mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
[wpseo_breadcrumb]

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

  Står du ved en skillevej?

  Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


   Barnets bopæl

   Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I som forældre tage stilling til barnets bopæl, når samlivet ophører.

   Er I som forældre enige, kan I selv aftale hos hvem af jer barnet eller børnene skal bo efter jeres samlivsophævelse, separation eller skilsmisse. Men er I som forældre ikke enige, kan Familieretshuset hjælpe med at finde en løsning. Lykkes det ikke, vil det være Familieretten, der træffer afgørelse i sagen.

   Bopæl efter samlivsophævelse

   Efter en samlivsophævelse, separation eller skilsmisse skal der tages stilling til, hvor jeres fælles børn eller barn skal bo. 

   Den forælder, der har bopælen over børnene, bliver bopælsforælderen, og den anden bliver samværsforælderen. Dette gælder som udgangspunkt også selvom I aftaler, at samværet skal praktiseres som en deleordning f.eks. en 7/7 ordning, hvor børnene opholder sig lige meget hos hver forælder. I kan dog aftale delt bopæl, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

   Indtil den 1. juli 2020 var reglerne sådan, at par som ophæver deres samliv automatisk havde delt bopæl over børnene de første 3 måneder efter samlivsophævelsen. De regler er nu afskaffet. Det har den konsekvens, at man nu kan ansøge Familieretshuset om bopælen med det samme, såfremt man ikke kan blive enige om, hvor børnene skal bo.

   Er der uenighed om barnets bopæl skal sagen startes ved at indgive en anmodning til Familieretshuset, som vil forsøge at løse sagen med forældrene. Kan sagen ikke løses i Familieretshuset, vil Familieretshuset indbringe sagen for Familieretten, som afgør sagen ved dom.

   Hvad betyder bopælsforælder?

   Barnet skal have sin adresse hos bopælsforælderen.

   Det er som udgangspunkt bopælsforælderen, der bestemmer, hvor i Danmark barnet skal bo. Hvis bopælsforælderen ønsker flytning med barnet til udlandet, skal samværsforælderen være enig, hvis der er fælles forældremyndighed. En flytning inden for landet skal dog varsles over for den anden forælder senest 6 uger før.

   Bopælsforælderen bestemmer, hvor barnet skal gå i daginstitution, til fritidsaktiviteter hos bopælsforælderen, og om barnet skal gå til skolepsykolog.

   Væsentlige beslutninger om barnets forhold skal afgøres i enighed mellem bopælsforælderen og samværsforælderen, hvis der er fælles forældremyndighed. I skal derfor som forældre være enige om skolevalg, skolefritidsordning, væsentlig medicinsk behandling, udstedelse af pas, navnevalg og religiøse forhold.

   Bopælsforælderen modtager som udgangspunkt børne- og ungeydelse fra kommunen. Derudover kan bopælsforælderen søge om børnebidrag hos samværsforælderen, såfremt samværsforælderen ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Omvendt er det også bopælsforælderen, der som udgangspunkt betaler for f.eks. daginstitution.

   Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Står du ved en skillevej?

    Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.