Professionel rådgivning i selskabsret

Vi rådgiver alle typer af virksomheder omkring selskabsret. Vi rådgiver således både iværksætterselskaber, interessentskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber og andre selskaber og foreninger. Vi kan også være din professionelle selskabsretsadvokat.

Kontakt en af vores specialiserede erhvervsadvokater

Hvad er selskabsret?

Selskabsretten handler overordnet set om reglerne for drift, kontrol, omdannelse, administration og øvrig regulering af selskaber. Den primære lov er selskabsloven, men der findes en række supplerende love og juridiske retsregler, som ikke fremgår af lovteksten.

Hvis du oplever udfordringer med stiftelse af selskaber, omdannelse, fusion, spaltning, vedtægtsændringer, transaktioner i selskaber, kapitalejernes forhold til selskabet, herunder kapitalejerlån eller ret til udbytte, mv. kan du med fordel kontakte en advokat i selskabsret.

STORM Advokatfirma – din advokat i selskabsret

Hos STORM Advokatfirma finder du flere advokater med speciale i selskabsret og selskabsretlige forhold, som står klar til at hjælpe dig og din virksomhed med selskabsretlig rådgivning.

Vi bistår blandt andet i forbindelse med følgende:

 • Valg af selskabsform
 • Omdannelse fra en selskabsform til en anden
 • Skattefri tilførsel af aktiver og passiver
 • Udbytte og kapitalandele
 • Kapitalandelsombytning
 • Spaltning
 • Fusion
 • Selskabets ledelse, herunder bestyrelse og direktion
 • Oprettelse eller ændring af vedtægter, herunder tilvalg eller fravalg af revision
 • Kapitalejerlån
 • Selskabskapital, herunder kapitaltab, samt kapitalforhøjelser og -nedsættelser
 • Likvidation
 • Ejeraftaler
 • Stiftelse, herunder stiftelse med værdier (apportindskud)

Selskabsret i forbindelse med virksomhedsomdannelse

Uanset om din virksomhed drives personligt eller i selskabsform, kan der være behov for at ændre i ejerstrukturen.

Det kan være, at du vil optage nye medejere, omdanne din virksomhed i en skattefritaget virksomhedsomdannelse eller vil udbygge ejerstrukturen med en holdingkonstruktion.

Vi medvirker under hele processen som sparringspartner sammen med dig og dine øvrige rådgivere og udfører naturligvis også de nødvendige ekspeditioner og kobler tingene sammen, så de juridiske rammer for din virksomhed er optimale.

Din specialist i selskabsret

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Christian Bay Nielsen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross