Erstatning efter hjernerystelse

Hvis en hjernerystelse opstår i forbindelse med en pludselig hændelse, er der tale om en ulykke. Afhængig af, hvordan og hvornår skaden sker, kan skadens følger være dækket af en eller flere forsikringer.

 • Hvad er en hjernerystelse 
 • Erstatning efter hjernerystelse 

Hos STORM Advokatfirma, har vores advokater med speciale i personskadeerstatning håndteret flere sager for klienter med hjernerystelse som følge af en ulykke. Vi ved derfor, hvad der skal til, for at du får din retmæssige erstatning efter hjernerystelse.

Læg bekymringerne fra dig, og fokuser på at blive rask - Vi håndterer sagen, så du slipper for byrden.

Hvad er hjernerystelse?

Ved kranietraumer er der risiko for hjernerystelse (commotio cerebri), som desværre kan medføre både midlertidige og varige gener, som kaldes et postkommotionelt syndrom. Hjernerystelsen kan også opstå ved et kraftigt ryk i hovedet.

Årsagerne til hjernerystelse kan være mange, men nogle af de hyppigste årsager er trafikulykker, faldulykker i fritiden eller på arbejdet og i forbindelse med sportsudøvelse.

Symptomerne på en hjernerystelse kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, støjoverfølsomhed, irritabilitet, tristhed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, synsforstyrrelser og søvnløshed. Nogle skadelidte oplever også hukommelsestab, men det er ikke et krav for at stille diagnosen, at man ved skaden har været bevidstløs.

Erstatning efter hjernerystelse i fritiden  

I de tilfælde, hvor du pådrager dig en hjernerystelse i fritiden, kan du anmelde skaden til din egen ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring dækker varige mén som følge af skaden, og du kan derfor være berettiget til en erstatning for hjernerystelsen. Méngraden fastsættes i procent og udbetalingens størrelse afhænger af din méngrad og din forsikringssum. De fleste ulykkesforsikringer dækker ved 5 procent mén.

Ud over godtgørelsen for varigt mén dækker mange fritidsulykkesforsikringer også udgifter til eventuelle behandlingsudgifter. Det kan være fx være udgifter til fysioterapi og kiropraktor. En ulykkesforsikring dækker ikke udgifter til medicin.

Erstatning efter hjernerystelse ved trafikulykke

Det sker desværre ofte, at skadelidte pådrager sig en hjernerystelse i forbindelse med en trafikulykke.

Modpartens forsikring skal tage stilling til, hvilken erstatning den skadelidte er berettiget til som følge af hjernerystelse. Har du fået hjernerystelse efter en trafikulykke kan du være berettiget til godtgørelse for svie og smerte, hvis du er sygemeldt og underlagt behandling som følge af hjernerystelsen. Varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne.

 

Erstatning efter hjernerystelse ved arbejdsskade

Hvis skaden derimod op står på arbejde, kan sagen både anmeldes som en arbejdsskade og til din egen heltidsulykkesforsikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og din egen ulykkesforsikring skal herefter forholde sig til udbetaling af erstatning for hjernerystelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som skal behandle sagen, skal tage stilling til, hvilke erstatningsposter, du er berettiget til.

De erstatningsposter du kan være berettiget til, hvis du har fået hjernerystelse i forbindelse med en arbejdsskade er: Varigt mén, du kan få udbetalt godtgørelse for varigt mén fra både din egen heltidsulykkesforsikring og fra arbejdsskadesagen. Tab af erhvervsevne, og behandlingsudgifter

 

 

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross