risikoafklaring af virksomhed

360° risikoafklaring af din virksomhed

Kender du faren ved at drive din virksomhed videre?

 • Hvilke gældsforpligtelser er der?
 • Hvilke sikkerheder der er stillet og af hvem?
 • Hvordan står det til med likviditeten?
 • Er der styr på ledelses- og bestyrelsesansvar?
 • Hvad hæfter du for personligt hvis virksomheden går konkurs?

Fortrolig drøftelse af din situation

Ring direkte til advokat Rune Hyllested og få en fortrolig drøftelse af din situation og muligheder.
+45 22 22 55 24
Alle ugens dage: 7.00 - 22.00
storm advokatfirma
Business Judgement Rule

Business Judgement Rule

“Business Judgement Rule” er en standard for bestyrelsesansvar, som bruges til at vurdere, hvornår et bestyrelsesmedlem kan udøve et forretningsmæssigt skøn uden at blive erstatningsansvarlig. Reglen gælder for forretningsmæssige dispositioner og forudsætter, at beslutningen træffes på et forsvarligt grundlag i loyal varetagelse af selskabets interesser.

Beskyttelsen bortfalder som udgangspunkt, hvis der er handlet i strid med loven eller i strid med “redelig handlemåde”. Reglen er et udtryk for, at det er lovligt og legitimt for bestyrelsesmedlemmer at udøve eget skøn og træffe beslutninger, som indebærer en vis risiko, forudsat at beslutningen som helhed fremstod som fornuftig og forsvarlig på beslutningstidspunktet.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Hvad betyder “forretningsmæssigt forsvarligt”?

Svaret afhænger af det enkelte bestyrelsesmedlem og de omstændigheder, vedkommende befinder sig i. Der kan dog udledes nogle generelle tendenser fra retspraksis:

 • Det er tilladt at være optimistisk og tage en risiko op til en vis grænse.
 • Bestyrelsens viden eller den viden, de burde have haft på beslutningstidspunktet, har betydning.
 • Beslutningen skal være i selskabets egen interesse og ikke f.eks. kapitalejernes eller tredjemands.
 • Hvis bestyrelsen har anvendt rådgivere korrekt, kan dette reducere risikoen for ansvar.

Det skal dog bemærkes, at selskabets bestyrelse stadig ultimativt er ansvarlig for deres beslutninger. Brugen af rådgivere forudsætter også, at bestyrelsen faktisk har forsynet sine rådgivere med fyldestgørende oplysninger. Hvis man således har “glemt” at fortælle advokaten noget væsentligt, kan det stadig føre til ansvar.

forretningsmæssigt forsvarligt

Din specialist i risikoafklaring

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Rune Hyllested
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  storm advokatfirma
  cross