mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

senfølger covid-19

COVID-19: Smittet sundhedspersonale skal ikke bevise, at smitten er sket på arbejdet

Sundhedspersonale og andre faggrupper med tæt borgerkontakt skal ikke bevise en konkret arbejdsrelateret smittekilde, hvis man anmelder COVID-19 som en arbejdsskade.

Som beskrevet i artiklen ”Smitte med coronavirus kan være en arbejdsskade” forudsætter anerkendelse af COVID-19 som en arbejdsskade dels, at diagnosen COVID-19 er blevet bekræftet og dels, at den smittede enten har været udsat for en konkret smitte på arbejdet eller været udsat for en særlig risiko herfor ved udførelsen af sit arbejde.

Flere fagforeninger har gennem de seneste uger efterlyst klare og konkrete retningslinjer for, hvornår COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring præciserer

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har nu præciseret, at sundhedspersonale og øvrige faggrupper, der har tæt borgerkontakt medførende en særlig risiko for smitte, ikke er pålagt at bevise en konkret smittekilde, men at det blot skal kunne sandsynliggøres, at smitten er sket under udførelsen af arbejdet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring præciserer herefter, at det forhold, at man har været udsat for en sådan risiko i forbindelse med udførelsen af sit arbejde, i sig selv kan være tilstrækkeligt til at sandsynliggøre en sådan risiko.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oplyser derudover, at der på nuværende tidspunkt er modtaget omkring 20 anmeldelser relateret til COVID-19, men at antallet af sager forventes at vokse yderligere. Ingen sager om anerkendelse af COVID-19 er endnu afgjort ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere om anerkendelse af arbejdsskader her