Advokat til iværksættere i opstartsfasen

Alle virksomheder ønsker høj kvalitet til lave priser. Iværksættere har den udfordring, at likviditeten og finansieringen ofte er svag i opstartsfasen, og derfor er der en meget hård grænse for de realistiske opstartsomkostninger – uanset hvor god prisen er i forhold til kvaliteten.

Derfor kan det ofte være svært at prioritere rådgiveromkostninger, også selvom iværksætteren er fuldt ud bevidst om den absolut afgørende betydning af at have de formelle rammer omkring virksomheden på plads.

Frivillig rådgivning i StartUp Club

Aalborg Kommune er aktiv over for  iværksættere og nye virksomhedsejere. Helt centralt i støtten er StartUp Club. StartUp Club har tilknyttet en række frivillige rådgivere, som de spirende virksomheder kan trække på. Advokat Christian Bay Nielsen er en af de frivillige rådgivere.

STORM Advokatfirma arbejder med en direkte og prioriteret tilgang

Vi drøfter det overordnede perspektiv med iværksætteren. Vi fastsætter opgaven og løsningen ud fra den enkelte iværksætters egne muligheder, begrænsninger og prioriterede ønsker. Det giver dig som iværksætter mulighed for at prioritere dine begrænsede ressourcer på et oplyst grundlag.

Juridisk iværksætterpakke

Baseret på tidligere erfaring og populær efterspørgsel, har STORM Advokatfirma sammensat flere juridiske iværksætterpakker med særligt fokus på stiftelse af selskabet og opstart af iværksættervirksomheden. Dem kan du læse mere om her.

Rådgivning til iværksættere

Udover stiftelse af selskaber, findes der også en række andre forhold, som iværksætteren med fordel kan overveje i forhold til både virksomhedens opstart og fremtid.

Vores erfaring med iværksætterrådgivning omfatter de hyppigst forekommende emner.

Vi kan hjælpe med

 • Stiftelse af selskaber
 • Nødvendige erhvervskontrakter
 • Ejeraftale eller interessentskabskontrakt
 • Finansierings- og investeringsaftaler
 • Fortrolighedsaftaler og hensigtserklæringer
 • Overdragelsesaftaler og due diligence
 • Strategisk rådgivning, herunder exit-klausuler
 • Varemærkeregistrering og beskyttelse
 • GDPR-compliance for persondatabaserede virksomheder

Din iværksætterspecialist

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Du er altid velkommen at henvende dig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Christian Bay Nielsen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross