8 ting du bør være opmærksom på ved maskinhandel

1. februar 2023
3 minutters læsetid
maskinhandel

En god maskinhandel er en godt forberedt maskinhandel. Desto mere grundig man er i sin forberedelse, desto bedre. Få 8 gode råd her.

Når der skal købes nye maskiner til brug i en virksomhed, er det vigtigt, at alt går planmæssigt. Det er ofte helt afgørende for virksomhedens drift, at den bestilte maskine bliver leveret til tiden og er i den forventede stand, klar til at indgå i virksomhedens drift. Eventuelle forsinkelser eller fejl kan koste dyrt i mistet indtjening eller uforudsete reparationer.

8 gode råd ved maskinhandel

Derfor er det vigtigt at forberede en maskinhandel grundigt. I den forbindelse bør der være særlig opmærksomhed på de følgende 8 punkter.

 1. Kommuniker på skrift
  Fælles for alle handler er, at kommunikation bør foregå på skrift. Der kan sagtens afholdes møder eller indgås handler pr. telefon, men det bør altid følges op med en skriftlig bekræftelse af det aftalte, for senere at kunne dokumentere, hvad der er aftalt mellem parterne.
 2. Identifikation af maskinen
  Det er vigtigt præcist at få identificeret i købsaftalen, hvilken maskine der handles. Dette gøres ved at angive modelbetegnelse og stelnummer, ligesom aftalen også kan ledsages af billeder af maskinen.
 3. Pris
  Prisen er et af de aftalevilkår, der oftest er størst opmærksomhed omkring, og prisen fremgår derfor også af langt de fleste købsaftaler. Det er alligevel væsentligt at være opmærksom på dette vilkår, fordi manglende eller upræcis angivelse af prisen, kan betyde, at sælgeren af maskinen kan kræve den pris, der må anses for rimelig – og dette svarer ikke nødvendigvis til købers forventninger.
 4. Leveringstidspunkt
  Leveringstidspunktet bør angives i købsaftalen så præcist som overhovedet muligt, af hensyn til købers mulighed for at kræve kompensation ved en eventuel forsinkelse med leveringen fra sælgers side.
 5. Timetal
  Maskinens timetal bør klart fremgå af aftalen og eventuelt dokumenteres med billeder, idet et timetal, der afviger fra det forventede, ofte giver anledning til tvister mellem køber og sælger.
 6. Medfølgende udstyr, reparationer før levering, mv.
  I forlængelse af punkt 2 om identifikation af selve maskinen, er det også vigtigt, at købsaftalen indeholder beskrivelse af andre aftalte forhold, der er af betydning for køberen. Dette kan være medfølgende udstyr, der bør beskrives grundigt i aftalen, ligesom det kan være aftalt, at sælger skal udføre reparationer eller service på maskinen inden levering til køber.
 7. Gem salgsannoncen
  Hvis der findes en salgsannonce, bør man som køber gemme den, da det giver mulighed for at dokumentere, hvilke oplysninger sælger har givet omkring maskinen forud for indgåelse af købsaftalen. Dette kan være centralt, særligt hvis maskinen ikke lever op til det oplyste.
 8. Kræv en besigtigelse af maskinen
  De ovenstående 7 punkter retter sig i høj grad mod den skriftlige købsaftale, der indgås mellem køber og sælger i en maskinhandel. Det er dog mindst lige så vigtigt, at man som køber kræver en fysisk besigtigelse af maskinen forud for indgåelse af købsaftalen. Udgangspunktet er nemlig, at forhold som en køber burde have opdaget ved en besigtigelse af maskinen, ikke efterfølgende kan bebrejdes sælger.
  Anbefalingen om at foretage en gennemgang af maskinen gælder både før og efter indgåelse af købsaftalen. I sidstnævnte tilfælde er det vigtigt, at man som køber foretager en grundig gennemgang straks efter, at maskinen er leveret.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross