mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Nyheder > Skilsmisse og separation > Skilsmisse og separation: Hvem skal betale ægtefællebidrag?
skilsmisse-separation-ægtefællebidrag

Skilsmisse og separation: Hvem skal betale ægtefællebidrag?

For at kunne blive skilt eller separeret, skal I træffe fælles beslutning om hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag fra den ene til den anden. Kan I ikke blive enige, træffer retten afgørelsen. Står du i denne situation, kan vi rådgive dig.

I forbindelse med en skilsmisse eller separation skal parterne være enige om, hvorvidt der skal betales et ægtefællebidrag fra den ene ægtefælle til den anden. Det er et krav, at I er enige om dette vilkår for skilsmissen/separationen, inden I kan blive skilt ved bevilling fra Statsforvaltningen.

Hvis ikke I er enige om, hvorvidt der skal betales et bidrag fra den ene ægtefælle til den anden er det retten, der tager stilling til spørgsmålet.

De forhold retten lægger vægt på i vurderingen af om der skal betales et ægtefællebidrag er:

• Er der behov for bidrag hos den ægtefælle med den mindste indkomst?

• Har den ægtefælle med den største indkomst evne til at betale bidrag?

• Hvor længe har ægtefællerne været gift? Og hvor længe var samlivet forud for ægteskabet?

• Er det på grund af ægteskabet, at den ene ægtefælle er stillet ringere økonomisk?

Længde og størrelse

Retten tager altså stilling til om der skal betales et ægtefællebidrag, men også om hvor længe et bidrag eventuelt skal betales. Et ægtefællebidrag kan fastsættes fra 6 måneder og op til tidsubegrænset. Typisk vil det i forbindelse med fastsættelsen af længden af ægtefællebidraget blive inddraget hvor længe, der er behov for et bidrag. Er der for eksempel tale om, at en af ægtefællerne har gået hjemme under dele af ægteskabet, og dermed har brug for efteruddannelse for at komme i arbejde igen efter skilsmissen, vil der for eksempel blive tillagt bidrag i 2 år, så længe uddannelsen varer.

Når retten har taget stilling til om der skal betales et ægtefællebidrag, og hvor længe det eventuelt skal betales, er det efterfølgende op til Statsforvaltningen at tage stilling til størrelsen af bidraget. Tommelfingerreglen siger, at bidraget beregnes som 1/5 af forskellen på ægtefællernes bruttoindtægter. Der tages også hensyn til forsørgelsespligt over for børn, som den bidragspligtige måtte have.

Afhængigt af indtægterne

Hvis den der skal modtage bidraget tjener mere end 24-29.000 kr. om måneden (2017-tal), vil der ikke blive fastsat bidrag (maksimumsgrænsen). Hvis den der skal betale bidraget tjener under ca. 23.500 kr., vil der ikke blive fastsat bidrag. Hvis indtægten er lidt højere, vil et eventuelt bidrag blive udmålt, så den der skal betale har ca. brutto 23.500 kr. tilbage hver måned (minimumsgrænsen).

Ægtefællebidrag skal ikke længere betales hvis modtageren indgår nyt ægteskab.

Et ægtefællebidrag er skattepligtigt for modtageren og fradragsberettiget for betaleren.

Er du i tvivl om der skal betales eller modtages ægtefællesbidrag, så ring til os for rådgivning inden I indsender anmodning om skilsmisse/separation til Statsforvaltningen.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05. Vi har stor erfaring med netop denne problemstilling.