en betalingsfrist over 30 dage, hvis kreditor udtrykkeligt har godkendt dette, og fristen ikke er urimelig overfor kreditor.

Ved en aftale mellem en offentlig myndighed og en erhvervsdrivende:
– Hvor den offentlige myndighed er skyldner, vil det som udgangspunkt ikke være muligt at aftale betalingsfrister, der er længere end 30 dage.
– Dog muligt at aftale en betaling i rater, ligesom det for enkelte typer af offentlige myndigheder kan blive muligt at aftale en betalingsfrist på op til 60 dage.

Kreditor får ret til et fast kompensationsbeløb
I erhvervsforhold får kreditor ret til et fast kompensationsbeløb, når debitor ikke betaler til tiden. Kreditors ret til at få dækket rimelige inkassoomkostninger og rykkergebyrer ændres ikke, men suppleres blot i erhvervsforhold med kompensationsbeløbet.  Kompensationsbeløbet er fra lovens ikrafttræden fastsat til kr. 340,00, men vil blive reguleret løbende.

Rentesatsen forhøjes
Morarentesatsen har indtil nu været fastsat til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. januar og 1. juni med tillæg af 7 %. Efter den 1. marts 2013 vil morarenten stadig blive reguleret efter Nationalbankens udlånsrente, men tillægget vil blive forhøjet til 8 %.

Der vil stadig være mulighed for at aftale en højere rentesats i erhvervsforhold.

For yderligere information om de nye regler er du velkommen til at kontakte os.