mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Usædvanlig dom: Dommerfuldmægtigs udtalelser var utilbørlige

Usædvanlig dom: Dommerfuldmægtigs udtalelser var utilbørlige

I en dom har Den Særlige Klageret udtalt, at en dommer ikke offentligt bør kommentere egne verserende eller afgjorte sager. Klageretten finder at dommerfuldmægtigens udtalelser har været utilbørlige, og udtaler sin misbilligelse.

I løbet af efterår og vinter 17/18 kunne man i flere af landets medier læse artikler, der handlede om STORM Advokatfirmas CEO Rune Hyllested og hans rolle som kurator i en række konkurssager. I den konkrete sag havde en dommerfuldmægtig udtalt sig kritisk om Rune Hyllesteds virke som kurator.

Det vakte især opsigt, at dommerfuldmægtigen gentagne gange udtalte sig i et omfang og med et indhold som han – ifølge dommen af 6. august fra Den Særlige Klageret – ikke havde belæg for. Af dommen fremgår det at dommerfuldmægtigens udtalelser signalerede en forudindtagethed, som er egnet til at rejse tvivl om den dommerfuldmægtiges fuldstændige upartiskhed.

Flere af dommerfuldmægtigens udtalelser til medierne var baseret på faktuelt forkerte grundlag, hvilket efterfølgende er anerkendt.

– Vi har efter grundige overvejelser valgt at offentliggøre, at Den Særlige Klageret tidligere på året har afsagt en dom. Både fordi det er en sag, der har fyldt meget hos STORM Advokatfirma og vores samarbejdspartnere, og fordi vi finder det vigtigt, at offentligheden bliver bekendt med sagens rette sammenhæng, siger presse- og kommunikationsansvarlig hos STORM Advokatfirma, Lars Lyngdahl.

STORM Advokatfirma har valgt at holde dommerfuldmægtigen anonym.

Dommen fra Den Særlige Klageret (Uddrag)

”Klageretten finder, at X gennem de nævnte udtalelser har udvist en adfærd, som var egnet til at signalere, at han mente, at advokat Rune Hyllested ikke som kurator behandlede skyldnerne korrekt, og at han dermed anså advokat Rune Hyllested som mindre egnet til at varetage sit hverv som kurator. Klageretten finder, at X ikke havde fornødent belæg for sine udtalelser, som samtidig signalerede en forudindtagethed over for advokat Rune Hyllested, som er egnet til at rejse tvivl om X’ fuldstændige upartiskhed i sager, hvori advokat Rune Hyllested er udpeget som kurator. Klageretten finder derfor, at udtalelserne har været utilbørlige, og udtaler sin misbilligelse.”

”Klageretten finder, at det for at bevare den almindelige tillid til domstolene og dommernes anseelse er nødvendigt, at den enkelte dommer gør sit yderste for at basere sine afgørelser og tilkendegivelser på et faktuelt korrekt grundlag, og at en dommer – for at være og fremstå som upartisk og neutral – normalt bør afholde sig fra offentligt at kommentere substansen i egne verserende eller afgjorte sager. Det klare udgangspunkt er således, at en dommer i konkrete sager udtrykker sig gennem sin dom eller anden afgørelse, hvis begrundelse skal kunne tale for sig selv.”

”X burde derfor ved journalisternes henvendelser have henholdt sig til den trufne afgørelse og supplerende blot oplyst, at afgørelsen var kæret til landsretten uden at kommentere afgørelsen yderligere.”

Fakta: Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret har eksisteret siden 1939, hvor den blev oprettet ved lov. Klageretten er sammensat af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en jurist med særlig videnskabelig uddannelse.

Ifølge Den Særlige Klagerets egen statistik, er der i årene 2013 til 2017 indgivet 397 klager. I den samme periode er der afsagt dom, hvor der er udtalt misbilligelse eller suspension, i i alt 6 sager.