Fik erstatning for arbejdsskade selvom virksomheden skulle lukke

9. november 2021
2 minutters læsetid
erstatning for arbejdsskade

Du kan godt få erstatning fra arbejdsskadeforsikringsselskabet, ulykkesforsikringsselskabet og arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab, selvom din arbejdsgiver er gået konkurs eller er under likvidation. Det viser denne historie.

Vores klient var udsat for en faldulykke i forbindelse med sit arbejde i 2018.

Sagen blev anmeldt til arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringsselskab og blev efterfølgende sendt til behandling Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf afgørelse om anerkendelse, mén og erhvervsevnetab.

Ulykkesforsikringsselskabet valgte at følge Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om godtgørelse for varigt mén.

Vi anbefalede vores klient at anmelde skaden til arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab med henblik på at få udbetalt godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne.

– Arbejdsgiver var i mellemtiden under likvidation, hvorfor den indledende korrespondance foregik med likvidator. Det medførte en forlængelse af processen, men ansvarsforsikringsselskabet anerkendte ansvaret for skaden et år efter anmeldelsen, men afslog udbetaling af erstatning og godtgørelse. Den afgørelse var jeg ikke enig i, og klagede derfor i samråd med min klient over afslaget, siger advokat Charlotte Marie Schmidt Christensen.

Klager og vedholdenhed er afgørende

At være vedholdende og klage over afgørelser er ofte alfa og omega i erstatningssager. Det gælder også i denne sag, hvor klagen gav et positivt resultat.

– Det var derfor meget glædeligt at modtage svar på klagen fra ansvarsforsikringsselskabet, som nu udbetaler godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne til min klient, der nu endelig kan få sagen afsluttet, siger Charlotte Marie Schmidt Christensen.

Sagen viser, at der i nogle sager kan være flere parter i en sag, som skal betale erstatning eller godtgørelse til den skadelidte – også selvom forsikringstageren er under likvidation, og at man ikke bare skal acceptere et afslag fra et forsikringsselskab.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross