Erstatning efter hjernerystelse

Hvis en hjernerystelse opstår i forbindelse med en pludselig hændelse, er der tale om en ulykke. Dette kan f.eks. være ved et fald, en trafikulykke eller en anden pludseligt indtruffet skade. Afhængig af hvordan og hvornår skaden sker, kan skadens følger være dækket af en eller flere forsikringer. STORM Advokatfirma giver dig her indsigt i:

 • Hvad en hjernerystelse er – både i lægelig og i erstatnings- og forsikringsmæssig sammenhæng.
 • I hvilke tilfælde du får erstatning efter hjernerystelse og hvordan du får den. 

Hos STORM Advokatfirma har vores advokater med speciale i personskadeerstatning håndteret flere sager for klienter med hjernerystelse – dette både hjernerystelser som følge af en ulykke i arbejdstid og fritid. Vi ved derfor, hvad der skal til, for at du får din retmæssige erstatning efter hjernerystelse.

Læg bekymringerne fra dig, og fokuser på at blive rask - vi håndterer sagen, så du slipper for byrden.

Hvad er hjernerystelse?

En hjernerystelse (commotio cerebri) er et kranietraume, hvor hjernen er blevet påvirket gennem et kraftigt slag. Dette  kan medføre både midlertidige og varige gener, som kaldes et postkommotionelt syndrom. Årsagerne til hjernerystelse kan være mange, men nogle af de hyppigste årsager er trafikulykker, faldulykker i fritiden eller på arbejdet og i forbindelse med sportsudøvelse.

Symptomerne på en hjernerystelse kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, støjoverfølsomhed, irritabilitet, tristhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, synsforstyrrelser og søvnløshed. Nogle skadelidte oplever også hukommelsestab, men det er ikke et krav for at stille diagnosen, at man ved skaden har været bevidstløs. Intensiteten af generne efter en hjernerystelsen varierer fra person til person, men det er desværre ikke ualmindeligt, at generne har et sådant omfang, at de medfører indskrænkninger i evnen til at arbejde og klare øvrige aktiviteter i dagligdagen.

Méngrad i forbindelse med hjernerystelse  

I de tilfælde, hvor du pådrager dig en hjernerystelse i fritiden, kan du anmelde skaden til din egen ulykkesforsikring. Du skal være opmærksom på, at du selv kan have tegnet mere end én ulykkesforsikring, og at du også kan have en ulykkesforsikring via eksempelvis din fagforening eller din bank.

En ulykkesforsikring dækker varige mén som følge af hjernerystelsen, hvis skaden er sket ved en ulykke, og du kan derfor være berettiget til en erstatning for hjernerystelsen.

Méngraden fastsættes i procent, og udbetalingens størrelse afhænger af din méngrad og din forsikringssum. Hvis du har en ulykkesforsikring med en sum på 1 mio. kr., og du pådrager dig et varigt mén på 5 procent, vil du derfor få udbetalt 50.000 kr. fra forsikringen som godtgørelse for de varige følger efter ulykken.

De fleste ulykkesforsikringer dækker ved et varigt mén på 5 procent eller højere, men der kan på nogle forsikringer være krav om en højere méngrad, før der kommer méngodtgørelse til udbetaling. Dette vil fremgå af din forsikringspolice.

Ud over godtgørelsen for varigt mén dækker mange fritidsulykkesforsikringer også udgifter til eventuelle behandlinger. Det kan f.eks.være  udgifter til fysioterapi og kiropraktor. En ulykkesforsikring dækker ikke udgifter til medicin.

Erstatning efter hjernerystelse ved trafikulykke

Det sker desværre ofte, at skadelidte pådrager sig en hjernerystelse i forbindelse med en trafikulykke. I dette tilfælde kan skadelidte være berettiget til erstatning både fra sin egen ulykkesforsikring og fra den lovpligtige motoransvarsforsikring på modpartens bil.

Modpartens forsikring skal tage stilling til, hvilken erstatning den skadelidte er berettiget til som følge af hjernerystelse. Har du fået hjernerystelse efter en trafikulykke, kan du være berettiget til godtgørelse for svie og smerte, hvis du er sygemeldt og underlagt behandling som følge af hjernerystelsen. Du kan herudover være berettiget til godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne.

Kan du dokumentere tab, der ikke hører under erstatningsposterne nævnt ovenfor, kan et sådant tab i nogle tilfælde også kræves dækket af modpartens forsikringsselskab.

 

Erstatning efter hjernerystelse ved arbejdsskade

Hvis skaden derimod opstår på arbejde, kan sagen både anmeldes som en arbejdsskade og til din egen heltidsulykkesforsikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og din egen ulykkesforsikring skal herefter forholde sig til udbetaling af erstatning for hjernerystelse. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som skal behandle sagen, skal tage stilling til, hvilke erstatningsposter du er berettiget til.

Erstatningsposterne, du kan være berettiget til, hvis du har fået hjernerystelse i forbindelse med en arbejdsskade, er:

Få det fulde overblik over erstatning

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross