mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Vær godt forberedt på det nye år

SUCCESEN FOR DEN PROFESSIONELLE LANDMAND LIGGER I HØJ GRAD I AT VÆRE GRUNDIGT FORBEREDT PÅ DET NYE ÅR. HER FØLGER EN RÆKKE GODE RÅD.

Nu, hvor vi nærmer os årsskiftet, er der en række forhold, som kræver særlig opmærksomhed fra dig som landmand.

Som det første vil jeg opfordre til, at du får tjekket både din egen og din ægtefælles forskudsregistreringer. Hvis der fremføres et skattemæssigt underskud, skal du som landmand opfylde betingelserne for dette ved udgangen af det pågældende indkomstår.

Her vil jeg gøre opmærksom på, at hvis en landmand erklæres konkurs i 2016, vil det blandt andet få den konsekvens, at ægtefællen skal betale normal skat for hele 2016. Derfor vil jeg råde til, at der forskudsregistreres, så ægtefællen betaler normal skat løbende. Herved undgås restskat.

Ægtefællen får overskydende skat retur

Ender det så med, at betingelserne for fremførsel af skattemæssigt underskud alligevel er opfyldt ved udgangen af 2016, vil ægtefællen få udbetalt overskydende skat.

En eventuel skattebetaling som følge af, at du har solgt bedriften, forfalder ved udgangen af det år, hvor salget er sket.

Har du solgt dit landbrug i 2015, skal der derfor ske en opgørelse af skatten og en frivillig indbetaling inden den 31. december 2015, hvis du vil undgå, at der lægges et procenttillæg på skattekravet.

Ligger du i forhandlinger om salg af din bedrift, er det værd at overveje at udskyde indgåelsen af salgsaftalen til efter årsskiftet. Herved opnår du nemlig, at skattekravet i forbindelse med salget først stiftes ved udgangen af 2016. Du opnår med andre ord et helt års udsættelse af skattebetalingen.

Skattemæssig succession

Er du i gang med et generationsskifte på din bedrift, er der mulighed for skattemæssig succession i næste generation. Det betyder, at køber kan overtage sælgers skattemæssige stilling.I den situation kan jeg blandt andet foreslå oprettelse af en opsparingskonto i virksomhedsskatteordningen. Skal der ske succession i denne, skal der indgås en aftale om generationsskiftet den 1. januar – med overtagelse samme dato.

I øvrigt bør I være opmærksomme på, at de nugældende regler om værdiansættelse i forbindelse med familiehandler i øjeblikket prøves ved en sag i Højesteret.

Domsafsigelse forventes i 2016

Det betyder, at I ikke kan være sikre på, at den gældende praksis med at handle til den offentlige vurdering +/- 15 procent vil fortsætte. Højesteretsdommen i sagen forventes afsagt i løbet af 2016.

Har du ikke finansieringen af den løbende drift af dit landbrug i 2016 på plads endnu, er det på høje tid, at du får undersøgt dine muligheder og klarlagt din situation. Her er det en god ide at søge bistand hos en erfaren advokat med speciale i landbrug.

Går du med planer om at lægge dit landbrug over i et selskab, som du selv ejer, kan dette gøres med skattefritagelse frem til den 30. juni hvert år, hvilket giver en væsentlig likviditetslettelse.

Planer for etablering af selskabseje skal – i sagens natur – være grundigt gennemarbejdede, og dette arbejde skal igangsættes allerede nu!

Nødlidende landbrug sættes til salg

Alt tegner – desværre – til, at der vil blive sat en række økonomisk nødlidende landbrug til salg i 2016.

Overvejer du et køb, er det vigtigt, at du udarbejder en plan for, hvordan din bedrift skal udvikles fremover. I den forbindelse skal det gennemtænkes nøje, hvilke af de ejendomme, der måtte komme til salg i dit nærområde, der kan give en samlet forbedring af din nuværende situation.

Dette arbejde bør påbegyndes allerede nu, da der sandsynligvis også vil blive sat landbrug til salg tæt på dig.

Også her er det oplagt at få en erfaren advokat med speciale i landbrug til at hjælpe med at få mulighederne belyst og skaffet overblik over de potentielle muligheder for at udvikle din bedrift.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier