Stiftelse af selskab

Stift selskab – vælg den rigtige virksomhedsform

Valg af virksomhedsform afhænger i høj grad af, hvad den kommende virksomhed skal beskæftige sig med. En af fordelene ved at oprette et anpartsselskab eller et aktieselskab – også kaldet et kapitalselskab – er særligt, at der er begrænset hæftelse, hvilket betyder, at selskabets kreditorer alene kan rette krav mod selskabet. Ved en enkeltmandsvirksomhed hæfter ejeren derimod direkte og ubegrænset for virksomhedens dispositioner.

Derudover er der mange juridiske problemstillinger, som man som virksomhedsejer kan tage højde for på et tidligt stadie, og gerne allerede ved oprettelsen af virksomheden. Det er vigtigt, at der tænkes langsigtet, når der bliver stiftet et selskab, og det er vores erfaring, at alle virksomheder bør fokusere på følgende forhold allerede ved opstart:

Kontrakter og vilkår

I mange virksomheder udgør nogle få kunder en meget stor del af virksomhedens omsætning, hvilket kan gøre virksomheden sårbar. Det er derfor afgørende, at der udarbejdes det bedst mulige kontraktgrundlag, da det meget ofte er virksomhedens fundament.

Ved STORM Advokatfirma har vores advokater stor erfaring i at rådgive om de forskellige virksomhedsformer, herunder fordele og ulemper, og vi brænder for at finde den rette løsning med udgangspunkt i din kommende virksomheds behov.

Stiftelse af aktieselskab (A/S)

Oprettelse af et aktieselskab kræver grundlæggende følgende:

 • Et stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Indbetaling af selskabskapital på minimum kr. 400.000,00
 • Ejerbog

Vedrørende selskabskapitalen er der mulighed for en delvis indbetaling på minimum 25% af kr. 400.000,00, dvs. kr. 100.000,00. Selskabets ledelse kan så efterfølgende kræve den ubetalte del af selskabskapitalen indbetalt på anfordring.

Stiftelsesdokumentet indeholder en masse oplysninger omkring selskabet, herunder valg af bestyrelse og direktion, som vi indhenter hos dig, imens vedtægterne er virksomhedens offentligt tilgængelige ”regelsæt”, som skal efterleves af selskabet og af selskabets ledelse.

Når stiftelsesdokument og vedtægter er udarbejdet og underskrevet og selskabskapitalen er indbetalt, sørger vi for at stifte selskabet hos Erhvervsstyrelsen, og fremsender efterfølgende et samlet resumé fra Erhvervsstyrelsen, som dokumenterer, at selskabet er stiftet og har fået sit eget CVR-nummer, som der nu kan udføres arbejde fra.

Derudover sørger vi for at registrere selskabets ejerforhold hos Erhvervsstyrelsen, som består af to typer af ejere:

Legale ejere

Personer eller virksomheder, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen, eller råder over mindst 5% af stemmerettighederne.

Reelle ejere

Personer, der direkte eller indirekte ejer mere end 25% af selskabskapitalen, eller har anden afgørende kontrol, fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Slutteligt fremsender vi en samlet digital selskabsmappe med alle selskabets dokumenter, herunder en opdateret ejerbog, hvoraf det fremgår, hvem der ejer virksomheden.

Stiftelse af interessentskab (I/S)

De overordnede krav til stiftelse af I/S (interessentskab) er følgende:

 • Mindst to ejere, der kan være både personer og virksomheder (fysiske eller juridiske personer).
 • Ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk, hvilket betyder, at en kreditor kan rette sit krav mod den enkelte interessent, når betaling ikke er modtaget fra interessentskabet.
 • Ingen kapitalkrav
 • Ingen pligt til at indsende årsrapport, hvis én af interessenterne er en person.
 • Pligt til at indsende årsrapport, hvis alle interessenter er selskaber.

Derudover er det ved stiftelse af et I/S helt afgørende, at der bliver udarbejdet en interessentskabskontrakt, som regulerer det nærmere forhold mellem interessenterne.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Din specialist i stiftelse af selskab

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Christian Bay Nielsen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross