Specialister i fredskov

Fredskov er et af de særlige elementer i skovloven. Det kræver særlig rådgivning, som en advokat kan bistå med. Vores advokater har stor erfaring i skovloven og kender de stier, man kan gå ad, når man gerne vil realisere et projekt - også i fredskov.

Få rådgivning i skovloven af vores erfarne specialister.

Hvad er fredskov - og hvilke regler gælder for fredskov?

Hvad er fredskov og hvilken lovgivning gælder? Fredskoven er defineret i skovloven som arealer miljø- og fødevareministeren har besluttet skal være fredskovspligtige, samt arealer som er noteret som majoratsskov og arealer med skov, der ejes af det offentlige.

Et areal kan godt være skov uden at være fredskov.

Skovloven definerer hvad fredskovspligtige arealer kan anvendes til, herunder hvorledes hugst mv. må foregå. Det er imidlertid ikke på selve skovdriften, vi oplever flest spørgsmål. Det skyldes, at skovejer og skovrådgivere har et godt og professionelt overblik over selve driften af skoven.

Der hvor vi oplever behov for rådgivning om skovloven er i mulighederne for at ophæve fredskovspligt, fordi arealet nu skal anvendes til noget andet som eksempelvis råstofgrav, opføring nye bygninger, udstykning af en del af en fredskov, ønsket om at lave et dyrehegn eller mange andre idéer. Vi får ofte spørgsmål som ”Hvilke regler gælder for fredskov?”, ”Må jeg købe fredskov privat eller i selskab?”, ”Kan jeg få dispensation fra skovloven?”, ”Hvem har adgang til skoven?”, ”Hvilke aktiviteter må der være i fredsskov?”, ”Er der bopælspligt på en ejendom i fredsskov?”, ”Hvad koster fredsskov?” og ”Kan man ophæve fredsskov?”

Spørgsmålene er mange og meget forskellige. I STORM Advokatfirma har vi advokater med stor erfaring i skovloven.

Landbrugsejendom med fredskov

En landbrugsejendom med skov er omfattet af landbrugsloven og reglerne heri, men den kan også være omfattet af skovloven såfremt skoven, eller en del heraf, er noteret som fredskov. Der kan således være en dobbelt regulering, der skal tages i agt. Såfremt der er tale om en landbrugsejendom med skov, da gælder landbrugsloven og dermed erhvervelsesregler og bopælspligt mv. Bopælspligten er upersonlig og kan derfor opfyldes af en lejer. Bopælspligten kan opfyldes fra én bolig på ejendommen, hvorved ejer eksempelvis kan benytte anden beboelsesbygning uden at have adresse på denne ejendom.

Jagt og naturejendom med fredskov

Ord som jagtejendom, lystejendom og naturejendom bruges i flæng om ejendomme, hvis hovedformål er at tjene ejerens interesse i eksempelvis jagt og natur. Der er imidlertid ikke tale om en juridisk definition. Rent juridisk har vi som hovedregel at gøre med en landbrugsejendom med skov eller en skovejendom noteret med fredskovspligt.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Din specialist i fredskov

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross