Erstatning efter trafikulykke

Er du kommet til skade ved et trafikuheld, kan du være berettiget til erstatning efter trafikulykke. Hvor du kan søge færdselsuheld erstatning afhænger af, om der er andre parter end dig selv involveret i ulykken, og hvordan ulykken er sket.

Det kan være en god ide at få hjælp fra en advokat i forbindelse med erstatning for en trafikulykke. Det kan være en kompliceret proces at forholde sig til oveni at du er kommet til skade. 

Vores erstatningsadvokater har mange års erfaring indenfor trafikulykke erstatning, og de ved derfor præcis, hvad der skal til for, at du får den maksimale erstatning, som du har krav på efter din trafikulykke. 

Vi står ved din side igennem hele forløbet, og håndterer alt omkring din sag, så du kan få ro til at komme ovenpå igen. 

3 gode råd efter trafikulykken

1. Få oplysningerne på modpartens ansvarsforsikring

Hvis der er en modpart involveret i ulykken, er det vigtigt, at du får oplysningerne på vedkommendes ansvarsforsikringsselskab, da det er dette forsikringsselskab, som skal udbetale erstatning for de skader, som du har pådraget dig ved ulykken.

2. Søg læge hurtigst muligt

I forsikringssager om personskader kan et af de største problemer være at dokumentere, at de gener, som du har efter ulykken, også er opstået på grund af ulykken. Der kræves oftest lægelig dokumentation for dette. Det er derfor vigtigt, at du opsøger din egen læge eller skadestuen hurtigst muligt efter ulykken, da det kan ende med at blive afgørende for din ret til erstatning. 

3. Anmeld skaden til modpartens og dit forsikringsselskab

Det er vigtigt, at du får anmeldt sagen til forsikringsselskaberne, så du ikke risikerer, at sagen forældes ved udløb af den almindelige forældelsesfrist på tre år regnet fra skadestidspunktet.

Erstatningsposter som følge af en trafikulykke

De erstatningsposter, som du kan kræve fra modpartens ansvarsforsikringsselskab, kan eksempelvis være: 

Hvis der er tale om en dødsulykke, kan der blive tale om forsørgertabserstatning og/eller et overgangsbeløb for de efterladte.

Trafikulykkserstatning ved ukendt modpart

Hvis du har været udsat for en trafikulykke, hvor modparten er ukendt, modparten flygter fra ulykkesstedet, eller modparten ikke har tegnet en lovpligtig motoransvarsforsikring på køretøjet, kan du i stedet anmelde sagen til  DFIM (Dansk Forsikring for International Motorkøretøjsforsikring).

DFIM har en pulje, som alle forsikringsselskaber indbetaler til. Puljen dækker i de situationer, hvor skadevolderen enten er ukendt eller uden den lovpligtige forsikring.

Trafikskade – erstatning for piskesmæld

Piskesmæld er en af de skader, som oftest giver problemer i forsikringssager vedrørende trafikulykker, da piskesmæld kan være svært at bevise. Om du kan få erstatning efter piskesmæld kan afhænge af flere forhold.  Læs mere om piskesmæld-erstatning her

Trafikskade – erstatning for en soloulykke

Hvis du som fører af bilen har været udsat for en soloulykke, er du som udgangspunkt alene dækket, hvis du har en privattegnet forsikring, da bilens lovpligtige ansvarsforsikring ikke dækker føreren af bilen. Du kan læse mere om egne forsikringer her. Hvis skaden er sket i arbejdstiden, er det også vigtigt at få skaden anmeldt som en arbejdsskade

Du kan som fører af bilen i stedet være dækket via en privattegnet ulykkesforsikring, som dækker varige mén og behandlingsudgifter. Det kan også være en førerpladsdækning, som kan være tilknyttet bilens kaskoforsikring, og som dækker flere erstatningsposter end blot varige mén og behandlingsudgifter. Afhængig af den tegnede forsikring kan en førerulykkesforsikring for eksempel berettige til godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for svie og smerte ved trafikuheld.

Hvis du derimod som passager i bilen har været involveret i en soloulykke, vil du være berettiget til erstatning og godtgørelse fra bilens ansvarsforsikring, ligesom du også kan være dækket på din private ulykkesforsikring. 

Få det fulde overblik over erstatning

Erstatning efter trafikulykke med en modpart

Hvis du har været udsat for en trafikulykke, hvor der også er en modpart involveret, skal skaden både anmeldes til modpartens ansvarsforsikringsselskab og til dine eventuelle egne privattegnede forsikringsselskaber. Det gælder, uanset om modpartens køretøj eksempelvis er en bil, bus, motorcykel eller lastbil. Hvis skaden derudover er sket i arbejdstiden, skal den også anmeldes som en arbejdsskade. 

I situationer, hvor der er et andet køretøj involveret i en ulykke, gælder der et princip om objektivt ansvar. Det betyder, at du derfor kan få erstatning fra modpartens ansvarsforsikringsselskab, uanset om du selv bærer en del af skylden for ulykken. Det er ikke en betingelse, at ulykken er anmeldt til politiet, men det kan være en fordel i forhold til den efterfølgende bevisvurdering.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan ske enten nedsættelse eller bortfald af et eventuelt erstatningskrav, hvis ulykken vurderes at være din egen skyld. Der skal dog meget til, før dette sker, da man som minimum skal have handlet groft uagtsomt, før der sker nedsættelse eller bortfald af et erstatningskrav. I praksis omfatter det eksempelvis tilfælde, hvor der er kørt i alkoholpåvirket tilstand.

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross