mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Om STORM

CSR

Tre bogstaver med stor betydning. Både for os og det samfund, vi er i. Vi tager vores sociale ansvar alvorligt og har indarbejdet det i vores vision. Vores CSR-indsatser dækker en række områder, som alle udgør væsentlige aspekter netop i forhold til vores vision.

STORM Advokatfirma skaber mest succes for dig – og

sætter standarden for fremsynet rådgivning

Vores indsatser foregår indenfor tre hovedområder:

 • Medarbejdere
 • Det omkringliggende samfund
 • Miljø

Vi er en del af det omkringliggende samfund og derfor tager vi vores ansvar meget alvorligt. Vi tager ansvaret på os og sætter mange initiativer i gang. Det er ikke ensbetydende med at det er godt nok. Vi lover, at vi er ambitiøse; for kan vi gøre det bedre end i går, så gør vi det.

Vi er klar over, at vi på ingen måde er i mål. Vi har allerede igangsat mange initiativer, men vi udvikler løbende nye for at forbedre vores samfundsansvar. Vi vil til stadighed have et klart fokus på forbedring af vores samfundsansvar, ligesom vi har et klart fokus på vores forretning og virksomhed.

Medarbejdere

Vores medarbejdere og vores arbejdsplads er omdrejningspunktet for al vores juridiske rådgivning. For at sætte standarden for fremsynet rådgivning, stiller vi store krav, ligesom vores kunder stiller store krav til os. Vi går rigtig langt for at skabe den bedste arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Vi sætter barren højt og arbejder for det hver dag.

Vi investerer både i at dygtiggøre vores medarbejdere og arbejder målrettet på at tiltrække og udvikle de bedste talenter. Vi har gennem STORM Academy skabt omdrejningspunktet for videndeling, talentudvikling og lederudvikling. Vi sørger løbende for at undersøge og igangsætte initiativer der understøtter, at vores medarbejdere fortsat oplever STORM Advokatfirma, som deres foretrukne arbejdsplads. Derfor er vi særdeles glade for at vores sociale kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven) er blandt den højeste i branchen.

 

 

Morgendagens jurister skal naturligvis findes på universiteterne. Derfor har vi et tæt samarbejde med eks. Aalborg Universitet. Vi har løbende 10-15 studerende ansat i studiejobs. Dermed kan vi allerede på et tidligt stadie forme og udvikle de bedste talenter. Vi er ikke bange for at give studerende ansvar og opgaver, der udfordrer og udvikler dem i tæt samarbejde med vores erfarne kolleger. Gennem arbejdet, giver vi den enkelte, de bedste kort til at forme deres fremtid som jurist.

Vi har et godt samarbejde med Aalborg Kommune. Det betyder bl.a. at vi i dag har ansat to medarbejdere på fleksible vilkår. Vi oplever, at alle medarbejdere skaber værdi i STORM Advokatfirma, og derfor er det en fornøjelse, at vi kan skabe en arbejdsplads, hvor der er udviklingsmuligheder for den enkelte – uanset baggrund. Denne diversitet og mangfoldighed på arbejdspladsen oplever vi som en klar styrke for os og for vores kunder.

Derfor er vi en del af det omkringliggende samfund og tager ansvaret på os.

Det omkringliggende samfund

Vores kerneforretning er juridisk rådgivning og derfor stiller vores advokater, fuldmægtige og studerende, deres kompetencer til rådighed for forskellige retshjælpsordninger og andet frivilligt arbejde.

Vores relationer og samarbejder med det omkringliggende samfund bygger på vores værdier som nærværende og fremsynet. Derfor indgår vi i mange forskellige relationer og samarbejder, der bygger på samme kultur. Vi bidrager ikke kun som sponsorer, men i lige så høj grad, ønsker vi at stille vores ekspertise og personlighed til rådighed for samarbejdet.

Cool East

Cool East

Cool East et samfundsansvarligt projekt, der har til formål at skabe samhørighed, stolthed og synlighed om aktiviteter i Aalborg Øst.

Aktiviteterne i Cool East understøtter sociale relationer, kulturelle oplevelser, sunde udfoldelser og sjove begivenheder for alle aldersgrupper og beboere i området, der til gengæld bidrager positivt med deres deltagelse.

Det har været vigtigt for os at tegne et sponsorat, hvor vi aktivt kan være med til at gøre en forskel. Vi glæder os meget til at komme i gang med at tage del i udviklingen af lokalområdet, bydelen Aalborg Øst. En udvikling som uden tvivl vil smitte af på hele byen Aalborg.


 

Gestus Nord Erhvervsnetværk

Gestus

Hos STORM Advokatfirma er vi meget enige i tilgangen til at hjælpe mennesker ud af den aktuelle situation, som de konkret står i. Det er vi vant til i vores daglige arbejde som advokater. Her genkender vi mange af de vanskelige situationer, som tilværelsen kan sætte den enkelte familie og barn i. Gennem vores sponsorat af Gestus bakker vi op omkring den store frivillige indsats, som ligger bag foreningen. Vi er klar til at gøre en forskel.

“Gestus blev stiftet i Aalborg i den 5. marts 2013. Vi gør det hele lidt anderledes end det vi normalt forbinder med velgørende foreninger. Foreningen er nemlig stiftet af og bredt funderet i det nordjyske erhvervsliv. Som navnet antyder, er det netop vores hensigt og formål, at yde en ’gestus’ til de nordjyske børnefamilier som har mindst og mangler mest, hvilket gælder både par og enlige forældre,” lyder det bl.a. om foreningen.

 


 

Kraeftens bekaempelse STORM Advokatfirma

Kræftens bekæmpelse

Kræft rammer hver tredje dansker, og langt de fleste af os har været eller vil på et tidspunkt blive berørt af kræft på den ene eller anden måde. Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at færre får kræft, og at flere overlever og får et godt liv efter sygdommen.

Vi har valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse, da foreningen kæmper for en vigtig sag, som vi gerne vil bakke op om. Vores bidrag til forskning skal være med til sikre bedre behandlinger og give svarene på, hvorfor så mange danskere får kræft. Derfor støtter vi Kræftens Bekæmpelse.

Derudover deltager vi løbende i videndeling og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring os. Samarbejdet er både på projektudarbejdelse, solution camps eller cases, hvor de studerende kommer med input og viden på områder, hvor vi ofte ikke har erfaring/viden. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er særdeles frugtbart og giver os ideer og vinkler til løbende udvikling af forretningen. Samtidig er det vores mulighed for at integrere uddannelsesinstitutionerne og de studerende i vores forretning.

 


Miljø

Vi har fokus på miljøet og forpligter os til at belaste miljøet og klimaet mindst muligt. Vi gennemfører kontinuerligt forbedringer af vores arbejdsprocesser, og her er der fokus på effektivitet og reduktion af ressourceforbruget. Det bevirker, at vi kan reducere ressourceforbruget løbende.

Gennem vores leverandørsamarbejde fokuserer vi på og prioriterer, at vores leverandører har øjne for bæredygtighed og det sociale ansvar. Vi foretrækker således leverandører, der anvender miljømærkede produkter og efterlever miljøkrav.

Vores arbejdsmiljø indgår også som et naturligt fundament for indsatserne på miljøområdet. Vi har egen arbejdsmiljøorganisation, der løbende undersøger og tilvejebringer sunde og sikre arbejdsforhold for den enkelte. Det betyder, at både indretningen og arbejdsprocesserne bidrager positivt til at fremme sunde og sikre arbejdsforhold.

 

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier