Arbejdsskade: Særlige regler for professionelle sportsudøvere

19. januar 2023
1 minuts læsetid
arbejdsskade professionelle sportsudøvere

Der gælder særlige regler, hvis du er kommet til skade i dit arbejde som professionel sportsudøver.

Hvis du er kommet til skade som professionel sportsudøver gælder der særlige regler for fastsættelse af din årsløn – det vil sige den økonomiske værdi af dit arbejde på skadestidspunktet.

For de fleste andre typer af jobs vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætte én årsløn og benytte denne til beregning/vurdering af din erhvervsevnetab og udbetalingen størrelse. Udgangspunktet er, at man fastsætter en årsløn på baggrund af indtjeningen et år før skaden og opregulerer årslønnen til nutidsværdi.

Fastsættelse af løn

I sager hvor den skadelidte er professionel sportsudøver vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i stedet i første omgang fastsætte en årsløn på baggrund af indtjeningen i arbejdet som professionel sportsudøver, når den skadelidte når den alder, hvor man sædvanligvis lægger en professionel sportskarriere på hylden, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætte en ny årsløn. For fodboldspillere er denne alder 35 år med mindre andet taler for at forlænge perioden, mens alderen for andre sportsgrene fastsættes efter en konkret vurdering.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal fastsætte den nye årsløn, lægges vægt på hvad skadelidte ville kunne forvente at have i indtægt efter endt karriere, hvis arbejdsskaden ikke var indtrådt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ser i den forbindelse på om den skadelidte har andre uddannelser eller hvad den skadelidtes erhvervsmæssige planer var.

Læs mere om arbejdsskadesager

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross