mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Separation og skilsmisse

Når ægteskabet skal ophøre, udløser det en række spørgsmål, I som ægtepar skal have en holdning til.

I skal først og fremmest vurdere, om I sammen kan få tingene løst eller om I er nødt til at få dem afgjort af andre.

Uanset om I er enige eller ej, er det en god idé, at du kontakter en skilsmisseadvokat, der kan rådgive dig og hjælpe dig med at få styr på det hele. Jo før advokaten er med på sagen, jo lettere er det at gå til.

Du skal være godt forberedt inden du går i gang med en separation eller skilsmisse. Derfor er der her nogle indledende informationer. 

Inden du tager beslutninger bør du eventuelt rådføre dig med en advokat, så du er opmærksom på de relevante regler for bodeling ved skilsmisse eller separation samt reglerne for behandling af selve sagen om skilsmisse eller separationen, og hvilke konsekvenser dine valg kan få for dig.  

Ret til ansøgning om separation

Du har ret til separation, selvom den anden part ikke er enig. Der skal indsendes en ansøgning om separation til Familieretshuset. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for separation er opfyldt og om ægtefællerne er enige om vilkårene. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om separation.

I forbindelse med separationen skal I være enige om, eller der skal træffes afgørelse om, hvorvidt den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag ved separation til den anden, samt hvem af ægtefællerne der skal overtage eventuel lejebolig. Læs mere om ægtefællebidrag her

Ønsker man skilsmisse efter separation skal der indsendes en anmodning om skilsmisse efter separation. 

Læs mere om separation her

Enighed eller uenighed om skilsmisse

Hvis der er enighed om skilsmisse kan I blive direkte skilt uden forudgående separation. Der skal i så fald sendes en anmodning om skilsmisse uden forudgående separation til Familieretshuset.

Hvis I ikke er enige om direkte skilsmisse, har du ret til at blive skilt uden forudgående separation, hvis den anden ægtefælle har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser, den anden ægtefælle har begået vold mod dig eller jeres børn, den ene allerede er gift med en anden, eller hvis den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet. Du har altid ret til at blive skilt, hvis du og din ægtefælle har været separeret i 6 måneder.

Der skal indsendes en ansøgning til Familieretshuset om skilsmisse. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for skilsmisse er opfyldt og om ægtefællerne er enige om vilkårene for skilsmissen. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om skilsmisse, hvorefter ægteskabet er ophørt. 

I forbindelse med skilsmissen skal I være enige om, eller der skal træffes afgørelse om, hvorvidt den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, samt hvem af ægtefællerne der skal overtage eventuel lejebolig. 

Læs mere om skilsmisse her

Deling af formuen når I går fra hinanden

Der skal foretages en bodeling ved skilsmisse eller separation, dvs. deling af jeres formue når hele eller en del af jeres formue er ”delingsformue”. 

Delingsformue er dansk rets udgangspunkt, og mange har denne formueordning. I kan dog også som ægtefæller have formue der er særeje, som ikke indgår i delingen. Derudover kan der være andre typer af formue, f.eks. en personskadeerstatning, der under visse betingelser ikke skal deles.

Herudover er der jeres pensionsordninger, der kan holdes uden for delingen i det omfang ordningen er rimelig.

Inden du tager stilling til, hvordan jeres formue skal deles er det derfor helt afgørende, at du har et overblik over, hvilke dele af jeres formue der er delingsformue og derfor skal indgå i delingen.

Læs mere om bodeling her

Lav en aftale om bodeling ved en bodelingsoverenskomst

En bodelingsoverenskomst er en aftale om bodeling, dvs. en aftale om, hvordan jeres formue skal deles og hvem der skal have hvilke aktiver. 

Når I er enige om, hvordan delingsformuen skal deles, bør der laves en klar aftale om det. Det er vigtigt at have en klar aftale som tager højde for delingen af samtlige aktiver og skattemæssige forhold, da I dermed kan undgå, at der senere bliver tvivl om hvad I har aftalt.

Bodeling ved Skifteretten

Kan du og din ægtefælle ikke blive enige om bodelingen og indgå en frivillig bodelingsaftale, da kan det blive nødvendigt at indbringe sagen for Skifteretten. Du kan anmode om, at skifteretten indleder et offentligt skifte, og Skifteretten vil i første omgang indkalde dig og din ægtefælle til et vejlednings- og forligsmøde.

Inden du beslutter om sagen skal indbringes for Skifteretten bør du rådføre dig med en advokat med speciale i bodeling og skilsmisse. 

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Står du ved en skillevej?

    Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.