Der står afgiftsfrit guld på marken til næste generation

10. juni 2022
3 minutters læsetid

De historisk høje priser på afgrøder er afsættet for denne klumme, som handler om generationsskifte. Du har sikkert hørt, set og læst til hudløshed, at du og din familie skal se at få gennemført et generationsskifte. Jeg håber, at du dog vil læse med her, da der netop nu er en unik mulighed i et eventuelt generationsskifte.

Denne klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 8. juni 2022

Hvornår er det optimale tidspunkt for et generationsskifte i landbruget? Det korte svar er nu og inden høsten. Hvorfor, kommer jeg ind på senere.

De fire hensyn

Det mest almindelige formål med et generationsskifte er at få opfyldt fire hensyn.

Det første hensyn er til sælgeren og dennes økonomiske situation efter generationsskiftet. Der skal være tryghed til de fremtidige rammer, både de økonomiske efter skatter og til den nye boligsituation.

Derefter skal der tages hensyn til køberens økonomiske forhold. Det gælder i forhold til selve købet af bedriften, men også til at bringe de udviklingsplaner der er til virkelighed indenfor en overskuelig fremtid. Dette stiller helt naturlige krav til både en grundig forretningsplan og til en realistisk finansiering bevilget på forhånd.

For det tredje skal de nuværende familierelationer ikke påvirkes negativt af generationsskiftet.

Dette er aktuelt, idet der – alt andet lige – vil ske en forfordeling af den, der skal videreføre bedriften frem for vedkommendes søskende. For at minimere dette, bør der være en meget høj grad af åbenhed om de beslutninger, der skal gennemføres.

Endelig skal der tages højde for de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af at gennemføre generationsskiftet.

Tid og ydre omstændigheder

Alt dette skal så placeres i en tidsmæssig sammenhæng, som ydre omstændigheder får indflydelse på.

Der er de nuværende økonomiske finansieringsvilkår, herunder det nuværende rente og kursniveau.

Der er politiske overvejelser om at ændre på reglerne for værdiansættelse, beskatning og afgiftstryk ved ydelse af gaver og endelig er der også hensynet til de værdier, der rent faktisk forefindes på handelstidspunktet.

Hvis der gennemføres et generationsskifte nu, vil det kunne ske til en værdiansættelse af fast ejendom i intervallet mellem 85% til 115% af den offentlige vurdering.

Det er uanset, hvornår på året handlen indgås.

Afgiftsfrit guld på marken

Her kommer svaret på, hvorfor det er højaktuelt med et generationsskifte. Når man samtidigt indtænker, at de nuværende afregningspriser for planteavl er ekstraordinært høje, er det min antagelse, at der lige nu før høsten i 2022 er placeret ekstraordinært store værdier i form af den kommende høst.

Så længe den står som en uafhøstet afgrøde, vil den indgå som en jordbeholdning og være omfattet af værdien af den faste ejendom.

Der er derfor mulighed for at yde den næste generation en ekstra god start, uden at det udløser gaveafgifter, hvis der handles lige før høst/ lige efter at sælger har afholdt de sidste omkostninger til planteværn.

Da det samtidigt er et sandsynligt scenarie, at værdien af den faste ejendom med de nye ejendomsvurderinger vil være højere end i dag, vil et generationsskifte nu være en fordel, idet bedriften ikke udkapitaliseres ved skatte- og afgiftsbetalinger.

Derfor bør der handles inden høst i år.

Det er klart, at dette kræver en del forberedelse indenfor de fire områder nævnt ovenfor, så derfor bør disse forberedelser påbegyndes straks. Det sker ved, at der laves en samlet drejebog, der kan danne grundlag for et hurtigt, men gennemarbejdet generationsskifte.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross