Erhvervslejeret advokat

Erhvervslejeret advokat

Specialiseret erhvervslejeret advokat

Vi rådgiver i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten og bistår med håndtering af situationer, hvor der opstår konflikter mellem lejer og udlejer. Vi kan blandt andet tilbyde rådgivning om:

  • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og forpagtningsaftaler
  • Håndtering af mangelsager ved lejemål
  • Afståelse, opsigelse og fraflytning af lejemål
  • Tilbudspligt i medfør af lejeloven
  • Administration af boligudlejning

Erhvervslejlighed til leje eller salg

Overvejer du at leje en erhvervslejlighed eller sætte en erhvervslejlighed til salg, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på lejeloven for en privat lejlighed og en erhvervslejlighed. Det er derfor vores anbefaling, at du søger kompetent rådgivning om netop din specifikke sag hos en advokat med speciale i køb, salg og leje af erhvervslejligheder.

Erhvervsleje afståelse og opkrævning

Mange af de spørgsmål, som vi oftest besvarer vedrørende erhvervsleje vedrører forhold om det lejedes værdi, moms, omkostningsbestemt husleje, lejers afståelse og afståelsesret, forbehold for ukendte udgifter i forbrugsregnskab, samt forsikring af ens ejendom og definition af hvad det betyder at et lejemål er nyistandsat.

Hos STORM Advokatfirma står vi altid klar til at rådgive dig om disse, samt mange andre spørgsmål du måtte have i forbindelse med dit erhvervslejemål.

Hvis du ejer et lokale til erhvervsleje, som lejer ud, skal du være opmærksom på, at få alle aftalte forhold indskrevet i lejekontrakten. Det gælder både lejemålets løbetid og varighed, hvornår opkrævning af husleje finder sted, om der hører beboelse med til lejemålet. Derudover aftale om digital kommunikation, eventuel fastsat stigning af husleje og om lejemålet er momsbelagt, samt hvem der bærer risikoen ved skader, for eksempel hvis lejemålet bliver udsat for vandskade.

Hvorvidt man må bo i en erhvervslejlighed er afhængig af den konkrete situation og de regler, der er i eksempelvis lokalplaner, lovgivning, m.v. Det klare udgangspunkt er, at man ikke må benytte en erhvervslejlighed til beboelse, og man skal derfor søge blandt andet kommunen om tilladelse til at omdanne en erhvervs-lejlighed til ejerlejlighed. Kontakt os i STORM Advokatfirma, hvis du ønsker en nærmere drøftelse om, hvad der kræves for at ændre status for din erhvervslejlighed til privat beboelse.

I mange af de større byer i Danmark, som eksempelvis København og Aalborg, er der mange erhvervslejligheder til salg og leje til indretning af enten restaurant, butik eller kontor. Ønsker du at købe en erhvervslejlighed der er til salg, eller indgå i en kontrakt om erhvervsleje, skal du være særligt opmærksom på hvilke regler der er gældende. Dette indebærer blandt andet hvem der betaler for vedligeholdelse, hvem der står for eventuel tinglysning og om der er udgifter ud over det, der står i kontrakten. Du bør derfor have gennemgang af kontrakten hos en advokat øverst på din tjekliste.

Må man bo i erhvervslejemål?

Hvorvidt man må bo i en erhvervslejlighed er afhængig af den konkrete situation og de regler, der er i eksempelvis lokalplaner, lovgivning, m.v. Det klare udgangspunkt er, at man ikke må benytte en erhvervslejlighed til beboelse, og man skal derfor søge blandt andet kommunen om tilladelse til at omdanne en erhvervslejlighed til ejerlejlighed.

I mange af de større byer i Danmark, som eksempelvis København og Aalborg, er der mange erhvervslejligheder til salg og leje til indretning af enten restaurant, butik eller kontor. Ønsker du at købe en erhvervslejlighed der er til salg, eller indgå i en kontrakt om erhvervsleje, skal du være særligt opmærksom på hvilke regler der er gældende. Dette indebærer blandt andet hvem der betaler for vedligeholdelse, hvem der står for eventuel tinglysning og om der er udgifter ud over det, der står i kontrakten. Du bør derfor have gennemgang af kontrakten hos en advokat øverst på din tjekliste.

Kontakt en advokat med speciale i lejeloven hos STORM Advokatfirma, hvis du ønsker en nærmere drøftelse om, hvad der kræves for at ændre status for din erhvervslejlighed til privat beboelse.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Andreas Darwin Madsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross