mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Udviklingsanomali – en hævebegrundende mangel


Udviklingsanomali – en hævebegrundende mangel

Køber kunne hæve købet af hest, som led af udviklingsanomali på trods af, at hesten forinden køb havde gennemgået en handelsundersøgelse.

I en ny dom fra Vestre Landsret bliver det slået fast, at en udviklingsanomali i form af nedsat proprioseption til bagbenene er en hævebegrundende mangel, selvom symptomerne først viser sig 6 måneder efter købers overtagelse af hesten. A købte i august 2008 en hest af B, hvor hesten var 4 år gammel. A havde prøveridt hesten flere gange, og alle gangene forløb prøveridningen tilfredsstillende. Købet blev betinget af, at hesten kunne godkendes i en handelsundersøgelse, og hesten blev godkendt, hvorfor købet blev gennemført.

Symptomerne viste sig pludseligt

Efter As overtagelse af hesten, blev den i efteråret og vinteren 2008 redet let 3-4 gange om ugen, ligesom A deltog i et ridestævne med hesten den 31. januar 2009 til 1. februar 2009, hvor hesten klarede det fint. Da A efter en skiskade begyndte at arbejde med hesten igen i slutningen af 2009 viste der sig at være noget galt, idet den trak på bagbenene. A fik herefter hesten undersøgt ved flere dyrlæger, og fik slutteligt den 10. juli 2009 konstateret, at hesten var ubrugelig som ridehest, idet den led af en udviklingsanomali, som havde været til stede før købet, idet den var medfødt.

Afslag fra forsikringsselskabet

Efter A havde fået konstateret, at hesten var ubrugelig som ridehest, kontaktede A sit forsikringsselskab, hvor hun havde tegnet forsikring på hesten. Forsikringsselskabet afviste imidlertid anmeldelsen, idet de konkluderede, at årsagen til skaden lå forud for forsikringens ikrafttræden – altså før A overtog hesten. Efter forsikringsselskabets afvisning, havde A da kun sælger B at rette kravet mod.

Sælger afviser ansvar

Den 20. september 2009 hæver A købet overfor sælger B, men B reagerer ikke herpå, hvorfor der bliver anlagt en retssag. Under retssagen bliver der foretaget syn og skøn af hesten, hvor en dyrlæge gennemgår hesten for samtlige de symptomer, som A hævder, at hesten har. Dyrlægen kommer ligeledes frem til, at hesten lider af en udviklingsanomali, og at den er uegnet som ridehest, ligesom denne oplyser, at lidelsen ikke kan kureres.

Køber får flere omkostninger dækket

Vestre Landsret kom frem til, at der er tale om en væsentlig, oprindelig og retlig relevant mangel, hvorfor A er berettiget til at hæve købet. Der blev her særligt lagt vægt på, at der er tale om en oprindelig mangel, dvs. en mangel, der var til stede før købstidspunktet, idet der var tale om en medfødt fejl. Det er her uden betydning, at symptomerne først viser sig langt senere, idet det blev fastslået af en sagkyndig, at det ikke var som følge af As brug af hesten, at den fik de pågældende symptomer, men derimod dens medfødte udviklingsanomali. Foruden købesummens tilbagebetaling, fik A også dækket rimelige udgifter til opstaldning, hvilket udgjorde kr. 35,00 pr. dag fra den 20. september 2009, hvor hun hævede købet, og frem til dommens afsigelse. Dette på trods af, at A ikke kunne fremlægge kvitteringer for opstaldningsudgifter, hvorfor hun blot kunne forklare, hvad pengene blev brugt til, samt fremlægge en erklæring fra Videncentret for Landbrug, hvor de oplyste de sædvanlige udgifter til at holde en hest pr. måned. A fik desuden dækket omkostningerne til forsikring, dyrlæge og hestepas i samme periode. Dog fik A afvist sit krav om betaling af reparation af sin hestetrailer, som hesten angiveligt havde ødelagt på vej til skønsforretningen. Vedrørende dette punkt fandt Landsretten, at A ikke havde dokumenteret skadens årsag eller omfang.

Hvad kan man udlede af dette

Der er tale om en hævebegrundende mangel, når den er oprindelig, dvs. var til stede før købstidspunktet. Derudover skal manglen være væsentligt for, at en køber kan hæve købet, hvilket er tilfældet, når manglen medfører, at køber ikke kan anvende hesten som tiltænkt. I dette tilfælde var det så ekstremt, at hesten ikke kunne anvendes som ridehest. Endelig skal man være opmærksom på, at det ikke kun er købesummen, man som køber kan få tilbagebetalt af sælger, men derimod også de rimelige omkostninger, man må have haft til hesten fra hævetidspunktet. Artiklen er publiceret i Hest & Rytter, Årgang 24 – april 2013 – nr. 4.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Nicolai Lund Sørensen

  Advokat
  "Jeg hjælper dig med at afdække risici, når du køber en ejendom."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Jeg bistår firmaets insolvensafdeling med behandling af konkursboer, herunder sikring og registrering af aktiver og salg og vurdering af aktiver."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Cand.jur.
  "Mit primære arbejdsområde er i Erhvervsafdelingen, hvor jeg beskæftiger mig med insolvensret."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Louise Liebach

  Sagsbehandler
  "For mig er det vigtigt, at der skabes en god dialog med klienter og samarbejdspartnere for derigennem at opnå det bedste resultat."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg lægger vægt på en grundig og effektiv arbejdsgang"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Anne Mette Sand Nielsen

  Stud. Jur
  "Jeg lægger vægt på en struktureret arbejdsgang og prioriterer en grundig og effektiv udførelse."
 • Rasmus Klim Christensen

  Advokat
  "For mig er den helhedsorienterede rådgivning vigtig"
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Tobias Worsøe

  Stud. Jur
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og insolvensret."
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Det siger vores kunder

 • Marcussen A/S

  Marcussen A/S

  Jeg har altid været glad for samarbejdet med STORM, fordi de er åbne, venlige, meget kompetente og hurtige. Du får en god rådgivning, som man virkelig kan bruge til noget.
  Poul Erik Marcussen, Direktør
 • Trafikulykke

  Trafikulykke

  - Jeg sad i en bil, og der var en ung mand som faldt i søvn og kom til at køre ind i os. Jeg tog kontakt til mit eget forsikringsselskab og fik en masse forklaringer, som jeg faktisk ikke forstod...
  Janne Kristensen
 • Lystrup og Jomfruens Egede

  Lystrup og Jomfruens Egede

  Som rådgiver og sparringspartner har STORM Advokatfirma hjulpet til med gode råd, anbefalinger til de mange beslutninger, som hele tiden skal tages.
  Joachim Godske Norman Moltke
 • Grotrian A/S

  Grotrian A/S

  De er blevet store, de er stærke, professionelle, yder professionel service. Og så er der en personlighed bagved - det kan jeg godt li'
  Lars Grotrian, Direktør
 • Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Mette Jæger Jensen, Terndrup

  Rigtig, rigtig godt - så kort kan det siges. En stor anbefaling af Advokat Anders Munk Zacho.
  Mette Jæger Jensen, Terndrup
 • Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Valgte selv at erklære sig konkurs.

  Jeg kan få en fremtid uden stor gæld og mulighed for at spare op til den dag, jeg forlader arbejdsmarkedet.
  Laurids Frandsen, Landmand
 • Tommy Bendixen, Tilst

  Tommy Bendixen, Tilst

  Jeg kan kun anbefale Advokat Anders Munk Zacho til andre, hvis de kommer i samme situation som jeg.
  Tommy Bendixen
 • Margaret Aalling, Sommersted.

  Margaret Aalling, Sommersted.

  ”Meget kort sagt vil jeg beskrive min oplevelse med Anders Munk Zacho som tip-top. Intet mindre”
  Margaret Aalling, Sommersted
 • Kvægkonkurser på stribe

  Kvægkonkurser på stribe

  "I dag kan jeg se, at vi gjorde det rigtige. Jeg skulle måske have trukket konkurs-kortet tidligere."
  Landbrugsavisen
 • Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide

  Det kan være svært at tage beslutningen i tide.
  Ove Munk, tidligere svineavler

  Kontakt os

  Se åbningstider

  Vil du gerne ringes op?

  Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

  Kategorier