Kommunal og offentlig restance

Kommunal og offentlig restance

Hvad er restance?

Restance er en juridisk betegnelse, der refererer til en situation, hvor en person eller virksomhed ikke har opfyldt deres forpligtelse til at betale en økonomisk fordring inden for den aftalte tidsramme eller betalingsfrist. Denne fordring kan tage mange former, lige fra ubetalte regninger som for eksempel el-, vand- eller varmeregninger til udestående betalinger såsom parkeringsbøder, skatter eller anden gæld til offentlige myndigheder.

Når en gæld bliver til restance, begynder kreditor at sende påmindelser og rykkerskrivelser til skyldneren for at opfordre til betaling. Retslige skridt for at inddrive gælden kan også blive indledt, afhængigt af gældens art og beløb samt de gældende regler.

Den første rykkerskrivelse

Inddrivelse af ubetalte pengekrav begynder ofte med fremsendelsen af en rykkerskrivelse til skyldneren. Denne proces indledes efter at forfaldsdatoen for betaling af fakturaen er overskredet. Den første rykkerskrivelse kan sendes af kreditor selv, en advokat eller et inkassobureau.

Ved udsendelse af rykkerskrivelser skal følgende regler og krav opfyldes

  • Rykkerskrivelserne skal være rimelige og tage hensyn til både skyldnerens og kreditorens forhold.
  • Rykkerskrivelsen skal tydeligt angive alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.
  • Rykkerskrivelserne skal sendes skriftligt, selv i tilfælde af digitale rykkerskrivelser. Fremsendelse af digitale rykkerskrivelser kræver at denne kommunikationsform er aftalt med skyldneren.
  • Den første rykkerskrivelse må tidligst sendes dagen efter sidste rettidige betalingsdato og skal mindst angive en frist på 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen. Fremsendes en rykker for tidligt, kan der ikke opkræves et rykkergebyr.

Opret inkassosag

Det er både tidskrævende og omkostningstungt at skulle sikre de penge,
virksomheden har til gode. Lad STORM Inkasso gøre arbejdet.
Hos os er inkasso nemt og hurtigt.
+45 72 30 12 05
Mandag - fredag: 8.00 - 16.00
Opret din inkasso sag her

Værd at vide om rykkergebyrer

  • Rykkergebyrer er de gebyrer, der opkræves sammen med rykkerskrivelserne. Her er nogle vigtige punkter om rykkergebyrer.
  • Et rykkergebyr må højst udgøre 100 kr. for hver rykkerskrivelse.
  • Der må kun fremsendes tre rykkerskrivelser med rykkergebyr.
  • Der skal være mindst 10 dage mellem hver rykkerskrivelse med rykkergebyr.
  • Debitor kan kun pålægges at betale tre rykkergebyrer i alt.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Mikkel Anker Pedersen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross