mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Bopæl

Selvom der er fælles forældremyndighed, skal forældrene stadig tage stilling til barnets bopæl når samlivet ophører.

Er forældrene enige, kan de frit aftale, hvor barnet skal have bopæl. Er forældrene ikke enige, kan Familieretshuset hjælpe med at finde en løsning mellem forældrene. Lykkes det ikke, vil det være Familieretten, der træffer afgørelse i sagen.

Den 1. april 2019 blev der vedtaget nye regler omkring ”delt bopæl”. Man skelner mellem tvungen delt bopæl og aftalt delt bopæl.

Tvungen delt bopæl

For par, både gifte og ugifte, som ophæver deres samliv vil barnet automatisk have delt bopæl. Det betyder rent praktisk, at barnet fortsat har adresse hos den forælder, som bliver boende i det fælles hjem, men begge forældre betragtes som bopælsforældre.

Den delte bopæl gælder i 3 mdr. efter samlivsophævelsen.

Konsekvensen af reglen om tvungen delt bopæl er, at der ikke kan startes en sag om bopæl op før perioden på de 3 måneder er udløbet.

Reglerne om delt bopæl gælder ikke, hvis begge forældre fraflytter det fælles hjem, eller hvis afgørende hensyn til barnet taler imod. Det kan f.eks. være bekymring om vold eller andre alvorlige omstændigheder der påvirker barnets trivsel.


Når de 3 måneder er gået bortfalder den tvungne delte bopæl. Forældrene skal da selv aftale, hvor bopælen skal være fremadrettet, eventuelt aftale at der fortsat skal være delt bopæl, eller søge hjælp i Familieretshuset, hvis de ikke kan blive enige. Sagen startes ved at indgive en anmodning til Familieretshuset, som vil forsøge at løse sagen med forældrene. Kan sagen ikke løses i Familieretshuset, vil Familieretshuset indbringe sagen for Familieretten, som afgør sagen ved dom.

Det afgørende for barnets bopæl er som udgangspunkt, hvem der under forældrenes samliv har været den primære omsorgsperson, og hvem Familieretten anser for fremover bedst kan sørge for at opretholde samarbejdet omkring samværet m.v. med den anden forælder.

Aftalt delt bopæl

Forældre har mulighed for at aftale, at barnet skal have delt bopæl. Det forudsætter dog, at forældrene er enige om væsentlige og overordnede forhold. Der kan altså som udgangspunkt ikke være forhold, som de er uenige om, herunder f.eks. samvær, hvilken daginstitution barnet skal gå i og hvor barnet skal bo.

Den delte bopæl åbner op for muligheden for at forældrene i familieretlig forstand anses som ligestillede. Det er dog vigtigt at have for øje, at barnet stadig kun har folkeregisteradresse ét sted, ligesom offentlige ydelser også kun tilgår den ene af forældrene.

Det er forældrene selv der bestemmer vilkårene for aftalen om den delte bopæl, men der skal tages stilling til, hvor barnet skal have folkeregisteradresse. Her taler man om ”hvem er den rigtige bopælsforælder?”.

Delt bopæl er ikke for evigt. Det er nemlig muligt at ophæve aftalen om den delte bopæl. Dette kan gøres ensidigt over for den anden forældre. Det store MEN er her, at barnet har delt bopæl indtil, at forældrene har indgået anden aftale eller indtil at der er truffet afgørelse. Det kan blive en længere periode med delt bopæl, da forældrene typisk er uenige om hvem der skal have bopælen, og sagen skal startes ved Familieretshuset som i første omgang forsøger at få forældrene til at opnå enighed. Kan forældrene ikke blive enige, skal sagen afgøres i Familieretten.

Ender en sag om bopæl ved Familieretten, vil man typisk lade sig repræsentere af en advokat, og advokaten vil sørge for, at der søges fri proces til sagen, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. Advokaten vil i øvrigt bistå i forbindelse med den skriftlige udveksling af bilag og bemærkninger til sagen, ligesom advokaten vil deltage i selve hovedforhandlingen.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.