handel med landbrugsejendomme

Handel med landbrugsejendomme

Gang i handlen med landbrugsejendomme

Der er gang i køb og salg af landbrugsejendomme. Èn af køberne er Torsten. Når man går i købstanker er det vigtigt, at være godt forberedt, lyder det fra en advokat med mange års erfaring i rådgivning af købende og sælgende landmænd.

Vær opmærksom på dette ved handler med landbrugsejendomme

En overdragelse af en landbrugsejendom betegner alle forhold omkring både handel med landbrug og de øvrige aftaler og forhold vedrørende landbrugsvirksomheden, der skal tages stilling til. En landbrugshandel er på den måde ikke kun en handel af en gård – det er en virksomhedsoverdragelse med alt, hvad det indebærer. Dette stiller skærpede krav til dokumentationen og oplysningspligten for en sælger samt undersøgelsespligten for en køber. Hele håndteringen af disse data skal sættes i et særligt system. Hos STORM Advokater har vi stor erfaring hermed – vi gør det nemt og overskueligt for dig ved at anvende et sikkert og fortroligt digitalt datarum til samling af alle data vedrørende din kommende gårdhandel.

Love og regler for landbrugsejendom

Der gælder særlige forhold vedrørende overdragelse af landbrugsvirksomheder og landbrugsejendomme, idet området er regelstyret i landbrugsloven. Derudover vil overdragelser have betydelige skattemæssige konsekvenser.

Allerede når du lægger de første købs- eller salgsplaner, bør du alliere dig med erfarne landbrugsadvokater, hvis du vil ledes trygt gennem de juridiske forhold forbundet med landbrugsoverdragelse og ikke mindst sikre, at alle tilgængelige data er til stede og kan gennemgås som et led i aftalegrundlaget.
Det handler om, at begge parter får den optimale placering ved forhandlingsbordet, således at der ikke opstår uforudsete udfordringer midt i et forhandlingsforløb – for sådanne overraskelser vil oftest påvirke prisdannelsen af landbrugsvirksomheden.

Ejendomsoverdragelse af landbrug til ægtefælle og børn

Familiehandler, der ofte omfatter ejendomsoverdragelse til ægtefælle eller børn, har helt specielle regler og derfor også helt specielle muligheder. Disse er nærmere beskrevet under afsnittet om generationsskifte.

Fondes opkøb af landbrug

Vi ser flere og flere fonde opkøbe landbrug, hvilket er en fordel, hvis du står og skal sælge dit landbrug. I den forbindelse er der flere ting, du bør være opmærksom på, når du skal sælge dit landbrug til en fond.

I denne video giver advokat og partner Jens Axel Kruchov dig gode råd til dig til at komme bedst muligt igennem processen.

Vi kan hjælpe dig med at komme godt igennem salg eller køb af en landbrugsejendom

Den moderne overdragelse af landbrugsejendomme er forbundet med mange store og vigtige overvejelser, når bedriften skifter hænder, uanset om du er køber eller sælger.

Som rådgiver i landbrugets transaktioner sørger STORM Advokatfirma for, at du forbereder dig grundigt, bevarer overblikket og kommer sikkert igennem et struktureret aftaleforløb omkring køb eller salg af en landbrugsvirksomhed.

Vi giver dig kompetent landbrugsrådgivning og hjælper dig til at træffe de rigtige beslutninger i alle faser – dette med fokus på at reducere risici og skabe størst mulig værdi for dig som køber eller sælger af et landbrug.

Et typisk aftaleforløb indeholder fem faser:

Gør landbruget juridisk klar til salg, indgiv bud som køber og gør strukturelle overvejelser.

Få styr på rammerne for forhandling med aftaledokumenter.

Afdæk og reducér risici ved køb af landbrug med due-diligence undersøgelse.

Indled forhandling og indgå en betinget transaktionsaftale.

Gennemfør landbrugsoverdragelse og implementer aftalens betingelser.

I hele processen sørger vi for at overskueliggøre, effektivisere og koordinere transaktionsforløbet for at bringe dig sikkert i mål. Et tæt samarbejde med nøglemedarbejdere på bedriften er af stor betydning for, at det bliver et vellykket salg for alle parter.

Seneste nyheder om landbrug

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
jens axel kruchov
cross