Advokat til voldgiftssag

Når en sag skal afgøres ved voldgift beror det på parternes aftale. Når en voldgiftskendelse først er afsagt, kan den ikke appelleres.

Det er dermed afgørende, at voldgiftsretten sammensættes korrekt, og at sagen forberedes og præsenteres grundigt af en procedurevant advokat. Det er således parterne selv, der vælger én eller flere uafhængige og upartiske voldgiftsdommere til at træffe afgørelse. Denne mulighed for udpegning af voldgiftsdommer(e) medfører, at parterne frit kan vælge voldgiftsdommere med specialiseret juridisk eller teknisk viden, der passer til den individuelle sag.

Sagsbehandling ved voldgiftssager 

En af fordelene ved at vælge voldgift til tvistløsning er at voldgift foregår for lukkede døre, modsat offentlighedsprincippet ved domstolene. Hvis tvisten omhandler forretningshemmeligheder eller andet som konkurrenter og pressen ikke skal have adgang til, kan voldgift derfor være et oplagt valg ud fra kommercielle betragtninger.

Vi sikrer den bedste sagsbehandling ved at:

 • Sikre voldgiftsrettens rette sammensætning.

 • Lægge og forfølge en klar om omkostningsbevidst processtrategi.

 • Tilpasse strategien under sagen som måske efter afholdelse af syn og skøn egner sig til forlig.

 • Løbende dialog med vores klient, således at det sikres, at vores klient er klædt så godt på som muligt når sagen skal behandles og at alle relevante oplysninger bliver inddraget.

Din specialist i voldgiftssager

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Torben From
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Torben From
  Torben From
  Advokat (H), mediator
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross