Konkurs i Landbruget

Et landbrug under konkurs adskiller sig fra mange andre brancher ved, at man ikke blot kan lukke virksomheden helt eller delvist ned, når konkursen indtræder. Dyrene og markerne skal passes forsvarligt, og det er en kurators ansvar fra det øjeblik konkursen er indtrådt.

Hos STORM Advokatfirma har vi den nødvendige viden om landbrugets særlige retsforhold.

Kontakt vores advokater med speciale i konkurs, for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde en løsning.

Du kan ringe alle ugens dage direkte til advokat Rune Hyllested22 22 55 24 kl. 7 – 22. Samtalen er fortrolig.

Vi håndterer konkurser i hele landet.

Landbrugskonkurser er ofte omfattende

For de fleste landmænd er landbruget ikke bare er et arbejde. Ofte er ejendommen også familiens hjem gennem mange år og ikke mindst børnenes barndomshjem. Derfor kan en konkurs i landbruget være en meget hård proces for både landmanden og hans familie. 

Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med at behandle konkurser i landbruget, herunder bl.a. griseproducenter, mælkeproducenter, planteavlere samt maskinstationer.

Aktuelt: Danske griseproducenter har det svært. Læs mere på siden Griseproducent konkurs

konkurs i landbruget

Hvordan forløber konkursprocessen?

Vi har her illustreret, hvordan konkursprocessen for et landbrug typisk forløber. Jo mere du og din familie ved på forhånd, jo bedre kan I sammen forberede jer på det, der skal ske.

Tiden op til konkursen for et landbrug adskiller sig ikke meget fra andre brancher, idet denne tid er præget af likviditetsmangel og manglende udsigt til, at det vil ændre sig til det bedre. Når konkursbegæringen er behandlet i skifteretten, konkursdekretet er afsagt, og kurator er udpeget, går konkursbehandlingen i gang.

Kurators første og vigtigste opgave er at danne sig et overblik over landbrugsvirksomheden, og kurator skal sikre sig oplysninger om landbrugets dyr, marker, maskiner, ansatte og forpagtningsaftaler mv. Akutte problemer med f.eks. foder eller høst skal løses, ligesom kurator skal have overblik over, hvem der vil og kan arbejde for konkursboet, så driften af landbruget under konkurs kan fortsætte uden tab af værdier.

Under konkursbehandlingen af landbruget er det ejendommens panthavere, som skal dække et eventuelt underskud ved boets drift. Panthaverne har derfor også stor indflydelse på, hvordan bobehandlingen skal tilrettelægges, og mange beslutninger træffes af kurator efter forudgående drøftelse med panthaverne. Det gælder bl.a. spørgsmål om driftens tilrettelæggelse, valg af mægler og vilkår for salg.

Efter salg af ejendommene og andre værdier kan boet endeligt gøres op og afsluttes hos Skifteretten. 

Læs mere

STORM Advokatfirma kan bistå dig i en landbrugskonkurs

Få mere information om konkurser her og her. 

Vi har her illustreret, hvordan konkursprocessen for et landbrug typisk forløber. Jo mere du og din familie ved på forhånd, jo bedre kan I sammen forberede jer på det, der skal ske. 

Kontakt vores advokater med speciale i konkurs for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at finde en løsning.

 

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Rune Hyllested
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross