Multifunktionel grundvandsbeskyttelse og frivillig jordfordeling

1. oktober 2021
2 minutters læsetid
Multifunktionel grundvandsbeskyttelse

Biodiversitet, rekreative muligheder, landbrugsdrift og rent drikkevand går hånd i hånd, når der rundt omkring i landet laves multifunktionel grundvandsbeskyttelse ved hjælp af frivillig jordfordeling.

I bund og grund handler det om én ting. Rent vand i hanen hos dig og mig. Det rene vand er vores grundvand. For at sikre, at der også i fremtiden er adgang til rent vand bliver der rundt omkring i landet lavet såkaldt frivillige, multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Senest i Lundby Krat lidt uden for Aalborg.

– Det er et multifunktionelt projekt. Det er initieret af grundvandsbeskyttelse, hvor vi skulle sikre grundvandsbeskyttelse i et større område til fordel for Aalborgs borgere og vandforbrugere. Derudover har vi fået en masse ekstra ud af det; skovrejsning, biodiversitet og ikke mindst generationsskifte ved landmændene. Vi har faktisk hjulpet et par ældre landmænd med at komme af med deres jord og sikre deres alderdom, siger Jens Henrik Sørensen, landinspektør ved De Fakto.

Lokalt vandsamarbejde står bag projektet

Det er det lokale vandsamarbejde, der står bag projektet. De Fakto udgør, sammen med STORM Advokatfirma, motoren der får projektet til at køre og komme i mål. Her er det især den frivillige jordfordeling, der udgør fundamentet i projektet.

– Vores opgave er, at få dialogen med lodsejerne, og få sikret processen økonomisk og juridisk bagefter. Hvordan gør vi egentligt, når vi har mange lodsejere, der gerne vil være med, og så få hele puslespillet til at gå op, så jorden til sidst ender ved de personer, hvor den skal ende. Det er min erfaring, at de bedste løsninger ligger via frivillighedens vej, siger advokat Rune Hyllested.

Se hele historien i videoen og læs mere om projektet hos Aalborg Forsyning

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  cross