Hurtig og billigere pantsætning af betalingsrettigheder

20. marts 2018
1 minuts læsetid

Folketinget har nu vedtaget en lov om pant i betalingsrettigheder, der gør det hurtigere og billigere for landmanden at pantsætte sine betalingsrettigheder.

Det tidligere omtalte lovforslag om pant i betalingsrettigheder er nu vedtaget af Folketinget til ikrafttrædelse den 1. april 2018. Lovændringen medfører, at der fra den dato kan ske pantsætning i et nyt register ved Landbrugsstyrelsen.

I juli 2017 kom Vestre Landsret med en dom, der gjorde sikkerhed i betalingsrettigheder værdiløs. Landsretsdommen fra juli fastslog, at pant ved registrering hos Landbrugsstyrelsen ikke var tilstrækkelig. Kun en tinglysning kunne sikre pantet, lød det fra landsretsdommerne.

Miljø- og Fødevareministeriet fremsatte derfor i december et udkast til et lovforslag, som fremover skal gøre det lovligt at registrere pant i betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen.

Den nye lov medfører, at registreringen vil ske mod gebyr og Landbrugsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse om dette med høringsfrist til den 20. marts 2018.

Med lovens vedtagelse er der åbnet for en hurtig og billigere adgang til, at landmænd kan foretage pantsætning af deres betalingsrettigheder.

Der er samtidigt vedtaget en overgangsordning for håndtering af betalingsrettigheder, hvor ejeren har overdraget dem eller hvor de har været omfattet af kreditorforfølgning, typisk i form af konkursbehandling.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte advokat og partner, Jens Axel Kruchov på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross