køb af landbrugsejendom

Køb af landbrugsejendom

jens axel kruchov

Regler for personers erhvervelse af en landbrugsejendom

Af landbrugsloven fremgår der regler for personers erhvervelse af en landbrugsejendom. Det betyder helt konkret, at du skal opfylde en bopælspligt, når du køber en landejendom, og denne kan du opfylde på forskellige måder. En mulighed er, at du opfylder den personligt ved at tage bopæl på den ejendom, du køber. Du kan også udleje stuehuset på landbrugsejendommen og derved opfylde bopælspligten, og endelig kan du også opfylde bopælspligten fra en anden landbrugsejendom, du er ejer af.

Regler for et selskabs erhvervelse af en landbrugsejendom

Hvis ejendommen erhverves af et selskab (A/S eller ApS), skal bopælspligten opfyldes ved, at selskabet udlejer stuehuset til en person, der så – på selskabets vegne – opfylder bopælspligten.

Hvis personen, der opfylder bopælspligten som lejer, samtidigt er hovedaktionær i selskabet, kan dette udløse betydelige skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren.

Vigtige sondringer og opmærksomhedspunkter ved køb af landejendom

En landbrugsejendom er på mere end 2 hektar og har ofte en hovednotering i tingbogen som landbrugsejendom. Der kan være flere noteringer, herunder også notering om fredskov, samtidigt med at der er landbrugspligt på ejendommen. 

Du skal være opmærksom på, at det ikke er den skattemæssige eller vurderingsmæssige definition, der afgør, om ejendommen har landbrugspligt eller ej.

Ved køb af en landbrugsejendom køber du samtidigt en erhvervsejendom og dette medfører, at det ikke er en forbrugerhandel. Der kan derfor ikke forventes tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, idet disse regler ikke gælder for erhvervshandler.

Derfor er det en god idé at søge rådgivning ved køb af en landejendom

En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

En erhvervssygdom defineres som en sygdom forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde.

Både en arbejdsulykke og en erhvervssygdom kan dække over fysiske og psykiske skader/sygdomme.

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade som selvstændig, kan skaden alligevel være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Som selvstændig i lovens forstand anses den person, der ejer en virksomhed og driver den som en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller som kommanditselskab (K/S).

I de ovennævnte tilfælde er du alene omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis du har tegnet en arbejdsskadeforsikring (arbejdsulykker) og/eller tilmeldt dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (erhvervssygdomme). Tegning af en sådan forsikring og tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol er frivillig.

Du anses omvendt ikke som selvstændig, hvis du ejer et aktieselskab (A/S), et iværksætterselskab (IVS) eller et anpartsselskab (ApS). I disse tilfælde har selskabet pligt til at oprette en arbejdsskadeforsikring, som også dækker ejeren af selskabet, samt pligt til at tilmelde virksomheden til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol.

Ved køb af landbrugsjord gælder denne regel

Nogle landbrugshandler omfatter køb af landbrugsjord uden bygninger. For at kunne købe en bygningsløs ejendom skal man eje en landbrugsejendom med et stuehus på, hvorfra bopælspligten opfyldes, og der skal kunne etableres samdrift mellem de to ejendomme. Der skal derfor være tale om helt identiske ejerforhold mellem den bygningsløse ejendom og ejendommen med stuehuset på.

Vi kan rådgive dig ifm. køb af landejendom og landbrugsjord

Vi har stor erfaring med at rådgive ved køb af landbrug. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister for at forhøre dig om dine og din virksomheds muligheder i forbindelse med et kommende køb.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
jens axel kruchov
cross