mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15


Advokatfirma styrker relationerne til landbruget

torsdag9

Advokatfirma styrker relationerne til landbruget

Artikel fra Effektivt Landbrug, Onsdag d.24 juli 2014 – Side 9 – www.landbrugnet.dk 

Når Storm Advokatfirma arbejder med landbrugsjura, fokuseres der stærkt på at værne om både bedriften og familien.

Storm Advokatfirma vil være repræsenteret på Agromek 2014 i november. – Vi har valgt at være repræsenteret på Agromek for at lære noget om landbruget og landmændene. Det skyldes, at vi lægger stor vægt på vore tætte relationer til landbrugserhvervet og ønsker at styrke disse relationer yderligere, siger advokat Jens Axel Kruchov fra Storm Advokatfirma. Han og kollegaen, advokat Rune Hyllested, arbejder med landbrug og landbrugsjura fra kontorets side. De har begge stor erfaring med og kendskab til de juridiske og økonomiske rammevilkår, der er virkeligheden for danske landmænd. Storm Advokatfirma arbejder blandt andet meget med generationsskifter i landbruget.– Når vi arbejder med landbrugsjura og generationsskifter, fokuserer vi stærkt på at værne om både bedriften og familien. Det hele skal jo gå op i en højere enhed, siger Jens Axel Kruchov og uddyber:

Helhed og ordentlighed

– Det er vigtigt at få etableret det rette juridiske setup omkring en landbrugsbedrift – med helhed og ordentlighed som rettesnor. Hermed mener jeg dels, at det juridiske skal være ordentligt gennemarbejdet, dels at de involverede personer bliver sat fuldstændigt ind i den fulde betydning af alt, hvad der er aftalt. Det gode generationsskifte er kendetegnet ved, at både køber og sælger er stillet bedst muligt både juridisk og økonomisk. Eksempelvis skal skatter og afgifter været minimeret for at holde den bedst mulige likviditet på bedriften, forklarer Jens Axel Kruchov. – Derudover bør generationsskiftet være gennemgået for den samlede familie, inden det gennemføres. Herved sikres det, at der er enighed om og forståelse for de værdiansættelser, der er valgt. Hos Storm Advokatfirma anbefaler vi, at der altid laves en gennemarbejdet drejebog for et kommende generationsskifte, tilføjer han.

Bedriftens skjulte værdier

Advokat Rune Hyllested fortæller videre, at Storm Advokatfirma er begyndt at sætte fokus på et nyt område, nemlig landbrugsbedriftens skjulte værdier. – Skjulte værdier er nogle værdier, der følger med det at eje et landbrug, uden at det vedrører selve landbrugsdriften. Det kan eksempelvis være mulighed for råstofudvinding, siger Rune Hyllested. – En anden skjult værdi kan være flytning af byggeretter. Hvis man for eksempel har købt en nabogård og på denne måde er kommet til at stå med to stuehuse, kan det i visse situationer være en fordel at bryde det ene ned og flytte byggeretten til en bedre beliggenhed, så ejendommen nemmere kan sælges til en god pris, forklarer han.

Deponering af overskudsjord

– Mulighed for deponering af overskudsjord er en anden skjult værdi. Får man de nødvendige tilladelser, kan der tjenes store summer på at tage imod overskudsjord fra byggeprojekter i byerne, påpeger Jens Axel Kruchov. Endnu en skjult værdi kan være muligheden for at etablere energianlæg i form af vindmøller eller solcelleanlæg på bedriftens arealer. – Det er mit indtryk, at mange landmænd er så fokuserede på selve landbrugsdriften, at de slet ikke er opmærksomme på de muligheder, der ligger i de skjulte værdier, påpeger advokaten.

Gennemgang af aftaler

Et andet fokusområde hos Storm Advokatfirma er gennemgang af diverse aftaler, som landmanden har indgået – typisk hvert fjerde eller hvert femte år. – Når vi eksempelvis går ansættelseskontrakter, udlejningsaftaler, forpagtningsaftaler, gylleaftaler og aftaler om maskinfællesskaber igennem, finder vi ofte noget uhensigtsmæssigt, som bør passes til. Man skal altid forholde sig kritisk til, om alt det, der er aftalt, giver mening, og om parterne overhovedet gør det, der er aftalt, siger Jens Axel Kruchov.rune-med– Vi er begyndt at sætte fokus på et nyt område, nemlig landbrugsbedriftens skjulte værdier, siger er Advokat Rune Hyllested, Storm Advokatfirma.rune-med– Vi lægger stor vægt på vore tætte relationer til landbrugserhvervet og ønsker at styrke disse relationer yderligere, siger advokat Jens Axel Kruchov fra Storm Advokatfirma.
 Artikel fra Effektivt Landbrug, Torsdag d.24 juli 2014 – Side 9 – www.landbrugnet.dk

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier