Kan din arbejdsgiver stilles til ansvar for din arbejdsskade?

28. januar 2020
2 minutters læsetid
arbejdsskade kan være arbejdsgivers ansvar

En arbejdsskade kan være arbejdsgiverens ansvar. Derfor er det vigtigt at få den del af din sag vurderet, da det kan betyde yderligere erstatning til dig.

Har du været ude for en arbejdsskade, er det nok ikke din første tanke, at din arbejdsgiver kan være ansvarlig for din skade. Det kan imidlertid have stor betydning for dig, hvis ansvaret for din skade kan placeres hos din arbejdsgiver. Du kan nemlig være berettiget til yderligere godtgørelse og erstatning, som ikke dækkes efter arbejdsskadesikringslovens regler.

Dækkes ikke af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

De godtgørelses- og erstatningsposter, som ikke dækkes via din arbejdsskadesag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, advokatomkostninger og et eventuelt yderligere krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

Det er derfor vigtigt at få vurderet, om din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for din arbejdsskadeskade. Det kræver en konkret vurdering af de arbejdsforhold, som skaden er sket under.

Arbejdsgiverens forpligtelser

Arbejdsgivere er forpligtet til at sørge for, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det kan eksempelvis være i form af pligten til at stille korrekt sikkerhedsudstyr og hjælpemidler til rådighed, eller pligten til at give korrekt instruktion til arbejdets udførelse. Derudover har din arbejdsgiver også en selvstændig pligt til at føre tilsyn med, at sikkerhedsforanstaltningerne faktisk overholdes på arbejdspladsen.

Din arbejdsgiver kan derfor pålægges et ansvar for din arbejdsskade, hvis ikke det har været muligt at udføre arbejdet uden fare for din skades indtræden og at dette er årsagen til, at skaden er sket.

Har du været ude for en arbejdsskade, anbefaler vi derfor, at du får foretaget en professionel vurdering af, om din arbejdsgiver er ansvarlig for din skade.

Hvis du ønsker en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross