mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Skidt tendens: Færre tilsyn og flere arbejdsulykker i landbruget

Skidt tendens: Færre tilsyn og flere arbejdsulykker i landbruget

Statistikker fra Arbejdstilsynet viser, at antallet af arbejdsulykker er steget inden for landbrug, fiskeri og skovbrug, samtidig med at antallet af tilsyn i branchen er faldet. Når ulykken sker, er det vigtigt at få skaden meldt hurtigst muligt. Lad os hjælpe dig.

Landbrugssektoren er med sine mange store maskiner og dyr ét af landets farligste erhverv. De danske landbrugsvirksomheder bliver større, dyrene bliver flere og maskinerne bliver større.

Stigning i antallet af anmeldelser

Statistikker fra Arbejdstilsynet viser, at der i perioden 2012 til 2017 er sket 198 arbejdsulykker med døden til følge, hvoraf 37 dødsulykker er sket inden for landbruget. I samme periode er det samlede antal af anmeldte arbejdsulykker inden for landbruget steget fra 535 anmeldelser i 2012 til 621 anmeldelser i 2017.

På trods af det stigende antal ulykker inden for landbruget, vidner tal fra Arbejdstilsynet om, at der alligevel foretages færre tilsyn med landbrugsvirksomhederne. Hvor der i 2016 blev foretaget 1.918 tilsynsbesøg inden for landbrug, fiskeri og skovbrug, var dette året efter i 2017 faldet til i alt 967 tilsyn. Antallet af tilsynsbesøg er altså mere end halveret på blot ét år.

Behovet for tilsynene synes dog ikke at være faldende i overensstemmelse med det færre antal tilsynsbesøg. I 2016 resulterede 30 % af Arbejdstilsynets kontrolbesøg i enten et strakspåbud, påbud eller forbud på grund af risiko for arbejdsulykker, hvorefter antallet var steget til 44 % i 2017.

Negativ udvikling

Ovenstående vidner altså om en negativ udvikling på arbejdsskadeområdet inden for særligt landbrugsvirksomheder. Det faldende antal kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet er begrundet i ressourcemangel som følge af besparelser. En problematisk udvikling, da undersøgelser netop viser, at Arbejdstilsynets løftede pegefinger har en ulykkesforebyggende effekt hos virksomhederne.

Som følge af det øgede fokus på arbejdsulykker inden for særligt landbruget, overvejes det i skrivende stund, om der skal sættes flere ressourcer af til Arbejdstilsynets kontrolbesøg. Beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, er indstillet på at øge antallet af sikkerhedstilsyn, men understreger samtidig vigtigheden i at besøgene skal ske, hvor der konkret er brug for det.

Arbejdsgivers ansvar

Dog skal det understreges, at uanset antallet af kontrolbesøg, er det fortsat landmændenes ansvar, at arbejdsforholdene er både sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige at arbejde under.

Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at være opmærksom på det ansvar, man har som arbejdsgiver, herunder rollen som sikkerhedsleder for de ansatte. De ansatte skal instrueres i korrekt udførelse af arbejdet, og arbejdsgiveren skal sørge for at føre tilsyn med, at normerne herfor overholdes.

En arbejdsgiver kan altså stilles til ansvar for de skader, der overgår hans eller hendes ansatte under udførelse af arbejdet, hvis arbejdsstedet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt forsvarlige.

Er man kommet til skade i forbindelse med sit arbejde er det vigtigt, at få anmeldt arbejdsskaden snarest muligt, idet der er frister for anmeldelse af disse skader.

Læs mere om arbejdsskader her

Kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis du er kommet til skade på dit arbejde.