Tvangsauktioner

Alexander Traunholm Schultz

Hvad er en tvangsauktion?

Der kan afholdes tvangsauktioner over ejendomme, biler og andet løsøre. En tvangsauktion er et tvangssalg, som iværksættes af den, der har penge til gode hos ejeren af ejendommen.
En tvangsauktion er derfor et middel for dig som kreditor til at inddrive dit tilgodehavende.

Hvis du som kreditor vil begære skyldners ejendom, bil eller andet løsøre solgt på tvangsauktion, skal du først via fogedretten have et udlæg efter en inkassoproces. Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med inkasso og udlæg her.

Hvis du i forvejen har pant i ejendommen er det nødvendigt, at du først får pantebrevsudlæg i ejendommen inden tvangsauktionen kan begæres. Læs mere om inkassoprocessen for krav med sikkerhed i fast ejendom her: link til side med realkreditinkasso.

Hvis skyldner efter udlægget fortsat ikke betaler det skyldige beløb, kan du indgive begæring om salg af ejendommen på tvangsauktion til fogedretten i den retskreds, hvor ejendommen ligger. Den som indgiver begæringen om tvangsauktion, kaldes rekvirenten.

Hvis fogedretten vurderer, at der er behov for det, kan retten indkalde til et forberede møde inden tvangsauktionen kan afholdes. Ejeren af ejendommen kan også bede om en frist for at afværge auktionen inden en kort frist. Kan auktionen ikke afværges, skal du som rekvirent lave en salgsopstilling, som skal indleveres til fogedretten.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Mikkel Anker Pedersen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross