mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Vær godt forberedt på det nye år

Vær godt forberedt på det nye år

SUCCESEN FOR DEN PROFESSIONELLE LANDMAND LIGGER I HØJ GRAD I AT VÆRE GRUNDIGT FORBEREDT PÅ DET NYE ÅR. HER FØLGER EN RÆKKE GODE RÅD.

Nu, hvor vi nærmer os årsskiftet, er der en række forhold, som kræver særlig opmærksomhed fra dig som landmand.

Som det første vil jeg opfordre til, at du får tjekket både din egen og din ægtefælles forskudsregistreringer. Hvis der fremføres et skattemæssigt underskud, skal du som landmand opfylde betingelserne for dette ved udgangen af det pågældende indkomstår.

Her vil jeg gøre opmærksom på, at hvis en landmand erklæres konkurs i 2016, vil det blandt andet få den konsekvens, at ægtefællen skal betale normal skat for hele 2016. Derfor vil jeg råde til, at der forskudsregistreres, så ægtefællen betaler normal skat løbende. Herved undgås restskat.

Ægtefællen får overskydende skat retur

Ender det så med, at betingelserne for fremførsel af skattemæssigt underskud alligevel er opfyldt ved udgangen af 2016, vil ægtefællen få udbetalt overskydende skat.

En eventuel skattebetaling som følge af, at du har solgt bedriften, forfalder ved udgangen af det år, hvor salget er sket.

Har du solgt dit landbrug i 2015, skal der derfor ske en opgørelse af skatten og en frivillig indbetaling inden den 31. december 2015, hvis du vil undgå, at der lægges et procenttillæg på skattekravet.

Ligger du i forhandlinger om salg af din bedrift, er det værd at overveje at udskyde indgåelsen af salgsaftalen til efter årsskiftet. Herved opnår du nemlig, at skattekravet i forbindelse med salget først stiftes ved udgangen af 2016. Du opnår med andre ord et helt års udsættelse af skattebetalingen.

Skattemæssig succession

Er du i gang med et generationsskifte på din bedrift, er der mulighed for skattemæssig succession i næste generation. Det betyder, at køber kan overtage sælgers skattemæssige stilling.I den situation kan jeg blandt andet foreslå oprettelse af en opsparingskonto i virksomhedsskatteordningen. Skal der ske succession i denne, skal der indgås en aftale om generationsskiftet den 1. januar – med overtagelse samme dato.

I øvrigt bør I være opmærksomme på, at de nugældende regler om værdiansættelse i forbindelse med familiehandler i øjeblikket prøves ved en sag i Højesteret.

Domsafsigelse forventes i 2016

Det betyder, at I ikke kan være sikre på, at den gældende praksis med at handle til den offentlige vurdering +/- 15 procent vil fortsætte. Højesteretsdommen i sagen forventes afsagt i løbet af 2016.

Har du ikke finansieringen af den løbende drift af dit landbrug i 2016 på plads endnu, er det på høje tid, at du får undersøgt dine muligheder og klarlagt din situation. Her er det en god ide at søge bistand hos en erfaren advokat med speciale i landbrug.

Går du med planer om at lægge dit landbrug over i et selskab, som du selv ejer, kan dette gøres med skattefritagelse frem til den 30. juni hvert år, hvilket giver en væsentlig likviditetslettelse.

Planer for etablering af selskabseje skal – i sagens natur – være grundigt gennemarbejdede, og dette arbejde skal igangsættes allerede nu!

Nødlidende landbrug sættes til salg

Alt tegner – desværre – til, at der vil blive sat en række økonomisk nødlidende landbrug til salg i 2016.

Overvejer du et køb, er det vigtigt, at du udarbejder en plan for, hvordan din bedrift skal udvikles fremover. I den forbindelse skal det gennemtænkes nøje, hvilke af de ejendomme, der måtte komme til salg i dit nærområde, der kan give en samlet forbedring af din nuværende situation.

Dette arbejde bør påbegyndes allerede nu, da der sandsynligvis også vil blive sat landbrug til salg tæt på dig.

Også her er det oplagt at få en erfaren advokat med speciale i landbrug til at hjælpe med at få mulighederne belyst og skaffet overblik over de potentielle muligheder for at udvikle din bedrift.