mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.


Advokatfirma styrker relationerne til landbruget

torsdag9

Advokatfirma styrker relationerne til landbruget

Artikel fra Effektivt Landbrug, Onsdag d.24 juli 2014 – Side 9 – www.landbrugnet.dk  

Når Storm Advokatfirma arbejder med landbrugsjura, fokuseres der stærkt på at værne om både bedriften og familien.

Storm Advokatfirma vil være repræsenteret på Agromek 2014 i november. – Vi har valgt at være repræsenteret på Agromek for at lære noget om landbruget og landmændene. Det skyldes, at vi lægger stor vægt på vore tætte relationer til landbrugserhvervet og ønsker at styrke disse relationer yderligere, siger advokat Jens Axel Kruchov fra Storm Advokatfirma. Han og kollegaen, advokat Rune Hyllested, arbejder med landbrug og landbrugsjura fra kontorets side. De har begge stor erfaring med og kendskab til de juridiske og økonomiske rammevilkår, der er virkeligheden for danske landmænd. Storm Advokatfirma arbejder blandt andet meget med generationsskifter i landbruget. – Når vi arbejder med landbrugsjura og generationsskifter, fokuserer vi stærkt på at værne om både bedriften og familien. Det hele skal jo gå op i en højere enhed, siger Jens Axel Kruchov og uddyber:

Helhed og ordentlighed

– Det er vigtigt at få etableret det rette juridiske setup omkring en landbrugsbedrift – med helhed og ordentlighed som rettesnor. Hermed mener jeg dels, at det juridiske skal være ordentligt gennemarbejdet, dels at de involverede personer bliver sat fuldstændigt ind i den fulde betydning af alt, hvad der er aftalt. Det gode generationsskifte er kendetegnet ved, at både køber og sælger er stillet bedst muligt både juridisk og økonomisk. Eksempelvis skal skatter og afgifter været minimeret for at holde den bedst mulige likviditet på bedriften, forklarer Jens Axel Kruchov. – Derudover bør generationsskiftet være gennemgået for den samlede familie, inden det gennemføres. Herved sikres det, at der er enighed om og forståelse for de værdiansættelser, der er valgt. Hos Storm Advokatfirma anbefaler vi, at der altid laves en gennemarbejdet drejebog for et kommende generationsskifte, tilføjer han.

Bedriftens skjulte værdier

Advokat Rune Hyllested fortæller videre, at Storm Advokatfirma er begyndt at sætte fokus på et nyt område, nemlig landbrugsbedriftens skjulte værdier. – Skjulte værdier er nogle værdier, der følger med det at eje et landbrug, uden at det vedrører selve landbrugsdriften. Det kan eksempelvis være mulighed for råstofudvinding, siger Rune Hyllested. – En anden skjult værdi kan være flytning af byggeretter. Hvis man for eksempel har købt en nabogård og på denne måde er kommet til at stå med to stuehuse, kan det i visse situationer være en fordel at bryde det ene ned og flytte byggeretten til en bedre beliggenhed, så ejendommen nemmere kan sælges til en god pris, forklarer han.

Deponering af overskudsjord

– Mulighed for deponering af overskudsjord er en anden skjult værdi. Får man de nødvendige tilladelser, kan der tjenes store summer på at tage imod overskudsjord fra byggeprojekter i byerne, påpeger Jens Axel Kruchov. Endnu en skjult værdi kan være muligheden for at etablere energianlæg i form af vindmøller eller solcelleanlæg på bedriftens arealer. – Det er mit indtryk, at mange landmænd er så fokuserede på selve landbrugsdriften, at de slet ikke er opmærksomme på de muligheder, der ligger i de skjulte værdier, påpeger advokaten.

Gennemgang af aftaler

Et andet fokusområde hos Storm Advokatfirma er gennemgang af diverse aftaler, som landmanden har indgået – typisk hvert fjerde eller hvert femte år. – Når vi eksempelvis går ansættelseskontrakter, udlejningsaftaler, forpagtningsaftaler, gylleaftaler og aftaler om maskinfællesskaber igennem, finder vi ofte noget uhensigtsmæssigt, som bør passes til. Man skal altid forholde sig kritisk til, om alt det, der er aftalt, giver mening, og om parterne overhovedet gør det, der er aftalt, siger Jens Axel Kruchov. – Vi er begyndt at sætte fokus på et nyt område, nemlig landbrugsbedriftens skjulte værdier, siger er Advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma. – Vi lægger stor vægt på vore tætte relationer til landbrugserhvervet og ønsker at styrke disse relationer yderligere, siger advokat Jens Axel Kruchov fra Storm Advokatfirma.
  Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d.24 juli 2014 – Side 9 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.