mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Du har ret til gratis advokat ved tvangsanbringelse

Tvangsanbringelse: Du har ret til gratis advokat

Er du havnet i en situation, hvor kommunen overvejer at anbringe dit barn uden for hjemmet, har du ret til at vælge din egen advokat. Der er fri proces til sagen. Vi har stor erfaring med anbringelsessager og står altid klar til at hjælpe.

Forældre og børn over 12 år har ret til at få beskikket en advokat, når kommunen behandler en sag om tvangsanbringelse.

Det vil sige at du har ret til gratis advokatbistand, og du bestemmer selv hvilken advokat du vil have til at hjælpe dig under sagen. Kommunen skal af egen drift oplyse dig om din ret til advokatbistand, og kan hjælpe dig med at vælge en advokat.

Hvis du selv har fundet den advokat du ønsker til at hjælpe dig med sagen, kan du enten give din sagsbehandler i kommunen besked om hvilken advokat du ønsker, eller du kan henvende dig direkte til den pågældende advokat, som derefter tager sig af kontakten til kommunen.

Med eller uden samtykke

Hvis kommunen kræver at dit barn anbringes udenfor hjemmet, kan det enten ske med eller uden dit samtykke. Hvis du vælger ikke at samtykke til anbringelsen og kommunen fastholder at der skal ske en anbringelse, kommer sagen for Børn- og Ungeudvalget i din kommune.

Børn- og Unge-udvalget består af to medlemmer af kommunalbestyrelsen, en dommer samt to børnesagkyndige. Udvalget skal på baggrund af kommunens indstilling vurdere om der er grundlag for en tvangsanbringelse. Hvis Børn- og Ungeudvalget er enige i kommunens indstilling til tvangsanbringelse, træffer de afgørelse herom hvorefter anbringelse vil ske senest et døgn efter mødet i udvalget. Du kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen, men dit barn vil fortsat være anbragt i klageperioden.

En tvangsanbringelse er en meget indgribende foranstaltning for dig som mor eller far og for dit barn, og sagsforløbet kan være meget kompliceret og uoverskueligt. Derfor er det vigtigt at du bliver hørt og dine rettigheder bliver overholdt.

Vi er der for dig

Når du henvender dig til os, vil vi indkalde dig til et møde for at gennemgå sagen og de rettigheder du som forælder har, og sammen finde de bedste argumenter og den bedste strategi for netop din sag. Vi er bevidste om at ingen anbringelsessager er ens. Derfor sætter vi os grundigt ind i din sag og tager højde for de konkrete problemstillinger, som din sag udgør. Vi vil bistå dig under mødet i Børn- og Ungeudvalget og sikre os, at du bliver hørt før der træffes en afgørelse. Vi kan også hjælpe dig med det videre forløb, hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Der gælder for kommunen en lang række sagsbehandlingskrav i sager om tvangsanbringelser. Det er vigtigt for sagens udfald at disse krav bliver iagttaget, således at der ikke sker fejl undervejs i forløbet. Vi har stor indsigt i reglerne omkring tvangsanbringelse og erfaring med de forskellige problematikker der kan opstå i en tvangsanbringelsessag. Vi tilbyder derfor professionel og engageret rådgivning og støtte under sagens forløb. Samtidig er vi meget opmærksomme på, at mange føler forløbet som en kamp mod kommunen. Vi ved at en tvangsanbringelse kan være en svær og følelsesladet proces. Derfor sikrer vi os, at din stemme bliver hørt, og at samarbejdet med kommunen forløber så gnidningsfrit som muligt.

Skal vi hjælpe dig? Ring til os allerede nu og få en gratis og uforpligtende snak på telefon 72 30 12 05.