Særeje og fælleseje

Hvad betyder fælleseje og særeje?

Når man er gift, er lovens udgangspunkt, at alt, hvad man som ægtefæller ejer på tidspunktet for ægteskabets indgåelse eller senere erhverver i delingsformuen, skal deles lige i tilfælde af skilsmisse eller separation. 

Delingsformuen, som skal indgå i bodelingen, kaldtes tidligere for fælleseje

Ved særeje gælder det derimod, at formuen ikke indgår i delingen i tilfælde af, at man går hvert til sit.

Visse personlige rettigheder indgår efter loven ikke i delingsformuen og skal ikke deles ved separation eller skilsmisse. Dette gælder f.eks. beløb modtaget som personskadeerstatning, som ikke indgår i en bodeling under forudsætning af, at beløbet er holdt adskilt fra øvrig formue og ikke er forbrugt.

Pensionsopsparinger indgår som udgangspunkt heller ikke i delingsformuen, medmindre der er tale om en ekstra opsparing, som er opsparet af midler fra delingsformuen. 

Hvis I ønsker at dele jeres pensionsordninger i tilfælde af separation eller skilsmisse, kan I lave en aftale herom. Dette skal ske ved oprettelse af en ægtepagt.

Mere om særeje og fælleseje

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Lene Marie Braad
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross