Projektudvikling af landbrugsjord

Projektudvikling af landbrugsjord

Projektudvikling af tidligere landbrugsjord

Vi hjælper kontinuerligt lodsejere med projektudvikling af, hvad der tidligere har været landbrugsjord, og det er vores erfaring, at dette arbejde er yderst værdiskabende.

Eksempler på værdiskabende projekter

  • Råstofindvending
  • Etablering af VE-anlæg (f.eks. solcelleanlæg og vindmøller)
  • Udvikling af byggegrunde
  • Etablering af jordtip og meget mere.

Vores store erfaring og specifikke viden inden for dette område gør, at vi naturligvis kan bistå med juraen, men ligeledes at vi har den nødvendige kommercielle indsigt, som gør det muligt, for dig som lodsejer, at få en del af den gevinst, der er ved at udvikle et givent område, eksempelvis landbrugsjord.

Fra landbrugsjord til byggegrund

Realiseringen af byggegrunde på tidligere landbrugsjord er en spændende mulighed for både investorer og lodsejere. Hos STORM Advokater er vi specialister inden for denne type projektudvikling og er dedikeret til at hjælpe dig med hele processen fra idé til godkendt byggegrund.

Vi har bistået mange af disse typer projekter og forstår derfor de unikke muligheder samt udfordringer, der kan være ved at omdanne landbrugsjord til byggegrunde. Dette omfatter alt fra jordbundsundersøgelser og landzoneadministration til forhandling af byggeaftaler og tilvejebringelse af de nødvendige tilladelser. Vores erfarne hold af advokater og sagsbehandlere sikrer, at alle aspekter af projektet behandles nøje, og at processen forløber smidigt.

Landbrugsjord ved motorvej

Et godt eksempel på landbrugsjord, som mange fejlagtigt ikke tror kan udnyttes, er jorden langs de danske motorveje. Denne jord er blevet særlig attraktiv i forbindelse med etableringen af specielle erhvervsområder, hvilket skyldes at jorden ligger let tilgængeligt for erhvervsdrivende, da de let kan komme til og fra jorden via motorvejen. Derudover har denne placering af landbrugsjord høj synlighed, hvilket også er en vigtig faktor for de erhvervsdrivende, når de opkøber landbrugsjord.

Vindmøller, biogasanlæg og solceller på landbrugsjord

Der er kommet mere og mere fokus på grøn omstilling. Det gør ejere af jord, hvor der kan opsættes vedvarende energikilder som solceller, vindmøller og biogasanlæg til interessante mål for investorer.

Måske har du allerede fået tilbud om fx opsætning af solceller på din landbrugsjord? 

Tilbud eller ej, så er faktum, at det ikke længere er landbrugsjordsværdien, der fastlægger den aktuelle værdi af din jord. Men hvad er den rigtige værdi så?

Kontakt Rune Hyllested og hør om dine muligheder

Udstykning af 63 hektar landbrugsjord ved Rosenfeldt

"Her har jeg fået anbefalet Rune af en af mine venner, og også af en der er i mit netværk, som har haft Rune til at hjælpe ham tidligere, og talte godt om Rune. Derfor valgte jeg at gå videre i den retning. Jeg havde mødt Rune ved flere lejligheder tidligere og følte bare, at jeg havde et godt bekendtskab med ham, og han virkede dygtig og samtidig også som et behageligt menneske at arbejde sammen med. Og det vægter jeg ret højt."

Nicolai Oxholm Tillisch, Rosenfeldt

Dine specialister i projektudvikling af landbrugsjord

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross