Hvilke beløb kan du få i erstatning for en arbejdsskade?

28. september 2022
1 minuts læsetid
arbejdsskade erstatning beløb

I det tilfælde hvor du har været udsat for en arbejdsskade, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffe afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til godtgørelse og erstatning.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om, din skade kan anerkendes som en arbejdsskade. Hvis det er tilfældet, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beslutte, hvilke beløb, du kan få udbetalt som følge af din arbejdsskade. Hvor stort et beløb, du kan få i arbejdsskade erstatning, er forskelligt fra sag til sag, da der er mange forskellige faktorer, som f.eks. hvor slemt du er kommet til skade, der er med til at bestemme hvilket beløb, du kan få udbetalt i erstatning for din arbejdsskade.

Det beløb du kan få i erstatning for en arbejdsskade afhænger desuden af hvilke erstatningsposter du er berettiget til.

Efter arbejdsskadesikringsloven kan du være berettiget til:

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om de forskellige erstatningsposter, vil det også fremgå af afgørelsen, hvilke beløb du for udbetalt i erstatning for arbejdsskadesagen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross