Rekonstruktion

Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring indenfor insolvensret og kan derfor også være behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med overvejelser om rekonstruktion af virksomheden.

Udover at påtage os opgaven som rekonstruktør i forbindelse med rekonstruktion af insolvente virksomheder kan vi også være behjælpelige med anmeldelse af krav i rekonstruktion, såfremt din virksomheds samarbejdspartner bliver taget under rekonstruktion.

Kontakt vores advokater med speciale i rekonstruktion for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at finde en løsning.

Få økonomisk afklaring

Hvad er en rekonstruktion?

Rekonstruktion betyder, at man gennem skifterettens vedtagelse af en rekonstruktionsplan indeholdende tvangsakkord, virksomhedsoverdragelse eller en kombination af disse to elementer danner grundlaget for, at en virksomhed kan fortsætte en rentabel forretning.

Rekonstruktion forveksles ofte med betalingsstandsning, som var forgængeren for de nugældende rekonstruktionsregler.

Anmodning om rekonstruktion fremsættes oftest af den nødlidende virksomhed selv, men kan også fremsættes af en kreditor.

Hvordan forløber en rekonstruktion?

Når en virksomhed konstaterer, at den grundet økonomiske/likviditetsmæssige udfordringer ikke kan fortsætte, kan en løsning være at indlede en indenretlig rekonstruktion.

Første skridt er at udarbejde og indsende en begæring om rekonstruktion til skifteretten på det sted, hvor virksomheden er registreret.

Anmodningen om rekonstruktion behandles herefter på et møde i skifteretten, hvor der tages stilling til, om betingelserne for at indlede rekonstruktionsbehandling er opfyldt. På mødet udpeges en advokat som rekonstruktør samt eventuelt en regnskabskyndig tillidsmand, der sammen herefter skal indlede rekonstruktionsbehandlingen. En regnskabskyndig tillidsmand udpeges kun, hvis det ønskes, eller såfremt 25 % af de stemmeberettigede kreditorer anmoder om, at en regnskabskyndig tillidsmand udpeges.

Samtidig med indledningen af rekonstruktionsbehandlingen indkalder skifteretten til møde med kreditorerne for at drøfte rekonstruktørens forslag til en rekonstruktionsplan for selskabet. Mødet skal afholdes senest fire uger efter indledningen af rekonstruktionsbehandlingen. Der kan dog søges om fire ugers fristforlængelse for dette, så mødet først skal afholdes senest otte uge efter indledning af rekonstruktionsbehandling.

 

Virksomhed under rekonstruktionsbehandling

Når rekonstruktionsbehandlingen er besluttet af skifteretten, bliver ”under rekonstruktionsbehandling” tilføjet selskabets navn for tydeligt at indikere, at virksomheden er under rekonstruktion.

Udgangspunktet er, at direktionen bevarer rådigheden over selskabet, der er under rekonstruktionsbehandling, hvilket betyder, at rekonstruktøren ikke overtager ledelsen af selskabet. Skyldneren må dog ikke foretage dispositioner af væsentlig betydning uden rekonstruktørens samtykke.

Rekonstruktøren udarbejder i rekonstruktionsperioden et forslag til, hvordan virksomheder skal rekonstrueres. Senest 6 måneder efter mødet med kreditorerne skal der afholdes møde med henblik på afstemning om rekonstruktørens rekonstruktionsforslag. Vedtages forslaget, ophører rekonstruktionen, hvorimod afvisning af det fremsatte forslag medfører overgang til konkursbehandling.

Overvejer du rekonstruktion?

Lad os tage en snak om mulighederne for rekonstruktion af din virksomhed. 
VI står klar til at hjælpe dig tilbage på rette spor.
+45 22 22 55 24
Få en snak med Rune
Lad os hjælpe dig

Professionel rekonstruktionsbehandling

Som rekonstruktør håndterer vi rekonstruktionsbehandlingen professionelt og med stor kompetence, idet vi har erfaring med rekonstruktioner af alle typer af virksomheder – lige fra den lille virksomhed og op til de store selskaber samt landbrug med drift. 

Formålet med rekonstruktion er at løse virksomhedernes likviditetsproblemer ved at frasælge dele af virksomheden og/eller akkordere en del af selskabets gæld, for derigennem at skabe et nyt grundlag for virksomhedens overlevelse til gavn for både kapitalejere, medarbejdere, samarbejdspartnere og kreditorer.

Så længe en virksomhed er under rekonstruktion, kan en konkursbegæring ikke behandles. Hvis rekonstruktion ikke lykkedes, overgår selskabet automatisk til konkursbehandling. Indtil rekonstruktionsplan for selskabet indsendes til skifteretten, har man dog mulighed for at annullere rekonstruktionen, i hvilket tilfælde selskabet ikke automatisk overgår til konkursbehandling.

Jo tidligere i processen du kontakter os, jo bedre mulighed har vi for at hjælpe dig.

Dine specialister i rekonstruktion

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross