Konkursadvokat

Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med at behandle konkurser i hele landet, og påtager os derfor kurator erhvervet inden for alle brancher. Vi kan som konkursadvokat bistå den økonomisk nødlidende virksomhed eller person, panthavere, leverandører, ansatte der vil indgive konkursbegæring på grund af manglende løn.

Vores insolvensteam udgøres af dygtige specialister, der har en bred viden og erfaring inden for alle områderne af insolvens. Flere af STORMs specialister er Certificerede Insolvensadvokater, og medlemmer af Gældsstyrelsens Advokatpanel, der varetager bobehandling, der beror på krav fra staten.

Du kan ringe alle ugens dage direkte til advokat Rune Hyllested22 22 55 24 kl. 7 – 22. Samtalen er fortrolig.

Vi har forståelse og respekt for den svære situation du, din familie og virksomheden står i. Derfor sørger vi for, at alle kommer bedst muligt videre.

Behandling af konkursboer

Som konkursadvokater håndterer vi konkursbehandling professionelt, handlekraftigt og med stor kompetence. Vi har således erfaring med behandling af alle typer af konkursboer – lige fra den lille enkeltmandsvirksomhed og op til de store selskaber samt landbrug med drift. Vi har ligeledes stor erfaring med salg på tvangsauktioner, hvilket kan være et element i behandlingen af konkursboerne.

Vi har sat konkursbobehandlingen i system for at sikre en effektiv og ensartet proces. Vi har derfor udarbejdet faste fremgangsmåder for behandlingen af de forskellige typer konkursboer. Dette sikrer, at der altid er fremdrift i og overblik over boet.

Med princippet om lighed in mente, har vi fokus på at tilvejebringe den størst mulige værdi for konkursboets kreditorer og panthavere. Dette gøres blandt andet ved at være nærværende og tilgængelig og have fokus på samarbejdet med fallenten, konkursboets panthavere og øvrige interessenter.

Vi er specialiserede konkursadvokater

I kraft af det store antal sager, som vi behandler årligt, har vi en stor og bred erfaring inden for insolvensret, hvilket vores klienter får gavn og glæde af. Vores konkursadvokater har stor erfaring som kuratorer for boer i hele Danmark. Vi håndterer alt lige fra konkursdekret til afslutning af potentielle konkurskarantænesager. 

Hos STORM Advokatfirma får du specialiseret konkursrådgivning om alle aspekter af insolvensret, herunder hvordan man som virksomhedsejer skal håndtere en truende konkurs, hvorledes man håndterer at blive mødt med et omstødelseskrav fra en konkursramt leverandør, hvorledes man håndterer, at ens kunder ikke overholder deres betalingsforpligtelser som følge af skrantende økonomi, eller hvorledes en udfordret likviditet skal håndteres.

Indgivelse af konkursbegæring - få hjælp af en erfaren konkursadvokat

Konkursbegæring fra en kreditor

Hvis en kreditor ønsker, at en virksomhed skal tages under konkursbehandling, skal der udarbejdes en konkursbegæring til skifteretten. Konkursbegæringer skal være skriftlige og indeholde alle oplysninger om både skyldner og kreditorer. Det er herefter skifteretten, der vurderer, om virksomheden opfylder insolvenskravet i henhold til konkursloven. Hvis din virksomhed bliver truet med konkurs, bør du straks henvende dig til en konkursadvokat. Det gælder også hvis det drejer sig om konkurs i enkeltmandsvirksomhed.

Egen konkursbegæring

En egenbegæring om konkurs kan være den rigtige løsning, hvis din virksomhed ikke har midler til at fortsætte driften, hvilket i givet fald vil sige, at virksomheden er insolvent. I denne situation kan vi som konkursadvokater være behjælpelige med at indgive konkursbegæring til skifteretten, så virksomheden kan lukke på en ordentlig måde.

Vælg STORM som din konkursadvokat

I STORM har vi konkursadvokater, der kan være dig behjælpelig med alt, lige fra hvad en konkurs betyder for dig som privatperson, for enkeltmandsvirksomheder, konkurser i byggeriet, hvor lang tid en konkursbehandling tager, hvad konkursdekret er, annoncering i statstidende, anmeldelser af krav i konkurs, hvorledes man beregner dividende i konkursbo, medarbejdernes løn, hvad det betyder at være personlig konkurs, og om man må starte virksomhed efter konkurs samt alt andet.

Kontakt vores advokater med speciale i konkurs, for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at finde en løsning.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross