Arbejdsulykker i landbruget

Arbejdsulykker i landbruget

Hver femte arbejdsulykke sker under høsten

Risikoen for, at ansatte i landbruget kommer til skade med fingre, arme og ben, er markant højere i høstmånederne, viser en opgørelse fra forsikringsselskabet Topdanmark.

Det er især i sensommeren, at der sker mange ulykker, viser opgørelsen for perioden 2018-2021. Her viser det sig, at hver femte arbejdsulykke sker direkte under høsten og i sensommeren.

Ifølge Arbejdstilsynet er landbruget en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker, og derfor har tilsynet samlet en række råd til, hvordan man bedst undgår ulykker i landbruget.

Dem kan du finde her

Hvornår kan en arbejdsgiver stilles til ansvar for din arbejdsskade

Ud over de privattegnede forsikringer er det væsentligt at forholde sig til, hvorvidt din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for skaden.

En arbejdsgiver kan blive stillet til ansvar for de skader, der overgår hans eller hendes ansatte under udførelse af arbejdet, hvis arbejdsstedet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt forsvarlige.

I de tilfælde, hvor din arbejdsgiver er ansvarlig for din arbejdsulykke eller erhvervsbetingede sygdom, kan der gøres såkaldte differencekrav gældende mod din arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring med dækning af medarbejdere (ved ulykker) og betale et bidrag til AES (ved erhvervssygdomme). Disse dækninger har arbejdsgivere erfaringsmæssigt tegnet i forbindelse med tegning af øvrige forsikringer.

Frivillig arbejdsskadeforsikring

Hvis du derimod er selvstændig skal du være særlig opmærksom på, at du skal tegne en separat arbejdsskadeforsikring og betale bidrag til AES for dig selv som selvstændig og for din eventuelle medhjælpende ægtefælle, hvis I ikke anses som ansatte i virksomheden.

Denne forsikring er frivillig, men nødvendig, hvis du og din ægtefælle vil sikre jer i tilfælde af arbejdsskader. Dette vil være nødvendigt, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S).

Andre forsikringer

Udover anmeldelse af arbejdsskaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal du også sørge for at arbejdsskaden anmeldes til din heltidsulykkesforsikring, hvis det omhandler en ulykke, og din forsikring ved tab af erhvervsevne. Du kan have tegnet flere ulykkesforsikringer, og ulykken kan anmeldes til dem alle. En forsikring ved tab af erhvervsevne har man typisk gennem sit pensionsselskab.

Lyt til vores podcasts

Se flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross