mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

overtrædelse krænkelse persondatareglerne GDPR

Overblik: Nyt om persondata i 2019

Bødeindstilling på 1,2 millioner kroner, forbud mod at optage telefonsamtaler og alvorlig kritik fra Datatilsynet er blot nogle af de nyheder om persondata, GDPR, som de fire første måneder af 2019 har budt på. Få overblikket her.

I denne artikel ser vi nærmere på et udsnit af de væsentligste nyheder inden for persondataområdet, GDPR, i Danmark siden årsskiftet. Du får med andre ord et hurtigt og kort overblik, så du er opdateret.

Datatilsynets seneste praksis

Datatilsynet indstiller taxiselskab til bøde på 1.2 mio. kr.
Datatilsynet har indgivet politianmeldelse til Københavns Politi og indstillet til en bøde på 1.2 mio. Datatilsynet vurderer at knap 9 mio. taxiture indeholdende personhenførbare oplysninger er blevet gemt uden et sagligt formål. Dette er første gang efter den nye persondataforordning, at Datatilsynet indstiller til en bøde. Politiet undersøger for nuværende sagen, og en eventuel endelig afgørelse skal træffes af domstolene.

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Rejsekort A/S.
Selskabets IT-system var ikke i stand til at ændre registrerede lokationsdata på busrejsende, men understøttede alene berigtigelse ved tilføjelse af supplerende oplysninger. Ligeledes forelå der fejlagtig lokationsdata i systemet.

Datatilsynet anerkender datasikkerheden hos Køge Kommune.
Datasynet fastslår at håndskrevne noter er omfattet af GDPR-reglerne allerede ved indsamlingen, såfremt noterne er beregnet til umiddelbart derefter at blive registreret i et elektronisk journalsystem. Det var tiltrækkelig sikkerhed at noter blev opbevaret aflåst, og bortskaffet via aflåst papircontainer indtil destruktion.

Datatilsynet udsteder forbud mod optagelse af telefonsamtaler
Datatilsynet meddelte TDC A/S et midlertidigt forbud imod at optage telefonsamtaler til intern træningsbrug. Forbuddet begrundes med at TDC anvendte en teknisk løsning, som ikke gjorde det muligt at indhente gyldigt samtykke fra de registrerede personer før samtalerne blev optaget.

Nye vejledninger, principper, skabeloner mv.

Vejledning om kontrakter som behandlingsgrundlag
Det Europæiske Databeskyttelsesråd har sendt en vejledning i høring, som skal klarlægge mulighederne for at anvende parternes aftale eller kontrakt som grundlag for at behandle personoplysninger, når der leveres online tjeneste til de registrerede.

Høringsperioden afsluttes den 24. maj 2019, og vi kan formentligt snart forvente at se det endelige udfald.

Vejledning om frivillige foreninger
Datatilsynets vejledning om frivillige foreningers behandling af personoplysninger besvarer de mest stillede spørgsmål på området. Vejledningen kan findes her

Dataansvar for vikarer og konsulenter
Datatilsynet har udgivet en række vejledende principper for dataansvaret, når en dataansvarlig gør brug af henholdsvis vikarer og konsulenter.

Ny skabelon til kontrol med databehandlere
FSR – Danske Revisorer har i samarbejde med Datatilsynet udgivet en ny skabelon til kontrol med databehandlernes opfyldelse af forpligtigelserne efter de indgåede databehandleraftaler.

Ny liste for behandling som altid kræver konsekvensanalyse
En dataansvarlig skal altid overveje behovet for en konsekvensanalyse. I Datatilsynets nye liste opregnes en række ikke-udtømmende tilfælde, hvor der altid skal udarbejdes en konsekvensanalyse.

Spørgeskema fra tilsynsbesøg
Datatilsynet har offentliggjort eksempler på spørgeskemaer, som tilsynet har anvendt ved kontrolbesøg i første halvår af 2019. Skemaerne revideres løbende, og er ikke udtryk for en fast liste.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med håndtering af personfølsomme data? Kontakt os på telefon 72 30 12 05