mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
[wpseo_breadcrumb]

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

  Står du ved en skillevej?

  Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


   Skilsmisse og separation

   Når ægteskabet skal ophøre, udløser det en række spørgsmål, I som ægtepar skal have en holdning til.

   I skal først og fremmest vurdere, om I sammen kan få tingene løst eller om I er nødt til at få dem afgjort af andre.

   Uanset om I er enige eller ej, er det en god idé, at du kontakter en skilsmisseadvokat, der kan rådgive dig og hjælpe dig med at få styr på det hele. Jo før advokaten er med på sagen, jo lettere er det at gå til.
   Du skal være godt forberedt inden du går i gang med en skilsmisse. Derfor er der her nogle indledende informationer og definitioner:

   Separation

   En ægtefælle har ret til separation, selvom den anden part ikke er enig. Der skal indsendes en ansøgning til Familieretshuset om separation. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for separation er opfyldt og om ægtefællerne er enige om vilkårene. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om separation, hvorefter ægteskabet er ophørt.

   LÆS MERE OM: Separation

   Skilsmisse

   Hvis der er enighed om skilsmisse og om der skal betales ægtefællebidrag, kan I blive direkte skilt ved Familieretshuset. Dette sker uden forudgående separation. Pr. 1. april 2019 er der dog blevet indført en såkaldt reflektionsperiode på 3 mdr. for de ægtefæller, der har fælles børn under 18 år. I denne periode skal I gennemføre et digitalt forløb (SES – Samarbejde Efter Skilsmisse). Dette forløb skal styrke jeres samarbejde efter skilsmissen og klæde jer på til de reaktioner, som børnene kan give udtryk for, når de hører, at deres forældre skal skilles.
   Reflektionsperioden ændrer ikke på tidspunktet for ophøret af jeres delingsformue.
   Trods reglen om reflektionsperiode, er der stadig mulighed for at blive direkte skilt uden forudgående separation, hvis den anden ægtefælle har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser, den anden ægtefælle har begået vold mod sin ægtefælle eller børn, den ene allerede er gift med en anden, eller hvis den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

   LÆS MERE OM: Skilsmisse

   Ægtefællebidrag

   Under ægteskabet har ægtefællerne pligt til at forsørge hinanden. Ved separation/skilsmisse, ophører denne forpligtelse.

   Ved ansøgning om separation eller skilsmisse, skal der tages stilling til, om der skal betales bidrag til den ene af jer. Det er altid en god ide at indgå aftalen skriftlig, hvis I er enige.

   Hvis I er i tvivl om størrelsen på bidraget, kan I bede Familieretshuset om hjælp til at fastsætte størrelsen herpå.

   I kan også bede Familieretshuset træffe afgørelse om der skal betales bidrag, hvis I ikke er enige.

   Ægtefællebidrag er som hovedregel en midlertidig og tidsbegrænset konsekvens og består af to elementer:

   • en bidragsperiode
   • et bidragsbeløb

   Bidragsperioden overstiger som regel ikke 10 år.

   Bidragsbeløbet afhænger i stor grad af jeres indkomst. Hvis den, der skal betale bidraget, tjener mindre end ca. 290.000,00 kr. årligt, vil bidraget typisk blive sat til 0 kr. Ligger indkomsten derimod mellem 290.000 kr. og 310.000 kr. årligt, vil bidraget blive sat til under 1/5 af forskellen mellem jeres indkomster.

   Hvis du som modtager tjener mellem ca. 300.000 kr. og 340.000 kr. eller derover årligt, vil bidraget ligeledes typisk blive fastsat til 0 kr.
   Det er Familieretshuset, der vurderer størrelsen, og her tages der også hensyn til varigheden af ægteskabet og evt. forudgående samliv.
   Ægtefællebidrag er skattepligtig indkomst for modtageren og fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag for yderen.

   Bodeling ved skilsmisse og separation

   Ved delingsformue skal hver ægtefælles bodel (egen formue) opgøres. Er der overskud, skal halvdelen afleveres til den anden. Der skal laves en bodelingsoverenskomst, der skal underskrives af begge parter, hvorefter formueforholdene er endeligt delt.
   Er der fælles gæld kan gælden efter forhandling med kreditor nogle gange opdeles. Kan I ikke blive enige om en deling af gælden, kan der indsendes ansøgning til Skifteretten. Ved retslig behandling, foregår sagen i Skifteretten, der efter et forligsmøde kan sende sagen til behandling ved en autoriseret bobehandler.
   Langt de fleste bodelinger ender med frivillige aftaler, og der er en række elementer, der har betydning for bodelingen:

   • I skal være enige om en skæringsdag (det er oftest udløbet af det døgn, hvor Familieretshuset modtog anmodning om separation/skilsmisse)
   • I skal være enige om indholdet af jeres bodele
   • I skal være enige om værdiansættelsen af jeres aktiver
   • I skal være enige om, hvorvidt pensioner skal indgå i bodelingen
   • I skal være enige om eventuelle skattemæssige konsekvenser af bodelingen

   Når så mange bodelinger løses i frivillighed, er det helt afgørende, at du er grundigt forberedt. Du skal derfor tage kontakt til din advokat så tidligt som muligt for at få det bedst mulige resultat.

   LÆS MERE OM: Bodeling

   Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Står du ved en skillevej?

    Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.