Arbejdsulykker i landbruget

Antallet af arbejdsulykker er meget højt inden for landbruget. Ulykkerne, der sker i landbruget, er også ofte alvorlige, og fører til brækkede arme og ben, hjernerystelser og knuste hænder.  Derfor er det særlig vigtigt, at du sørger for at sagen anmeldes korrekt og rettidigt.

Du kan læse mere om anmeldelse, klagemuligheder og forskellige typer af arbejdsskader her.

Hver femte arbejdsulykke sker under høsten

Risikoen for, at ansatte i landbruget kommer til skade med fingre, arme og ben, er markant højere i høstmånederne, viser en opgørelse fra forsikringsselskabet Topdanmark.

Det er især i sensommeren, at der sker mange ulykker, viser opgørelsen for perioden 2018-2021. Her viser det sig, at hver femte arbejdsulykke sker direkte under høsten og i sensommeren.

Ifølge Arbejdstilsynet er landbruget en af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker, og derfor har tilsynet samlet en række råd til, hvordan man bedst undgår ulykker i landbruget.

Dem kan du finde her

Få det fulde overblik over erstatning

Er du kommet til skade?

Hos vores specialiserede erstatningsadvokater får du en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.
+45 72 30 12 05
Mandag - fredag: 8.00 - 16.00
Få en gratis vurdering

Hvornår kan en arbejdsgiver stilles til ansvar for din arbejdsskade

Ud over de privattegnede forsikringer er det væsentligt at forholde sig til, hvorvidt din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for skaden.

En arbejdsgiver kan blive stillet til ansvar for de skader, der overgår hans eller hendes ansatte under udførelse af arbejdet, hvis arbejdsstedet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt forsvarlige.

I de tilfælde, hvor din arbejdsgiver er ansvarlig for din arbejdsulykke eller erhvervsbetingede sygdom, kan der gøres såkaldte differencekrav gældende mod din arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring med dækning af medarbejdere (ved ulykker) og betale et bidrag til AES (ved erhvervssygdomme). Disse dækninger har arbejdsgivere erfaringsmæssigt tegnet i forbindelse med tegning af øvrige forsikringer.

Frivillig arbejdsskadeforsikring

Hvis du derimod er selvstændig skal du være særlig opmærksom på, at du skal tegne en separat arbejdsskadeforsikring og betale bidrag til AES for dig selv som selvstændig og for din eventuelle medhjælpende ægtefælle, hvis I ikke anses som ansatte i virksomheden.

Denne forsikring er frivillig, men nødvendig, hvis du og din ægtefælle vil sikre jer i tilfælde af arbejdsskader. Dette vil være nødvendigt, hvis virksomheden drives som en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S).

Andre forsikringer

Udover anmeldelse af arbejdsskaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal du også sørge for at arbejdsskaden anmeldes til din heltidsulykkesforsikring, hvis det omhandler en ulykke, og din forsikring ved tab af erhvervsevne. Du kan have tegnet flere ulykkesforsikringer, og ulykken kan anmeldes til dem alle. En forsikring ved tab af erhvervsevne har man typisk gennem sit pensionsselskab.

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross