mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Om STORM

CSR

Tre bogstaver med stor betydning. Både for os og det samfund, vi er i. Vi tager vores sociale ansvar alvorligt og har indarbejdet det i vores vision. Vores CSR-indsatser dækker en række områder, som alle udgør væsentlige aspekter netop i forhold til vores vision.

STORM Advokatfirma skaber mest succes for dig – og

sætter standarden for fremsynet rådgivning

Vores indsatser foregår indenfor tre hovedområder:

 • Medarbejdere
 • Det omkringliggende samfund
 • Miljø

Vi er en del af det omkringliggende samfund og derfor tager vi vores ansvar meget alvorligt. Vi tager ansvaret på os og sætter mange initiativer i gang. Det er ikke ensbetydende med at det er godt nok. Vi lover, at vi er ambitiøse; for kan vi gøre det bedre end i går, så gør vi det.

Vi er klar over, at vi på ingen måde er i mål. Vi har allerede igangsat mange initiativer, men vi udvikler løbende nye for at forbedre vores samfundsansvar. Vi vil til stadighed have et klart fokus på forbedring af vores samfundsansvar, ligesom vi har et klart fokus på vores forretning og virksomhed.

Medarbejdere

Vores medarbejdere og vores arbejdsplads er omdrejningspunktet for al vores juridiske rådgivning. For at sætte standarden for fremsynet rådgivning, stiller vi store krav, ligesom vores kunder stiller store krav til os. Vi går rigtig langt for at skabe den bedste arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Vi sætter barren højt og arbejder for det hver dag.

Vi investerer både i at dygtiggøre vores medarbejdere og arbejder målrettet på at tiltrække og udvikle de bedste talenter. Vi sørger løbende for at undersøge og igangsætte initiativer der understøtter, at vores medarbejdere fortsat oplever STORM Advokatfirma, som deres foretrukne arbejdsplads. Derfor er vi særdeles glade for at vores sociale kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven) er blandt den højeste i branchen.

 

Morgendagens jurister skal naturligvis findes på universiteterne. Derfor har vi et tæt samarbejde med eks. Aalborg Universitet. Vi har løbende 10-15 studerende ansat i studiejobs. Dermed kan vi allerede på et tidligt stadie forme og udvikle de bedste talenter. Vi er ikke bange for at give studerende ansvar og opgaver, der udfordrer og udvikler dem i tæt samarbejde med vores erfarne kolleger. Gennem arbejdet, giver vi den enkelte, de bedste kort til at forme deres fremtid som jurist.

Vi har et godt samarbejde med Aalborg Kommune. Det betyder bl.a. at vi i dag har ansat to medarbejdere på fleksible vilkår. Vi oplever, at alle medarbejdere skaber værdi i STORM Advokatfirma, og derfor er det en fornøjelse, at vi kan skabe en arbejdsplads, hvor der er udviklingsmuligheder for den enkelte – uanset baggrund. Denne diversitet og mangfoldighed på arbejdspladsen oplever vi som en klar styrke for os og for vores kunder.

Derfor er vi en del af det omkringliggende samfund og tager ansvaret på os.

Det omkringliggende samfund

Vores kerneforretning er juridisk rådgivning og derfor stiller vores advokater, fuldmægtige og studerende, deres kompetencer til rådighed for forskellige retshjælpsordninger og andet frivilligt arbejde.

Vores relationer og samarbejder med det omkringliggende samfund bygger på vores værdier som nærværende og fremsynet. Derfor indgår vi i mange forskellige relationer og samarbejder, der bygger på samme kultur. Vi bidrager ikke kun som sponsorer, men i lige så høj grad, ønsker vi at stille vores ekspertise og personlighed til rådighed for samarbejdet.

Cool East

Cool East et samfundsansvarligt projekt, der har til formål at skabe samhørighed, stolthed og synlighed om aktiviteter i Aalborg Øst.

Aktiviteterne i Cool East understøtter sociale relationer, kulturelle oplevelser, sunde udfoldelser og sjove begivenheder for alle aldersgrupper og beboere i området, der til gengæld bidrager positivt med deres deltagelse.

Det har været vigtigt for os at tegne et sponsorat, hvor vi aktivt kan være med til at gøre en forskel. Vi glæder os meget til at komme i gang med at tage del i udviklingen af lokalområdet, bydelen Aalborg Øst. En udvikling som uden tvivl vil smitte af på hele byen Aalborg. Læs artikel med formanden for Cool East


 

Små job med mening

Et nyt socialt ansvarligt initiativ, der har set dagens lys i Aalborg Kommune. Projektet skal skabe små jobs, der giver mening for både den enkelte medarbejder og virksomheden. STORM Advokatfirma blev udvalgt til task forcen bag Små job med mening, der nu er en let måde for virksomheder at tage socialt ansvar på og samtidig få løst helt konkrete opgaver, som ellers tager tid fra de andre medarbejdere. Et lille job er minimum 5 – maksimum 10 timer om ugen. Læs artiklen Selv små job giver god mening

 


 

Gestus Nord Erhvervsnetværk

Gestus

Hos STORM Advokatfirma er vi meget enige i tilgangen til at hjælpe mennesker ud af den aktuelle situation, som de konkret står i. Det er vi vant til i vores daglige arbejde som advokater. Her genkender vi mange af de vanskelige situationer, som tilværelsen kan sætte den enkelte familie og barn i. Gennem vores sponsorat af Gestus bakker vi op omkring den store frivillige indsats, som ligger bag foreningen. Vi er klar til at gøre en forskel.

“Gestus blev stiftet i Aalborg i den 5. marts 2013. Vi gør det hele lidt anderledes end det vi normalt forbinder med velgørende foreninger. Foreningen er nemlig stiftet af og bredt funderet i det nordjyske erhvervsliv. Som navnet antyder, er det netop vores hensigt og formål, at yde en ’gestus’ til de nordjyske børnefamilier som har mindst og mangler mest, hvilket gælder både par og enlige forældre,” lyder det bl.a. om foreningen.

 


 

Kraeftens bekaempelse STORM Advokatfirma

Kræftens bekæmpelse

Kræft rammer hver tredje dansker, og langt de fleste af os har været eller vil på et tidspunkt blive berørt af kræft på den ene eller anden måde. Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at færre får kræft, og at flere overlever og får et godt liv efter sygdommen.

Vi har valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse, da foreningen kæmper for en vigtig sag, som vi gerne vil bakke op om. Vores bidrag til forskning skal være med til sikre bedre behandlinger og give svarene på, hvorfor så mange danskere får kræft. Derfor støtter vi Kræftens Bekæmpelse.

Derudover deltager vi løbende i videndeling og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring os. Samarbejdet er både på projektudarbejdelse, solution camps eller cases, hvor de studerende kommer med input og viden på områder, hvor vi ofte ikke har erfaring/viden. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er særdeles frugtbart og giver os ideer og vinkler til løbende udvikling af forretningen. Samtidig er det vores mulighed for at integrere uddannelsesinstitutionerne og de studerende i vores forretning.

 


Miljø

Vi har fokus på miljøet og forpligter os til at belaste miljøet og klimaet mindst muligt. Vi gennemfører kontinuerligt forbedringer af vores arbejdsprocesser, og her er der fokus på effektivitet og reduktion af ressourceforbruget. Det bevirker, at vi kan reducere ressourceforbruget løbende.

Gennem vores leverandørsamarbejde fokuserer vi på og prioriterer, at vores leverandører har øjne for bæredygtighed og det sociale ansvar. Vi foretrækker således leverandører, der anvender miljømærkede produkter og efterlever miljøkrav.

Vores arbejdsmiljø indgår også som et naturligt fundament for indsatserne på miljøområdet. Vi har egen arbejdsmiljøorganisation, der løbende undersøger og tilvejebringer sunde og sikre arbejdsforhold for den enkelte. Det betyder, at både indretningen og arbejdsprocesserne bidrager positivt til at fremme sunde og sikre arbejdsforhold.

 

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.