mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Usædvanlig dom: Dommerfuldmægtigs udtalelser var utilbørlige

I en dom har Den Særlige Klageret udtalt, at en dommer ikke offentligt bør kommentere egne verserende eller afgjorte sager. Klageretten finder at dommerfuldmægtigens udtalelser har været utilbørlige, og udtaler sin misbilligelse.

I løbet af efterår og vinter 17/18 kunne man i flere af landets medier læse artikler, der handlede om STORM Advokatfirmas CEO Rune Hyllested og hans rolle som kurator i en række konkurssager. I den konkrete sag havde en dommerfuldmægtig udtalt sig kritisk om Rune Hyllesteds virke som kurator.

Det vakte især opsigt, at dommerfuldmægtigen gentagne gange udtalte sig i et omfang og med et indhold som han – ifølge dommen af 6. august fra Den Særlige Klageret – ikke havde belæg for. Af dommen fremgår det at dommerfuldmægtigens udtalelser signalerede en forudindtagethed, som er egnet til at rejse tvivl om den dommerfuldmægtiges fuldstændige upartiskhed.

Flere af dommerfuldmægtigens udtalelser til medierne var baseret på faktuelt forkerte grundlag, hvilket efterfølgende er anerkendt.

– Vi har efter grundige overvejelser valgt at offentliggøre, at Den Særlige Klageret tidligere på året har afsagt en dom. Både fordi det er en sag, der har fyldt meget hos STORM Advokatfirma og vores samarbejdspartnere, og fordi vi finder det vigtigt, at offentligheden bliver bekendt med sagens rette sammenhæng, siger presse- og kommunikationsansvarlig hos STORM Advokatfirma, Lars Lyngdahl.

STORM Advokatfirma har valgt at holde dommerfuldmægtigen anonym.

Dommen fra Den Særlige Klageret (Uddrag)
”Klageretten finder, at X gennem de nævnte udtalelser har udvist en adfærd, som var egnet til at signalere, at han mente, at advokat Rune Hyllested ikke som kurator behandlede skyldnerne korrekt, og at han dermed anså advokat Rune Hyllested som mindre egnet til at varetage sit hverv som kurator. Klageretten finder, at X ikke havde fornødent belæg for sine udtalelser, som samtidig signalerede en forudindtagethed over for advokat Rune Hyllested, som er egnet til at rejse tvivl om X’ fuldstændige upartiskhed i sager, hvori advokat Rune Hyllested er udpeget som kurator. Klageretten finder derfor, at udtalelserne har været utilbørlige, og udtaler sin misbilligelse.”

”Klageretten finder, at det for at bevare den almindelige tillid til domstolene og dommernes anseelse er nødvendigt, at den enkelte dommer gør sit yderste for at basere sine afgørelser og tilkendegivelser på et faktuelt korrekt grundlag, og at en dommer – for at være og fremstå som upartisk og neutral – normalt bør afholde sig fra offentligt at kommentere substansen i egne verserende eller afgjorte sager. Det klare udgangspunkt er således, at en dommer i konkrete sager udtrykker sig gennem sin dom eller anden afgørelse, hvis begrundelse skal kunne tale for sig selv.”

”X burde derfor ved journalisternes henvendelser have henholdt sig til den trufne afgørelse og supplerende blot oplyst, at afgørelsen var kæret til landsretten uden at kommentere afgørelsen yderligere.”

Fakta: Den Særlige Klageret
Den Særlige Klageret har eksisteret siden 1939, hvor den blev oprettet ved lov. Klageretten er sammensat af en højesteretsdommer, en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en jurist med særlig videnskabelig uddannelse.

Ifølge Den Særlige Klagerets egen statistik, er der i årene 2013 til 2017 indgivet 397 klager. I den samme periode er der afsagt dom, hvor der er udtalt misbilligelse eller suspension, i i alt 6 sager.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.