Køb af landbrugsejendom

Hvad end du skal købe en landbrugsejendom som person eller som selskab, er der nogle vigtige ting, du og din virksomhed skal være opmærksom på. Blandt andet vil du som køber af en landejendom med landbrugspligt være omfattet af landbrugslovens regler for erhvervelse af landbrugsejendomme.

Hos STORM Advokatfirma  står vi klar til at bistå og rådgive i forbindelse med et køb af landbrugsejendom, hvor vi desuden sørger for at gennemgå alle dokumenter, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Kontakt en af vores erfarne landbrugsadvokater

Regler for personers erhvervelse af en landbrugsejendom

Af landbrugsloven fremgår der regler for personers erhvervelse af en landbrugsejendom. Det betyder helt konkret, at du skal opfylde en bopælspligt, når du køber en landejendom, og denne kan du opfylde på forskellige måder. En mulighed er, at du opfylder den personligt ved at tage bopæl på den ejendom, du køber. Du kan også udleje stuehuset på landbrugsejendommen og derved opfylde bopælspligten, og endelig kan du også opfylde bopælspligten fra en anden landbrugsejendom, du er ejer af.

Regler for et selskabs erhvervelse af en landbrugsejendom

Hvis ejendommen erhverves af et selskab (A/S eller ApS), skal bopælspligten opfyldes ved, at selskabet udlejer stuehuset til en person, der så – på selskabets vegne – opfylder bopælspligten.

Hvis personen, der opfylder bopælspligten som lejer, samtidigt er hovedaktionær i selskabet, kan dette udløse betydelige skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren.

Vigtige sondringer og opmærksomhedspunkter ved køb af landejendom

En landbrugsejendom er på mere end 2 hektar og har ofte en hovednotering i tingbogen som landbrugsejendom. Der kan være flere noteringer, herunder også notering om fredskov, samtidigt med at der er landbrugspligt på ejendommen. 

Du skal være opmærksom på, at det ikke er den skattemæssige eller vurderingsmæssige definition, der afgør, om ejendommen har landbrugspligt eller ej.

Ved køb af en landbrugsejendom køber du samtidigt en erhvervsejendom og dette medfører, at det ikke er en forbrugerhandel. Der kan derfor ikke forventes tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, idet disse regler ikke gælder for erhvervshandler.

Derfor er det en god idé at søge rådgivning ved køb af en landejendom

Som rådgiver om køb af landbrugsejendomme oplever vi hos STORM Advokatfirma ofte, at der kan være ting, som ikke er undersøgt ordentligt, inden aftalen bliver underskrevet. Derfor bør en køber af en landbrugsejendom tage forbehold for advokatgodkendelse. Derved kan vores erfarne  landbrugsadvokater tjekke, at alle forholdene er undersøgt og afklarede, inden handlen er  endeligt afsluttet.

Ved køb af landbrugsjord gælder denne regel

Nogle landbrugshandler omfatter køb af landbrugsjord uden bygninger. For at kunne købe en bygningsløs ejendom skal man eje en landbrugsejendom med et stuehus på, hvorfra bopælspligten opfyldes, og der skal kunne etableres samdrift mellem de to ejendomme. Der skal derfor være tale om helt identiske ejerforhold mellem den bygningsløse ejendom og ejendommen med stuehuset på.

Seneste nyheder om landbrug

Læs flere

STORM Advokatfirma kan rådgive dig ifm. køb af landejendom og landbrugsjord

Vi har stor erfaring med at rådgive ved køb af landbrug. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister for at forhøre dig om dine og din virksomheds muligheder i forbindelse med et kommende køb.

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross