Konkurs i Landbruget

Fortrolig samtale om din situation

Du kan ringe alle ugens dage direkte til advokat Rune Hyllested. Samtalen er fortrolig.
+45 22 22 55 24
Alle ugens dage: 7.00 - 22.00
Turnaround

Landbrugskonkurser er ofte omfattende

For de fleste landmænd er landbruget ikke bare er et arbejde. Ofte er ejendommen også familiens hjem gennem mange år og ikke mindst børnenes barndomshjem. Derfor kan en konkurs i landbruget være en meget hård proces for både landmanden og hans familie. 

Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med at behandle konkurser i landbruget, herunder bl.a. griseproducenter, mælkeproducenter, planteavlere samt maskinstationer.

Læs også: Danske griseproducenter har det svært. Læs mere på siden Griseproducent konkurs

Hvordan forløber konkursprocessen?

Vi har her illustreret, hvordan konkursprocessen for et landbrug typisk forløber. Jo mere du og din familie ved på forhånd, jo bedre kan I sammen forberede jer på det, der skal ske.

Tiden op til konkursen for et landbrug adskiller sig ikke meget fra andre brancher, idet denne tid er præget af likviditetsmangel og manglende udsigt til, at det vil ændre sig til det bedre. Når konkursbegæringen er behandlet i skifteretten, konkursdekretet er afsagt, og kurator er udpeget, går konkursbehandlingen i gang.

Kurators første og vigtigste opgave er at danne sig et overblik over landbrugsvirksomheden, og kurator skal sikre sig oplysninger om landbrugets dyr, marker, maskiner, ansatte og forpagtningsaftaler mv. Akutte problemer med f.eks. foder eller høst skal løses, ligesom kurator skal have overblik over, hvem der vil og kan arbejde for konkursboet, så driften af landbruget under konkurs kan fortsætte uden tab af værdier.

Under konkursbehandlingen af landbruget er det ejendommens panthavere, som skal dække et eventuelt underskud ved boets drift. Panthaverne har derfor også stor indflydelse på, hvordan bobehandlingen skal tilrettelægges, og mange beslutninger træffes af kurator efter forudgående drøftelse med panthaverne. Det gælder bl.a. spørgsmål om driftens tilrettelæggelse, valg af mægler og vilkår for salg.

Efter salg af ejendommene og andre værdier kan boet endeligt gøres op og afsluttes hos Skifteretten.

Vi har her illustreret, hvordan konkursprocessen for et landbrug typisk forløber. Jo mere du og din familie ved på forhånd, jo bedre kan I sammen forberede jer på det, der skal ske. 

Kontakt vores advokater med speciale i konkurs for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at finde en løsning.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Turnaround
cross