Erstatning ved fritidsulykke

Skader, der opstår i fritiden, er ofte kun omfattet af dine egne forsikringer. Det kan for eksempel være en privattegnet fritidsulykkesforsikring, en førerulykkesforsikring eller en kollektiv ulykkesforsikring tegnet gennem din fagforening eller arbejdsgiver. Det kan også være en sundhedsforsikring og erhvervsevnetabsforsikring, som kan være tilknyttet dine pensionsordninger.

Hvis du kommer til skade i din fritid og du skal søge erstatning for fritidsulykken, og du ikke har forsikret dig selv, og der heller ikke er nogen, som kan stilles til ansvar for din skade, så har du ikke mulighed for at kræve godtgørelse eller erstatning for din tilskadekomst. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at sikre dig selv.

Når du skal søge erstatning for din fritidsulykke kan det være en hård kamp mod forsikringsselskaberne. Vi står ved din side og håndterer sagen på dine vegne, så du kan fokusere på at komme ovenpå igen efter ulykken. 

Hvad er en fritidsulykke?

En fritidsulykke er en skade, der sker, mens du ikke er på arbejde. Der kan derfor også være tale om en fritidsulykke, selvom du er i skole eller institution.

En ulykke defineres som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”. Hvis der ikke er tale om en pludselig hændelse, der forårsager personskade, vil du derfor ikke være berettiget til en udbetaling fra din ulykkesforsikring. Det skal dog altid vurderes konkret fra skade til skade og i forhold til den enkeltes forsikringsbetingelser, om der er tale om en ulykke.

Det er relevant at sondre mellem fritidsulykker og arbejdsulykker, da du ved en arbejdsulykke også kan være berettiget til godtgørelse og erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.

Hvis der ikke findes en ansvarlig skadevolder, vil en fritidsulykke typisk alene berettige til udbetaling fra ulykkesforsikringen i form af godtgørelse for varigt mén og dækning af udgifter til behandling.

Erstatning ved mistet erhvervsevne

Hvis du har tegnet en forsikring med dækning ved tab af erhvervsevne eller har en pensionsordning, som dækker ved tab af erhvervsevne, kan du være berettiget til udbetaling af et månedligt beløb og/eller et éngangsbeløb, hvis din evne til at arbejde er nedsat som følge af fritidsulykken.

Det vil fremgå af forsikringsbetingelserne gældende for din forsikrings- eller pensionsordning, hvornår du har krav på udbetaling.

Svar: Mange forsikringsselskaber kræver, at du har været hos egen læge, på skadestue eller til anden behandling inden for 72 timer efter ulykken. Dette er ikke et ultimativt krav.

Det er dog et krav, at du har været hos læge eller anden behandler i nær tidsmæssig sammenhæng med ulykken. Den præcise tidsfrist afhænger af de konkrete omstændigheder i sagen.

Svar: Ofte vil forsikringsselskabet kræve at få udarbejdet en funktionsattest eller en speciallægeerklæring, når de skal tage stilling til størrelsen på dit varige mén. Forsikringsselskabet vil ofte udpege en eller flere læger, du kan blive undersøgt af. Du kan også altid selv komme med forslag til en eller flere læger. Du kan dog ikke forvente, at forsikringsselskabet accepterer, at undersøgelsen foretages af en læge, du tidligere har været i behandling hos.

Svar: Ja, der gælder en almindelig forældelsesfrist på tre år fra skadestidspunktet.

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross