Erstatning for meniskskade

Hvis du forestiller dig typiske benskader, er en meniskskade nok ikke det første du tænker på. Alligevel er det en del af benet, som der hyppigt ses skader ved. Meniskerne er to bindevævsskiver, som ligger fast oven på skinnebenet. Menisken fungerer derved som en slags støddæmper, når du eksempelvis går eller løber. Ved en forkert bevægelse kan der opstå en meniskskade, som kan udløse kraftige smerter og nedsat bevægelighed.

 • Erstatning for meniskskade
 • Meniskskade méngrad

Hos STORM Advokatfirma har vores advokater speciale i personskadeerstatning. Vi ved derfor, hvad der skal til, for at du får din retmæssige erstatning for meniskskade efter din personskade.

Læg bekymringerne fra dig, og fokuser på at blive rask - Vi håndterer sagen, så du slipper for byrden.

Meniskskade méngrad

En meniskskade vil ofte gå i sig selv, selvom det nogle gange kan tage op til et år. Af og til ses det dog, at meniskskaden ikke fuldstændigt heler. I sådan en situation kan det være relevant at vurdere, om du har fået et varigt mén og dermed krav på godtgørelse. Et varigt mén er en godtgørelse for de permanente symptomer du har pådraget dig.

Hvis du har fået en meniskskade med lette smerter og let muskelsvind har du mulighed for at få anerkendt en méngrad på 5 procent. Hvis du samtidigt har let nedsat bevægelighed, eller hvis din meniskskade er et såkaldt indklemningstilfælde, vil det tale for at du har et varigt mén. Et indklemningstilfælde er hvor et stykke af menisken er kommet i klemme mellem ledfladerne, hvilket kan føre til meget begrænset bevægelighed.

Den eventuelle godtgørelse, som du har mulighed for at få tilkendt, afhænger af méngraden, men kan også afhænge af i hvilken forbindelse skaden skete og hvilken forsikringssum din ulykkesforsikring er tegnet ved.

 

Meniskskade ved aktivitet i fritiden

Skader på meniskerne ses ofte ved idrætsudøvere, særligt ved kontaktsport. Når du får en skade i fritiden, b.la. ved sport, kan du anmelde skaden til din ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring dækker varigt mén og kan typisk også tegnes med dækning for behandlingsudgifter. Behandlingsudgifter kan for eksempel være til genoptræning ved fysioterapeut, hvilket kan være relevant for meniskskader.

En meniskskade kan også opstå i forbindelse med almindelig aktivitet, særligt hvis meniskerne er nedslidte efter mange års hårdt benarbejde. I sådan en situation vil det være sværere at bevise, at den aktivitet du dyrkede var skyld i meniskskaden og de symptomer du har fået.

 

Meniskskade på arbejde

En meniskskade på arbejde kan opstå ved en uheldig bevægelse, eksempelvis hvor du får rejst dig uheldigt fra en hugsiddende stilling. Hvis din meniskskade opstår på arbejde, vil du kunne anmelde skaden som en arbejdsskade og til din egen ulykkesforsikring.

Du vil også have mulighed for at få anerkendt en meniskskade som en arbejdsskade, som følge af længere tids påvirkning på dit arbejde. Hvis du eksempelvis har meget arbejde på knæene som brolægger, har du mulighed for at få anerkendt en eventuel meniskskade som en erhvervssygdom. Der er dog store bevismæssige udfordringer vedrørende en sådan meniskskade, for det kan være svært at bevise, at meniskskaden er som følge af arbejdets forhold. Her vil der b.la. skulle foretages en vurdering af hvor stor en del af din arbejdsdag der har foregået på knæene, samt hvorvidt du har arbejdet med andet.

Hvis du får anerkendt din meniskskade som en arbejdsskade, har du mulighed for at søge erstatning for dine behandlingsudgifter, medicin og hjælpemidler, godtgørelse for varigt mén, samt erstatning for tab af erhvervsevne.

Få det fulde overblik over erstatning

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross