mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Vær godt forberedt på det nye år

SUCCESEN FOR DEN PROFESSIONELLE LANDMAND LIGGER I HØJ GRAD I AT VÆRE GRUNDIGT FORBEREDT PÅ DET NYE ÅR. HER FØLGER EN RÆKKE GODE RÅD.

Nu, hvor vi nærmer os årsskiftet, er der en række forhold, som kræver særlig opmærksomhed fra dig som landmand.

Som det første vil jeg opfordre til, at du får tjekket både din egen og din ægtefælles forskudsregistreringer. Hvis der fremføres et skattemæssigt underskud, skal du som landmand opfylde betingelserne for dette ved udgangen af det pågældende indkomstår.

Her vil jeg gøre opmærksom på, at hvis en landmand erklæres konkurs i 2016, vil det blandt andet få den konsekvens, at ægtefællen skal betale normal skat for hele 2016. Derfor vil jeg råde til, at der forskudsregistreres, så ægtefællen betaler normal skat løbende. Herved undgås restskat.

Ægtefællen får overskydende skat retur

Ender det så med, at betingelserne for fremførsel af skattemæssigt underskud alligevel er opfyldt ved udgangen af 2016, vil ægtefællen få udbetalt overskydende skat.

En eventuel skattebetaling som følge af, at du har solgt bedriften, forfalder ved udgangen af det år, hvor salget er sket.

Har du solgt dit landbrug i 2015, skal der derfor ske en opgørelse af skatten og en frivillig indbetaling inden den 31. december 2015, hvis du vil undgå, at der lægges et procenttillæg på skattekravet.

Ligger du i forhandlinger om salg af din bedrift, er det værd at overveje at udskyde indgåelsen af salgsaftalen til efter årsskiftet. Herved opnår du nemlig, at skattekravet i forbindelse med salget først stiftes ved udgangen af 2016. Du opnår med andre ord et helt års udsættelse af skattebetalingen.

Skattemæssig succession

Er du i gang med et generationsskifte på din bedrift, er der mulighed for skattemæssig succession i næste generation. Det betyder, at køber kan overtage sælgers skattemæssige stilling.I den situation kan jeg blandt andet foreslå oprettelse af en opsparingskonto i virksomhedsskatteordningen. Skal der ske succession i denne, skal der indgås en aftale om generationsskiftet den 1. januar – med overtagelse samme dato.

I øvrigt bør I være opmærksomme på, at de nugældende regler om værdiansættelse i forbindelse med familiehandler i øjeblikket prøves ved en sag i Højesteret.

Domsafsigelse forventes i 2016

Det betyder, at I ikke kan være sikre på, at den gældende praksis med at handle til den offentlige vurdering +/- 15 procent vil fortsætte. Højesteretsdommen i sagen forventes afsagt i løbet af 2016.

Har du ikke finansieringen af den løbende drift af dit landbrug i 2016 på plads endnu, er det på høje tid, at du får undersøgt dine muligheder og klarlagt din situation. Her er det en god ide at søge bistand hos en erfaren advokat med speciale i landbrug.

Går du med planer om at lægge dit landbrug over i et selskab, som du selv ejer, kan dette gøres med skattefritagelse frem til den 30. juni hvert år, hvilket giver en væsentlig likviditetslettelse.

Planer for etablering af selskabseje skal – i sagens natur – være grundigt gennemarbejdede, og dette arbejde skal igangsættes allerede nu!

Nødlidende landbrug sættes til salg

Alt tegner – desværre – til, at der vil blive sat en række økonomisk nødlidende landbrug til salg i 2016.

Overvejer du et køb, er det vigtigt, at du udarbejder en plan for, hvordan din bedrift skal udvikles fremover. I den forbindelse skal det gennemtænkes nøje, hvilke af de ejendomme, der måtte komme til salg i dit nærområde, der kan give en samlet forbedring af din nuværende situation.

Dette arbejde bør påbegyndes allerede nu, da der sandsynligvis også vil blive sat landbrug til salg tæt på dig.

Også her er det oplagt at få en erfaren advokat med speciale i landbrug til at hjælpe med at få mulighederne belyst og skaffet overblik over de potentielle muligheder for at udvikle din bedrift.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.