Erstatning for meniskskade

Erstatning for meniskskade

Meniskskade méngrad

En meniskskade vil ofte gå i sig selv, selvom det nogle gange kan tage op til et år. Af og til ses det dog, at meniskskaden ikke fuldstændigt heler. I sådan en situation kan det være relevant at vurdere, om du har fået et varigt mén og dermed krav på godtgørelse. Et varigt mén er en godtgørelse for de permanente symptomer du har pådraget dig.

Hvis du har fået en meniskskade med lette smerter og let muskelsvind har du mulighed for at få anerkendt en méngrad på 5 procent. Hvis du samtidigt har let nedsat bevægelighed, eller hvis din meniskskade er et såkaldt indklemningstilfælde, vil det tale for at du har et varigt mén. Et indklemningstilfælde er hvor et stykke af menisken er kommet i klemme mellem ledfladerne, hvilket kan føre til meget begrænset bevægelighed.

Den eventuelle godtgørelse, som du har mulighed for at få tilkendt, afhænger af méngraden, men kan også afhænge af i hvilken forbindelse skaden skete og hvilken forsikringssum din ulykkesforsikring er tegnet ved.

Meniskskade ved aktivitet i fritiden

Skader på meniskerne ses ofte ved idrætsudøvere, særligt ved kontaktsport. Når du får en skade i fritiden, b.la. ved sport, kan du anmelde skaden til din ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring dækker varigt mén og kan typisk også tegnes med dækning for behandlingsudgifter. Behandlingsudgifter kan for eksempel være til genoptræning ved fysioterapeut, hvilket kan være relevant for meniskskader.

En meniskskade kan også opstå i forbindelse med almindelig aktivitet, særligt hvis meniskerne er nedslidte efter mange års hårdt benarbejde. I sådan en situation vil det være sværere at bevise, at den aktivitet du dyrkede var skyld i meniskskaden og de symptomer du har fået.

Meniskskade på arbejde

En meniskskade på arbejde kan opstå ved en uheldig bevægelse, eksempelvis hvor du får rejst dig uheldigt fra en hugsiddende stilling. Hvis din meniskskade opstår på arbejde, vil du kunne anmelde skaden som en arbejdsskade og til din egen ulykkesforsikring.

Du vil også have mulighed for at få anerkendt en meniskskade som en arbejdsskade, som følge af længere tids påvirkning på dit arbejde. Hvis du eksempelvis har meget arbejde på knæene som brolægger, har du mulighed for at få anerkendt en eventuel meniskskade som en erhvervssygdom. Der er dog store bevismæssige udfordringer vedrørende en sådan meniskskade, for det kan være svært at bevise, at meniskskaden er som følge af arbejdets forhold. Her vil der b.la. skulle foretages en vurdering af hvor stor en del af din arbejdsdag der har foregået på knæene, samt hvorvidt du har arbejdet med andet.

Hvis du får anerkendt din meniskskade som en arbejdsskade, har du mulighed for at søge erstatning for dine behandlingsudgifter, medicin og hjælpemidler, godtgørelse for varigt mén, samt erstatning for tab af erhvervsevne.

Få det fulde overblik over erstatning

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross