Godtgørelse for varigt mén efter ar

17. august 2022
1 minuts læsetid

Vidste du, at du kan være berettiget til godtgørelse for varigt mén for de ar, som du får ved en skade?

Vi oplever ofte, at både klienter, forsikringsselskaber og myndigheder ikke er opmærksomme på, at der ved vurderingen af det varige mén også bør tages hensyn til, om den skadelidte har pådraget sig ar. Ar kan nemlig i sig selv udløse ekstra godtgørelse for varigt mén, hvis arret er af en direkte følge af skaden.

Ved vurderingen af, hvad det varige mén for et ar udgør i procent lægges der blandt andet vægt på, hvor på kroppen det er placeret, om arret må anses for at være skæmmende, hvor stort arret er, og om der er andre fysiske gener tilknyttet arret.

Ar kan være udslagsgivende

I nogle situationer kan et ar endda blive afgørende for, om det varige mén efter en samlet vurdering kan komme op på 5 procent og berettige til en udbetaling, hvis de øvrige gener, som man har fået ved en ulykke, ikke i sig selv er tilstrækkelige til at komme op på 5 procent.

Vi anbefaler derfor altid at du oplyser, hvis du ved en skade er blevet påført et ar, da det muligvis kan berettige til en udbetaling.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit ar kan berettige til en udbetaling, eller du har modtaget en afgørelse vedrørende dit varige mén, er du velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross