mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Advonord i Fjerritslev fusionerer med STORM Advokatfirma i Aalborg

Advonord i Fjerritslev er fusioneret med STORM Advokatfirma i Aalborg Vi holder dog fortsat til i EBH Banks tidligere lokaler i Østergade Erik Braad, Advokat (L) Lene Braad, Advokatfuldmægtig Conny Holmehave, Sagsbehandler Læs pressemeddelelsen ...

Ambercon særtilbud

Bestil testamente til kun 2.495,- Du får som medarbejder hos Ambercon muligheden for at sikre din familie på den bedste måde. Du får ligeledes tilbudet om et gratis familietjek Udfyld formularen nedenfor og få endnu mere sikkerhed.   ...

Ægtepagt

Ægtepagt En ægtepagt er en aftale indgået mellem jer som ægtefæller om, hvilke dele af jeres formue I ønsker delt ved skilsmisse. Vi har stor erfaring med at oprette ægtepagter. Er der bestemte aktiver eller værdier, som I ikke ønsker delt, eller øn...

Bank og Finans

Bank og Finans I afdelingen for Bank og Finans bistår vi med rådgivning både i den daglige drift og i forbindelse med eksekvering af større tiltag. I STORM Advokatfirma har vi mange års erfaring med rådgivning om de regler, der gælder for finansielle virkso...

Bedriftens skjulte værdier

Bedriftens skjulte værdier I mange bedrifter findes der oversete værdier. Det kan for eksempel være mulighed for at placere vindmøller, forekomst af råstoffer eller muligheder for udstykninger i attraktive enheder med bebyggelsesmuligheder. Det er v...

Børn og skilsmisse

Børn og skilsmisse Som udgangspunkt får I fælles forældremyndighed. I er dermed begge økonomiske og personlige værger for jeres fælles børn under 18 år. Forældremyndigheden kan overføres til den ene ved aftale eller ved dom, hvis forholdene er alvorlig...

Børnebidrag

Børnebidrag Er du endt i en situation, hvor det er aktuelt at tale om børnebidrag, kan det måske virke uoverskueligt, at skulle tage stilling til. En erfaren familieadvokat kan hjælpe dig med at få den helt rigtige aftale. Som forældre har I pligt...

Brexit

Brexit Hvilke konsekvenser får Brexit for dine forretninger? Med stort kendskab til både dansk og engelsk lovgivning er STORM Advokatfirma klar til at hjælpe virksomheder med at sikre sig mod Brexit. Storbritannien og EU arbejder på en aftale om ...

Disclaimer

Disclaimer Indholdet af denne hjemmeside for STORM Advokatfirma er alene et udtryk for generel information og kan ikke træde i stedet for konkret juridisk rådgivning, som ydes af STORM Advokatfirma. Selvom STORM Advokatfirma løbende søger at sikre, at ...

Dødsbo

Dødsbo - Arv og dødsbobehandling At miste en af sine nærmeste er en af de sværeste og hårdeste situationer, vi kan komme ud for i vores liv. Hvis du mister en nær pårørende, er der en række juridiske spørgsmål du og resten af familien skal tage still...

Er du panthaver?

Er du panthaver? Som panthaver giver STORM Advokatfirma dig mulighed for at følge sagsforløbet i detaljer. En nem og hurtig adgang til en opdatering af boets behandling. I vores specieludviklet panthaver intranet vil du som panthaver få indblik i ...

Erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde Loven om erhvervsdrivende fonde er det primære regelsæt, der regulerer erhvervsdrivende fonde. Hertil kommer anbefalingerne for god fondsledelse samt den almindelige lovgivning i øvrigt, herunder særligt reglerne for behandling af ...

Erklæring om Persondata

Erklæring om persondata Ansøgning til ledige stillinger Når du ansøger en ledig stilling ved STORM Advokatfirma, vil din ansøgning og kompetencer blive vurderet i forhold til den pågældende stilling. Ledige stillinger vil altid blive besat med de...

Fast ejendom og entrepriseret

Fast ejendom og entrepriseret Vi er specialiserede rådgivere inden for køb, salg og udvikling af fast ejendom, entrepriseret, tvister, erhvervslejeret, administration af boligudlejning samt udbudsret. Er din opgave omfattende og meget krævende, er...

Entrepriseret erhverv

Entrepriseret Det er vigtigt at have en specialiseret juridisk rådgiver med både før, under og efter opførelsen af et byggeri. Vi rådgiver om alle entrepriseretlige problemstillinger, herunder: Indgåelse af entreprisekontrakter og rådgiveraftaler Kon...

Erhvervslejeret

Erhvervslejeret Erhvervslejelovgivningen er kompleks, og det er vigtigt som både lejer og udlejer at sikre sig overholdelse af reglerne. Vi rådgiver i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten og bistår med håndtering af situationer, hvor der opst...

Køb, salg og udvikling af fast ejendom

Køb, salg og udvikling af fast ejendom Vi rådgiver købere og sælgere i alle aspekter af køb, salg og udvikling af fast ejendom. Vi bistår eksempelvis med risikoafdækning af udfordringer ved ejendomsoverdragelsen, udformning af nødvendige aftaled...

Tvister

Tvister Hvis din konflikt med modparten ender i en retssag, sørger vi for at være med dig hele vejen. Oftest ender en sag i retten som sidste mulighed for konfliktløsning, når det ikke har været muligt for dig og modparten at blive enige. Vi give...

Udbudsret

Udbudsret Udbudsret i Danmark og i EU er et komplekst område, der konstant er under udvikling. Gennem årene er reglerne blevet mere og mere detaljerede. Vi har erfaring med at rådgive om udbud, tilbud og licitation. I udbuds- og licitationsprocessen ka...

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser er gældende i alle klientforhold, medmindre andet er aftalt skriftligt. Virksomhedsoplysninger STORM Advokatfirma P/S, CVR-nummer 39 49 59 37, er etableret på følgende adresser: Tankedraget 7,...

GDPR for finansielle virksomheder

GDPR for finansielle virksomheder Alle finansielle virksomheder er underlagt databeskyttelsesforordningen (GDPR). Pengeinstituttet er som dataansvarlig forpligtet til at overholde databeskyttelsesreglerne og sikre, at der sker tilstrækkelig beskyttelse ...

Generationsskifte

Generationsskifte Skal din virksomhed føres videre af næste generation? Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med generationsskifte af virksomheder. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i helheden, så overdragelsen er bundet juridisk sam...

Generationsskifte landbrug

Planlæg videreførelsen af familiens værdier i god tid Få førende juridisk landbrugsrådgivning med stor erfaring med generationsskifte, hvor du får et helhedssyn på dit landbrug, dine familieforhold og din forretning. Indled det gode generationsskifte med en ...

Inkasso

Inkasso Har du penge til gode? Benyt vores online inkasso storminkasso.dk Det kan være både krævende og omkostningstungt, at skulle sikre de penge virksomheden har til gode. Derfor er det en god idé, at lade os gøre arbejdet. Hos os er inkasso en st...

Insolvens

Insolvens Kom ordentligt fra start i rekonstruktion og konkursbehandling Vi sørger for en effektiv bobehandling. Med kort varsel stiller vi et stærkt hold af specialiserede og erfarne jurister inden for insolvensret. Kontakt os allerede i dag, så vi...

Effektiv bobehandling

Effektiv bobehandling En konkursbehandling har nogle nødvendige faser, som kan gennemføres mere eller mindre effektivt. STORM Advokatfirma har sat konkursbehandling i system, inspireret af stram processtyring, da der ofte er tale om voluminøse og ko...

Konkurshåndtering

Konkurshåndtering Dansk landbrug befinder sig i en af de værste kriser nogensinde. Indtægterne falder, mens omkostningerne stiger. Samtidig er mange landmænd fortsat belastede af en alt for høj gældsfaktor. Det resulterer desværre i et stort antal ...

Karriere

Job hos STORM Advokatfirma STORM Advokatfirma tilbyder vore ansatte et arbejdsmiljø med høj grad af engagement og professionalisme samt en hverdag i højt tempo fyldt med spændende faglige udfordringer. Det er ikke blot noget, som vi siger – vi le...

Karriere Test

Job hos STORM Advokatfirma STORM Advokatfirma tilbyder vore ansatte et arbejdsmiljø med høj grad af engagement og professionalisme samt en hverdag i højt tempo fyldt med spændende faglige udfordringer. Det er ikke blot noget, som vi siger – vi le...

Konkurshåndtering

Konkurshåndtering For de fleste landmænd er landbrug ikke bare er et arbejde. Ofte er ejendommen også familiens hjem gennem mange år og ikke mindst børnenes barndomshjem. Derfor kan en konkurs være en meget hård proces for både landmanden og hans fa...

Kontakt

Kontakt os Ring 7230 1205 Send e-mail Adresser: Tankedraget 7, 5. sal. 9000 Aalborg Messevej 2 9600 Aars Østergade 15, 2. sal 9690 Fjerritslev Telefon: 72 30 12 05 Email: mail@stormadvokatfirma.dk ...

Kontrakter

Kontrakter Få styr på kontrakter og samarbejdsaftaler Virksomheder har løbende brug for at indgå aftaler om eksempelvis produktudvikling, salg og markedsføring. Aftalerne er medvirkende til at danne grundlag for en stabil drift. Gode kontrakter og s...

Køb og salg af landbrug

Få kompetent medspil og modspil i den moderne landbrugshandel Allier dig med erfarne advokater, allerede når du lægger de første købs- eller salgsplaner for at blive ledt trygt igennem de juridiske forhold forbundet med landbrugsoverdragelsen. Op...

Køb på tvangsauktion

Køb på tvangsauktion At købe en ejendom på tvangsauktion kan være en god forretning, da købesummen umiddelbart kan være lavere end ved almindelig fri handel. Der er imidlertid en bagside ved medaljen, da den lavere pris hænger sammen med den øgede r...

Kulturarbejde

Kulturarbejde i STORM Virksomhedskultur er vigtig. STORM Advokatfirma er som enhver anden virksomhed en organisation, der består af mennesker, processer, systemer, strukturer, normer, uskrevne regler, guidelines og love. Vores virksomhedskultur ...

Landbrugets retsforhold

Landbrugets retsforhold Landbrugsloven er den lov, der regulerer ejerforholdene og driften af landbrug. Til loven er knyttet cirkulærer og vejledninger og en righoldig praksis, der ofte gør et hensigtsmæssigt at have en erfaren advokat med på råd, inde...

Landbrugsret

Landbrugsret Som landmand bliver du målt dagligt; både på dine driftsresultater, din økonomi og ikke mindst dit overblik. Det kan rejse mange spørgsmål, hvoraf nogle kan afgøre din og din bedrifts fremtid. Som advokater er vi vant til både at føre...

Ledige stillinger

Skal vi sammen skabe en udfordrende og udviklende arbejdsdag for dig? Hos STORM Advokatfirma ønsker vi at tiltrække og udvikle de bedste talenter, så vi ser frem til at modtage din ansøgning til nedenstående ledige stillinger. Vi er altid interesseret i at ...

Manglende likviditet

Manglende likviditet Er du i restance til banken, har du misligholdt din aftale med kreditforeningen eller mangler du likviditet til den almindelige drift? Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med at rådgive landmænd ud af krisen. Vi oplever d...

Miljø- og planret

Miljø- og planret Miljøret, herunder forurening, og planlovgivningen har stor betydning for langt de fleste aktører inden for ejendomsbranchen og dansk landbrug. Miljølovgivningen er gennem årene blevet mere og mere omfattende og indgribende. Det ...

Miljø- og planret landbrug

Miljø- og planret Miljøret, herunder forurening, og planlovgivningen har stor betydning for langt de fleste aktører inden for ejendomsbranchen og dansk landbrug. Miljølovgivningen er gennem årene blevet mere og mere omfattende og indgribende. Det ...

Nykredit særtilbud

Bestil testamente til kun 2.495,- Du får som medarbejder hos Nykredit muligheden for at sikre din familie på den bedste måde. Du får ligeledes tilbudet om et gratis familietjek Udfyld formularen nedenfor og få endnu mere sikkerhed.   ...

Om STORM

Vi er STORM Pludselig står du der. Du er havnet i en situation, hvor du har brug for en advokat. Spørgsmålene hober sig op og du er måske i tvivl om, om det overhovedet er nødvendigt med en advokat. Svaret er ja. Du har brug for en advokat. En a...

Socialt ansvar (CSR)

CSR Tre bogstaver med stor betydning. Både for os og det samfund, vi er i. Vi tager vores sociale ansvar alvorligt og har indarbejdet det i vores vision. Vores CSR-indsatser dækker en række områder, som alle udgør væsentlige aspekter netop i forhold til v...

Økonomiske udfordringer og muligheder

Økonomiske udfordringer og muligheder Hvis økonomien i din bedrift er presset, er det vigtigt at kende dine rettigheder og muligheder. Hos STORM Advokatfirma hjælper vi gerne med at varetage dine og din families interesser bedst muligt i en svær øko...

Persondata

Persondata Sådan efterlever din virksomhed persondatareglerne Efterlev de skærpede persondataregler med vores persondatakoncept, der sikrer at din virksomhed efterlever de nye og strammere regler. Næsten alle virksomheder behandler persondata. De...

Priser

Prisliste Hos STORM Advokatfirma har vi en åben prispolitik og faste, vejledende priser på en lang række advokatydelser. Her kan du se priserne* på vores faste ydelser. Spørgsmål? Har du spørgsmål til priserne? Kontakt os til enhver ...

Publikationer

[display-posts]

Retssager

Retssager Hos STORM Advokatfirma har vi mange års erfaring med at føre retssager for domstolene, voldgift samt klagenævn, hvor vi repræsenterer entreprenører, offentlige myndigheder og private. Vi har indgående kendskab til, hvordan en sag skal forbe...

Retssager fast pris

Retssager fast pris Retssager og konfliktløsning for virksomheder og myndigheder til fast pris – kend dine omkostninger på forhånd Er virksomheden havnet i en konflikt med en modpart? Så garanterer vi, at du kender omkostningerne inden du beslutter dig f...

Retssager og konfliktløsning

Retssager og konfliktløsning Hos STORM Advokatfirma arbejder vi ud fra den klare forudsætning, at virksomheder forventer og efterspørger en effektiv og omkostningsbevidst behandling af tvistesager, hvilket kræver mere end kendskab til selve juraen. Det...

Retsmægling og mediation

Retsmægling og mediation Hvis konflikter kan løses direkte mellem parterne uden at gennemføre en retssag, kan det være en fordel for alle. En retssag handler om, hvem der har ret, og hvem der kan bevise sin ret. Ved retsmægling bliver hele forløbet tilpa...

Retssag

Retssag Hvis en konflikt ender i en retssag, er der flere faktorer end blot de juridiske, der er vigtige at være opmærksomme på. Vi bestræber os på, at tilrettelægge sagsstrategien ud fra dine kommercielle interesser sammen med en effektiv og omkos...

Voldgiftssag

Voldgiftssag Når en sag skal afgøres ved voldgift beror det på parternes aftale. Når en voldgiftskendelse først er afsagt, kan den ikke appelleres. Det er dermed afgørende, at voldgiftsretten sammensættes korrekt, og at sagen forberedes og præsenteres grundig...

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Få de rigtige salgs- og leveringsbetingelser til din virksomhed For virksomheder er det vigtigt at have opdaterede og konkrete salgs- og leveringsbetingelser, da betingelserne bl.a. kan regulere din virksomheds ansvar ...

SDK Kjærsgaard særtilbud

Bestil testamente til kun 2.495,- Du får som medarbejder hos SDK Kjærsgaard muligheden for at sikre din familie på den bedste måde. Du får ligeledes tilbudet om et gratis familietjek Udfyld formularen nedenfor og få endnu mere sikkerhed. &nb...

Selskabsret

Selskabsret Få professionel rådgivning i alle selskabsretlige forhold Vi rådgiver alle typer af virksomheder omkring selskabsret. Vi rådgiver således både om iværksætterselskaber, interessentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber og andre selskab...

Skilsmisse og seperation

Skilsmisseadvokat Når ægteskabet skal ophøre, udløser det en række spørgsmål, I som ægtepar skal have en holdning til. I skal først og fremmest vurdere, om I sammen kan få tingene løst. Eller om I er nødt til at få dem afgjort af andre. Ved en fæl...

Bodeling ved skilsmisse og bodelingsoverenskomst

Bodeling ved skilsmisse og separation I forbindelse med en bodeling er der mange spørgsmål der skal tages stilling til: Hvordan opgør I hver især jeres formue? Er der formue som ikke skal indgå i en ligedeling? Har I et gyldigt oprettet sære...

Forældremyndighed

Forældremyndighed Forældremyndighed og bopæl Går I fra hinanden er udgangspunktet, at man bevarer den fælles forældremyndighed over børnene. Ønsker parterne ikke at bevare den fælles forældremyndighed over børnene, kan man lave aftaler herom og a...

Økonomi

Den efterfølgende økonomi ved skilsmisse De økonomiske konsekvenser af en skilsmisse er udover bodeling også, at der skal tages stilling til et eventuelt ægtefællebidrag. Under ægteskabet har begge ægtefæller en gensidig forsørgelsespligt. Denne pli...

Skilsmisse og børn - Hvad nu?

Skilsmisse og børn Skilsmisse og børn er et emne, der volder mange overvejelser og problemer, hvis det ikke håndteres professionelt og med blik for, hvad der både i nuet og på sigt er bedst for barnet. Det er nemlig med et ældre udtryk barnets tarv,...

Skilsmissepapirer

Skilsmissepapirer Hvis man ønsker en separation eller skilsmisse, er det obligatorisk at starte ved Statsforvaltningen. På hjemmesiden Statsforvaltning.dk findes de forskellige skilsmissepapirer og blanketter, der skal indsendes sammen med det g...

STORM Advokatfirma Profilvideo

Profilvideo Hos STORM Advokatfirma har vi en klar idé om, hvordan vi gerne vil opfattes af vores klienter. Og hvordan vi ikke vil opleves. Man kan nemlig sagtens være højt oppe i skyerne som jurist – og helt nede på jorden som menneske.

STORM Advokatfirma som arbejdsplads

STORM Advokatfirma som arbejdsplads Hos STORM Advokatfirma er vi alle en del af det gode arbejdsmiljø med engagement og professionalisme samt en hverdag i højt tempo fyldt med spændende faglige udfordringer. Det er ikke kun noget,  vi siger - v...

Testamente

Testamente Et testamente er et dokument, som er juridisk bindende. Testamentet fastsætter, hvad en person ønsker der skal ske med hans/hendes ejendele efter at vedkommende dør. Uanset din familiemæssige situation, kan det være relevant at få opret...

Tilbage på sporet

Tilbage på sporet  Mange danske landmænd oplever et urimeligt pres i disse år. Blandt andet strammer myndighederne lovgivningen, og indtjeningen presses af faldende priser. Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med at hjælpe landmænd med at na...

Tilmeld dig vores køberkartotek

Tilmeld dig vores køberkartotek Så modtager du løbende information om relevante ejendomme Via vores arbejde med konkursbobehandling og tvangsauktion håndterer vi ofte salg af landbrugsejendomme. Du vil ved at skrive dig op i vores køberkartotek løbe...

Trængte bedrifter

Er du lukningstruet? Er du i restance til banken, har du misligholdt din aftale med kreditforeningen eller mangler du likviditet til den almindelige drift? Hos STORM Advokatfirma oplever vi stor søgning af landmænd, for hvem der er akut behov for l...

Tvangsanbringelse

Anbringelse af børn og unge At få sit barn anbragt udenfor hjemmet er noget af det mest indgribende forældre kan opleve. Det er derfor helt afgørende at have en advokat, der er specialiseret i sager om tvangsanbringelse, til at rådgive dig igennem forl...

Vidensdeling

Vidensdeling Hos STORM Advokatfirma er vi optaget af landbrugets retsforhold. Vi arbejder kontinuerligt med eksempelvis generationsskifter, landbrugshandler, håndtering af trængte bedrifter, herunder ansøgninger til Landbrugets FinansieringsBank, mi...

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse M&A: Opnå stærke resultater ved køb og salg af virksomheder Benyt juridiske specialister i erhvervslivets transaktioner til at tænke fremsynet og helhedsorienteret til gavn for dig og din virksomhed. Kom trygt igennem pro...

Virksomhedsrådgivning

Virksomhedsrådgivning Din virksomhed er i sikre, juridiske hænder hos os Vi tænker fremsynet og helhedsorienteret, når vi rådgiver danske og udenlandske virksomheder om bl.a. virksomhedsoverdragelser, generationsskifte, inkasso, persondata, selskabsret og t...

Boligkøb og fast ejendom

Boligkøb I 1948 blev retten til husly nedskrevet som én menneskerettighed af FN, og for de fleste mennesker i dag vil det være umuligt at forestille sig et liv uden et hjem. Vores bolig er en af de vigtigste elementer i vores liv, men alligevel er bo...

Boligadvokat

Boligadvokat At købe en bolig er en stor beslutning. For de fleste er det deres livs største investering. Derfor er det vigtigt at træffe beslutingen på det rigtige grundlag. En boligadvokat kan hjælpe dig med at få fuldt overblik over dit boligkøb. Der er...

Køb af andelsbolig

Køb af andelsbolig Står du overfor at skulle købe andelsbolig, skal du være opmærksom på, at det er anderledes fra at købe eksempelvis et hus. Reglerne omkring køb af andelsboliger er nemlig komplicerede. Du køber faktisk ikke en andelsbolig. Derimod ...

Køb af ejerlejlighed

Køb af ejerlejlighed Når du køber lejlighed, er der mange dokumenter, der skal gennemgås. Derfor er det vigtigt, at du får en specialiseret advokat til at gennemgå samtlige dokumenter inden købet. På den måde er du sikret mod ubehagelige overrask...

Køb af grund

Køb af grund Selvom at du ”kun” køber en grund, så er der mange ting du skal være opmærksom på, herunder især, hvis du har planer om at opføre en ejendom på grunden. Det er vigtigt at være opmærksom på, om grunden i første omgang er endelig udsty...

Køb af hus

Advokat til huskøb Når du køber hus, er der mange juridiske dokumenter, der skal gennemgås før, du kan være helt tryg ved at gennemføre huskøbet. Det gælder dokumenter som tilstandsrapport, elinstallationsrapport og forskellige forsikringsforhold. For mang...

Køb af projekt/projektsalg

Køb af projekt/projektsalg  Der er mange ting, du skal være opmærksom på, når du køber en projektejendom. På mange måder adskiller det sig nemlig fra almindeligt køb af bolig, når det er et projektsalg. Det helt særlige er, at du køber en ejendom –...

Ejerforening

Ejerforening Ejerforeningen er en samlet enhed med demokrati bestående af ejerne af lejlighederne. Er der opstået konflikt i ejerforeningen eller har ejerforeningen brug for hjælp til at sikre, at ejerforeningens juridiske forhold er i orden, så stå...

Ekspropriation

Ekspropriation Det kan nogle gange være nødvendigt for offentlige myndigheder at ekspropriere private ejendomme for at sikre realiseringen af forskellige projekter. Den slags indgriben i den private ejendomsret kan ofte være forbundet med store følelser og ...

Forsikring

Forsikring Forsikring betyder tryghed. Eller gør den? Der er mange typer forsikringer, når det gælder fast ejendom og det kan være svært at læse og forstå dem. Især de ting, der er skrevet med småt. Brug os i dine forsikringssager. Vi kan bl.a...

Lejeret

Lejeret Lejekontrakten er den aftale, der gerne skulle sikre, at det er godt at bo til leje. Men sådan er det ikke altid. Der er mange ting, du skal være opmærksom på, inden du sætter underskriften på kontrakten, når du har skrevet under og ikke m...

Naboret

Naboret Naboret er de regler, der gælder, når en ejers rådighed over fast ejendom bliver begrænset som følge af gener fra naboen. Samtidig er det et af de få retsområder, som kun i meget begrænset omfang er reguleret ved lov. Naboretten sætter eksempel...

Ombygning og renovering

Ombygning og renovering At bygge om og renovere kan nogen gange være lige så stort et projekt, som at bygge nyt. Det er vigtigt, at være opmærksom på mange forhold gennem hele processen. Brug derfor os som rådgivere, når det eksempelvis gælder: Lø...

Opførelse af bolig

Opførelse af bolig At være nybygger, kan være en stor mundfuld. En erfaren advokat kan dog gøre det meget mere spiseligt. Det er vigtigt at have en juridisk rådgiver med både før, under og efter opførelsen af et byggeri. Vi kan rådgive dig om alle ...

Entrepriseret

Entrepriseret Tanken om at skulle bygge selv, kan godt give sved på panden. For, hvordan er det nu med aftalen med entreprenøren, den byggesagkyndige og alle mulige andre aftaler? Vi kan rådgive dig gennem hele processen. På den måde er du sikret den ...

Nybyggeri

Nybyggeri Med os ved hånden, står du ikke alene i processen, når du skal til at bygge drømmehuset. Der er mange ting, du skal tage stilling til gennem hele processen og det kan virke uoverskueligt. Du kan slippe for de fleste bekymringer ved at bru...

Skader, fejl og mangler

Skader, fejl og mangler  Skade på ejendom Pludselig vælter der vand op i kælderen. En stor revne er opstået i muren. Eller isoleringen lever ikke op til kravene. Det er så ærgerligt! Det bliver endnu mere ærgerligt, hvis du ikke kan blive enig me...

Tinglysning

Tinglysning Hvad er tinglysning? Navnet tinglysning er sammensætningen mellem tinge, som betyder lovgivende forsamlinger, og lysning, som betyder bekendtgørelse. Det var derfor indledningsvist bekendtgørelser af love, lån og rettigheder. I dag er ...

Berigtigelse af ejendom

Ejendomsberigtigelse Ud over at rådgive købere og sælgere om køb og salg af fast ejendom kan STORM Advokatfirma stå for selve berigtigelsen af ejendomshandlen. Berigtigelsen indebærer, at vi: Udarbejder skøde Tinglyser handlen Laver refusi...

Servitutter

Servitutter Er der tinglyst servitutter på din ejendom, og er du i tvivl om indholdet og retsvirkningerne heraf eller vil du gerne have dem slettet? Vores specialister kan hjælpe dig med begge dele. Servitutter er rettigheder, der påhviler ejendommen, og...

Skøde

Skøde tinglysning Når der skal fastlægges ejerskab over en ejendom, skal der tinglyses et skøde. Tinglysning af skøde anses som domstolens offentliggørelse af rettigheder over ejendommen. Det er derfor et juridisk bindende dokument, som giver gyldi...

Specialeområder

Vi tror på din sag. Ellers siger vi nej. At vælge advokatfirma handler om tillid. Derfor vil du også opleve, at vi lytter, vurderer – og siger nej tak, hvis vi ikke oprigtigt tror på, at vi er de bedste til opgaven. Hos STORM Advokatfirma vil vi ke...

Personskade

Erstatning og personskade Er du kommet til skade, skal du have præcis den erstatning, som du er berettiget til. Vi står klar til at hjælpe dig med at få overblik og sikre dig den rigtige erstatning. Vælger du STORM Advokatfirma, kan du derfor være...

Arbejdsskade

Erstatning ved arbejdsskade Har du fået en pludselig arbejdsskade i forbindelse med dit job, eller har dit arbejde medført en såkaldt erhvervsbetinget sygdom? I begge tilfælde er du berettiget en arbejdsskadeerstatning fra virksomhedens forsikringsselskab. Sag...

Anmeldelse af arbejdsskade

Anmeldelse af arbejdsskade Det er din arbejdsgiver, der har pligt til at anmelde en arbejdsskade, og du kan få erstatning fra din arbejdsgivers forsikringsselskab. Men der kan opstå situationer hvor du selv er nødt til at anmelde en arbejdsskade. De...

Egne forsikringer

Erstatning ved egne forsikringer Mange mennesker tegner igennem tiden forskellige forsikringer, som de ikke får gjort brug af, den dag skaden sker. Enten fordi de glemmer forsikringen – eller fordi det kan være svært at bevare overblikket over sine...

Erstatning ved trafikulykke

Erstatning ved trafikulykke Er du kommet til skade i en trafikulykke, kan du have ret til erstatning fra en eventuel modparts forsikringsselskab og fra dit eget forsikringsselskab. Da processen i erstatningssager ofte er lang og kompliceret, er ...

Erstatningsadvokat

Erstatningsadvokat Vi yder bistand i personskadesager, og har mange års erfaring indenfor dette retsområde. Et godt råd er, at du kontakter en erstatningsadvokat så hurtigt som muligt, efter at du er kommet til skade. Vi kender proceduren i per...

Få en gratis vurdering af din sag

  Få en gratis vurdering af din sag Få en gratis vurdering af din sag allerede i dag. Mange af vores besøgende på hjemmesiden benytter sig af nedenstående formular. Vurderingen er uforpligtende. Og vælger du at gå videre med din sag, skal du kun b...

Fritidsulykke

Erstatning ved fritidsulykke Skader der opstår i fritiden er ofte alene omfattet af dine egne forsikringer, fx privattegnede ulykkesforsikringer, ulykkesforsikringer tegnet igennem fagforeninger, sundhedsforsikringer og erhvervsevnetabsforsikringer, ...

Patientombuddet - Erstatning

Ankenævnet for patienterstatningen - erstatning Hvis du er kommet til skade i forbindelse med behandling i det danske sundhedsvæsen, kan du søge om erstatning. Du kan få erstatning for fysiske og psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger på f...

Patientskade

Erstatning ved patientskade Patientskadesager kan være både omfattende og komplicerede. Typisk skal der indhentes en del materiale og oplysninger til brug for sagens behandling, og det er i den forbindelse helt afgørende, at Patienterstatningen få...

Piskesmæld

Erstatning ved piskesmæld Piskesmæld bliver kaldt for den usynlige lidelse og kan ikke påvises ved hjælp af scanninger, røntgenundersøgelser eller andet. Derfor er det også meget vigtigt, at du kontakter din læge straks efter ulykken og fortæller om dine s...

Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne Har en personskade medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde, kan du få erstatning. Oftest er det i forbindelse med trafikskader, arbejdsskader, voldsskader eller patientskader du kan få erstatning for tab af erh...

Tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste Har du eksempelvis været involveret i en trafikskade kan du få tabte lønindtægter som følge af din skade erstattet, indtil du igen kan begynde at arbejde – eller det er muligt at vurdere din fremtidige erhvervsevne. Under alle o...

Familieret

Familieret De færreste tænker over, at vi lever i et samfund, hvor stort set alt er reguleret af love og regler. Vi lever jo vores liv og styrer efter den sunde fornuft, men i nogle tilfælde kan det være nødvendig med en familieadvokat. Når det s...

Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag Et ægtefællebidrag er et bidrag den ene ægtefælle kan pålægges at betale til den anden ægtefælle, der ikke har midler til at forsørge sig selv tilstrækkeligt. Der findes to former for ægtefællebidrag; ægtefællebidrag under ægteskabe...

Fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagter Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven skal skabe bedre mulighed for, at privatpersoner selv kan bestemme, hvem der skal varetage deres interesser, når de ikke længere selv er i stand til det f.eks. på ...

Gratis familietjek

Gratis familietjek Det går godt i dit liv. I har styr på det i familien. Der er ikke tegn på, at det skulle ændre sig. Men hvad nu hvis? Er det så ikke bedre at være forberedt og sikker fremfor pludselig at stå i en vanskelig situation, der kan vi...

Økonomi efter skilsmisse

Den efterfølgende økonomi ved skilsmisse De økonomiske konsekvenser af en skilsmisse er udover bodeling også, at der skal tages stilling til et eventuelt ægtefællebidrag. Under ægteskabet har begge ægtefæller en gensidig forsørgelsespligt. Denne pli...

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.