Erstatningsadvokat

Erstatningsadvokat

Få en gratis vurdering af din sag

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Du skal have den erstatning, som du har krav på i forbindelse med personskader

Uanset om du har været ude for en trafikulykke, arbejdsskade, fritidsulykke, står vores dedikerede team af advokater og sagsbehandlere klar til at hjælpe dig. Vi sørger for, at du ikke står alene mod forsikringsselskabet, arbejdsgiveren, kommunen eller hvem, der ellers er involveret i din erstatningssag.

Vores udgangspunkt er, at du skal have den erstatning, som du har krav på. Det gælder, uanset om der er tale om krav på svie og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne. 

Advokat-erstatning – vi følger din erstatning ved personskader til dørs

Vores indgående kendskab til dine rettigheder betyder også, at vi ved, hvor der skal sættes ind for at undgå en sagsbehandlingstid ved erstatningssager, der er længere end nødvendig. Derudover giver det os mulighed for at give dig et overblik over sagen – selv når den virker mest uoverskuelig.

Samtidig sætter vi en stor ære i at følge din sag til dørs. Vi kæmper altid 100 % for dine rettigheder og giver ikke op på halvvejen.

Professionel og forståelig personskadeadvokat

Du kan trygt overlade sagen til vores advokater til personskader, da vi med vores specialistviden og erfaring sikrer dig den erstatning, du har krav på.

Hos STORM Advokatfirma vil du derfor opleve, at sagsbehandlingen er meget professionel – men også leveret på et sprog, som er til at forstå, når vi skal behandle din sag om erstatning ved personskade. 

Samtidig sørger vi for, at du hele tiden holdes opdateret om din sag, så du kan følge med i fremskridtene i sagen. Du kan derfor være helt sikker på, at du er i trygge og erfarne hænder hos os.

Ingen erstatning for personskade - ingen regning

Vi er selvfølgelig også godt klar over, at du ofte står i en presset situation, når du er kommet til skade. Det er derfor vigtigt for os, at økonomien kan hænge sammen, og du skal derfor kun betale for vores arbejde, hvis du modtager en erstatning. Det kalder vi for ”ingen erstatning – ingen regning”.

Vi tilbyder altid et gratis og uforpligtende møde med én af vores erstatningsadvokater. Vi vil i forbindelse med mødet give dig en vurdering af dine muligheder for at opnå erstatning for din skade. På den baggrund aftales det videre forløb i sagen.

Mød en kunde

Kæmpede forgæves for at få anerkendt arbejdsskade

Det var psykisk hårdt hele tiden at skulle skrive frem og tilbage med myndighederne, og ikke vide hvornår man fik svar.
Læs mere

Hvad er en personskade?

En personskade er en skade på en persons fysiske eller psykiske helbred. Der kan derfor både være tale om fysiske og psykiske personskader.

Kan jeg få erstatning for min personskade?

Om du opfylder betingelserne for erstatning, og hvor meget erstatning du kan få for din personskade, afhænger af skadens omfang og måden, som skaden er sket på. 

Derudover har det altafgørende betydning, om du kan rette dit erstatningskrav mod et forsikringsselskab, en privatperson og/eller en myndighed. 

Hvor hurtigt skal man anmelde en personskade?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at erstatningskrav som udgangspunkt forældes 3 år efter, at skaden er sket. Du bør dog anmelde din personskade hurtigst muligt, således forsikringsselskabet og/eller myndigheden hurtigst muligt kan forholde sig til udbetaling af godtgørelse og erstatning til dig.

Derudover skal du være opmærksom på, at der gælder en særlig anmeldelsesfrist på 1 år i arbejdsskadesager. Skaden skal derfor som udgangspunkt anmeldes inden da.

Hvor kan man søge erstatning for personskade?

Svar: Hvor du kan søge erstatning for en personskade afhænger af, hvilken type skade, der er tale om. Hvis der er tale om en arbejdsskade, så er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som behandler arbejdsskadesagen.

Hvis der er tale om en patientskade, så er det Patienterstatningen, som behandler sagen. Hvis der er tale om en trafikulykke med en ansvarlig modpart, skal du anmelde skaden til modpartens lovpligtige ansvarsforsikring.

Hvis trafikulykken er sket i arbejdstiden, er det vigtigt også at få anmeldt skaden som en arbejdsskade igennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvad betyder det for beregningen af erstatningen, at man har udvist egen skyld ved personskaden?

Det afhænger af, hvilken type skade, der er tale om.

Ved trafikulykker, hvor der er sket en personskade, har det ikke nogen betydning, om du har udvist egen skyld, medmindre der er tale om grov uagtsomhed.

Hvilke skadetyper kan man få erstatning ved?

Berettigelsen til erstatning afhænger ikke af skadetypen, men om du kan rette dit erstatningskrav mod et forsikringsselskab, en privatperson og/eller en myndighed.

Vi oplever ofte, at der er erstatningskrav ved hjernerystelse, overrevet korsbånd, nerveskade, diskusprolaps og meniskskade.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross