medarbejderbolig

Medarbejderbolig

Advokat til privat skifte

Regler for en medarbejderbolig

Der er ikke længere specielle regler for en medarbejderbolig i landbrugsloven. Reglerne findes derfor i en kombination af flere regelsæt, hvor lejeloven er den afgørende lov.

En medarbejderbolig omfatter både ansættelsesretlige forhold og lejeretlige forhold, og det er derfor vigtigt for begge parter at være bevidste om, at der skal være ensartethed i forholdene. Hvis ansættelsesperioden er tidsbegrænset, skal lejeaftalen følge den samme tidsbegrænsning, ellers risikerer man, at ansættelsesforholdet ophører, og at lejeaftalen fortsætter.

En medarbejderbolig kan også have skattemæssige konsekvenser, og der er skemaværdier for det gamle begreb ‘kost og logi’, hvor man kan hente inspiration til, hvor stor en del af vederlaget for ansættelsen, der betales som fri bolig.

I visse særlige tilfælde kan bopælspligten for erhvervelse af landbrugsejendomme opfyldes via en ansat, der på ejerens vegne tager bopæl og samtidigt er ansat af ejeren og derved modtager en medarbejderbolig. I denne situation skal bopælspligtens varighed efter landbrugsloven følge lejeaftalens varighed.

Da der er tale om kombinationer af flere regelsæt, er det gode råd, at man lader sig rådgive af en erfaren landbrugsadvokat inden man indgår i en aftale om medarbejderbolig. Hos STORM Advokatfirma har vi specialister, som kan hjælpe dig med alle former for juridisk rådgivning med fokus på landbrug.

Kontakt os for at forhøre dig om dine muligheder.

Din specialist i medarbejderbolig

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross