mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Udviklingsanomali – en hævebegrundende mangel


Udviklingsanomali – en hævebegrundende mangel

Køber kunne hæve købet af hest, som led af udviklingsanomali på trods af, at hesten forinden køb havde gennemgået en handelsundersøgelse.

I en ny dom fra Vestre Landsret bliver det slået fast, at en udviklingsanomali i form af nedsat proprioseption til bagbenene er en hævebegrundende mangel, selvom symptomerne først viser sig 6 måneder efter købers overtagelse af hesten. A købte i august 2008 en hest af B, hvor hesten var 4 år gammel. A havde prøveridt hesten flere gange, og alle gangene forløb prøveridningen tilfredsstillende. Købet blev betinget af, at hesten kunne godkendes i en handelsundersøgelse, og hesten blev godkendt, hvorfor købet blev gennemført.

Symptomerne viste sig pludseligt

Efter As overtagelse af hesten, blev den i efteråret og vinteren 2008 redet let 3-4 gange om ugen, ligesom A deltog i et ridestævne med hesten den 31. januar 2009 til 1. februar 2009, hvor hesten klarede det fint. Da A efter en skiskade begyndte at arbejde med hesten igen i slutningen af 2009 viste der sig at være noget galt, idet den trak på bagbenene. A fik herefter hesten undersøgt ved flere dyrlæger, og fik slutteligt den 10. juli 2009 konstateret, at hesten var ubrugelig som ridehest, idet den led af en udviklingsanomali, som havde været til stede før købet, idet den var medfødt.

Afslag fra forsikringsselskabet

Efter A havde fået konstateret, at hesten var ubrugelig som ridehest, kontaktede A sit forsikringsselskab, hvor hun havde tegnet forsikring på hesten. Forsikringsselskabet afviste imidlertid anmeldelsen, idet de konkluderede, at årsagen til skaden lå forud for forsikringens ikrafttræden – altså før A overtog hesten. Efter forsikringsselskabets afvisning, havde A da kun sælger B at rette kravet mod.

Sælger afviser ansvar

Den 20. september 2009 hæver A købet overfor sælger B, men B reagerer ikke herpå, hvorfor der bliver anlagt en retssag. Under retssagen bliver der foretaget syn og skøn af hesten, hvor en dyrlæge gennemgår hesten for samtlige de symptomer, som A hævder, at hesten har. Dyrlægen kommer ligeledes frem til, at hesten lider af en udviklingsanomali, og at den er uegnet som ridehest, ligesom denne oplyser, at lidelsen ikke kan kureres.

Køber får flere omkostninger dækket

Vestre Landsret kom frem til, at der er tale om en væsentlig, oprindelig og retlig relevant mangel, hvorfor A er berettiget til at hæve købet. Der blev her særligt lagt vægt på, at der er tale om en oprindelig mangel, dvs. en mangel, der var til stede før købstidspunktet, idet der var tale om en medfødt fejl. Det er her uden betydning, at symptomerne først viser sig langt senere, idet det blev fastslået af en sagkyndig, at det ikke var som følge af As brug af hesten, at den fik de pågældende symptomer, men derimod dens medfødte udviklingsanomali. Foruden købesummens tilbagebetaling, fik A også dækket rimelige udgifter til opstaldning, hvilket udgjorde kr. 35,00 pr. dag fra den 20. september 2009, hvor hun hævede købet, og frem til dommens afsigelse. Dette på trods af, at A ikke kunne fremlægge kvitteringer for opstaldningsudgifter, hvorfor hun blot kunne forklare, hvad pengene blev brugt til, samt fremlægge en erklæring fra Videncentret for Landbrug, hvor de oplyste de sædvanlige udgifter til at holde en hest pr. måned. A fik desuden dækket omkostningerne til forsikring, dyrlæge og hestepas i samme periode. Dog fik A afvist sit krav om betaling af reparation af sin hestetrailer, som hesten angiveligt havde ødelagt på vej til skønsforretningen. Vedrørende dette punkt fandt Landsretten, at A ikke havde dokumenteret skadens årsag eller omfang.

Hvad kan man udlede af dette

Der er tale om en hævebegrundende mangel, når den er oprindelig, dvs. var til stede før købstidspunktet. Derudover skal manglen være væsentligt for, at en køber kan hæve købet, hvilket er tilfældet, når manglen medfører, at køber ikke kan anvende hesten som tiltænkt. I dette tilfælde var det så ekstremt, at hesten ikke kunne anvendes som ridehest. Endelig skal man være opmærksom på, at det ikke kun er købesummen, man som køber kan få tilbagebetalt af sælger, men derimod også de rimelige omkostninger, man må have haft til hesten fra hævetidspunktet. Artiklen er publiceret i Hest & Rytter, Årgang 24 – april 2013 – nr. 4.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.